Overleden salesianen en zusters een plaatsje blijven geven

We willen ook de overleden Salesianen van Don Bosco en Zusters van Don Bosco een plaatsje blijven geven. We staan even stil en gedenken hen via een persoonlijke tekst. Op deze manier hopen we de families, medebroeders en medezusters die getroffen zijn door een overlijden te helpen bij de verwerking van dit verlies.

Maria

°14-02-1933 +30-08-2023

Op 30 augustus is zuster Maria Weltjens overleden in het 70ste jaar van haar religieuze professie. Maria werkte 25 jaar als verpleegster in verschillende missies in Congo en was er zeer geliefd. In 2007 keerde ze definitief terug en verbleef nog in verschillende gemeenschappen. Maria had een rijk en gezegend leven, vooral gegeven aan de armsten.

Maria Weltjens

Maria

°13-03-1933 +08-08-2023

Zuster Maria Ceyssens vertrekt in 1963 naar Congo om er te werken als leerkracht snit en naad. Ze zet er zich met hart en ziel in voor de school, de jongeren, de zusters en het onderwijs. In 1991 moet ze door politieke problemen het land verlaten. Na 3 jaar in Tunesië is ze sinds 1995 opnieuw in België. Haar enthousiasme, werkkracht en luisterend oor zijn voor vele zusters en jongeren een sterke getuigenis van haar Godsverbonden leven geweest.

Maria Ceyssens

Hélène

°11-02-1936 +25-06-2023

Zuster Hélène Ceyssens werkt eerst in enkele huizen van de salesianen, waarna ze in 1962 opvoedster in het internaat van Groot-Bijgaarden wordt. Na 15 jaar ruilt ze dit internaat in voor dat van Heverlee. Ze had de capaciteit om jongeren zichzelf te laten zijn en met een preventieve aanpak bij te sturen waar nodig. In Heverlee was ze een aanspreekpunt voor de monitoren, luisterde ze naar hen, lachte ze graag mee en werd ze een vaste waarde voor Speelplein Groene Zone.

356065293 10231278533767995 7733672871541396023 n

Rik

°21-05-1926 +08-06-2023

Rik Biesmans groeide op in een diepgelovig gezin: de vier kinderen volgden allemaal hun religieuze roeping. Rik ontwikkelde die roeping thuis en daarna tijdens zijn secundaire studies in Don Bosco Hechtel. Hij begon zijn loopbaan in Congo, daarna was hij in Vlaanderen vele jaren actief als zeer gewaardeerde leraar. Van 1973 tot 1978 was hij provinciaal vicaris en van 1978 tot 1984 leidde hij de provincie als provinciaal. We zijn dankbaar voor de inspirerende rol die Rik gespeeld heeft op het vlak van de salesiaanse identiteit van onze provincie.

Rik Biesmans

Etienne

°03-02-1932 +30-05-2023

Etienne Seyns sprak zijn eerste geloften uit op 25 augustus 1956. Na twee jaar filosofie vertrok hij in 1958 voor de eerste keer naar Congo. In 1961 keerde hij terug om theologie te studeren in Oud-Heverlee. In 1965 werd hij tot priester gewijd en datzelfde jaar vertrok Etienne opnieuw naar Congo, waar hij de rest van zijn leven doorbracht en onder andere als econoom, leraar wiskunde, internaatsverantwoordelijke en studieleider werkte. Etienne overleed in Lubumbashi (Congo).

Etienne Seyns

Bert

°13-12-1935 +23-05-2023

Als salesiaan en priester had Bert Stienaers aandacht voor degenen die naast de boot vielen of in de problemen waren geraakt. Waar zorgen waren, werd hij vaak uitgezonden om een helpende hand te reiken. Tegelijk was hij een man die naar diepte en bezinning zocht en deze ook aanreikte aan anderen. Retraites en persoonlijke begeleiding gingen hem goed af. Dat alles deed hij door in de provincie de verschillende taken op te nemen die hem gevraagd werden: onderwijs, oasecentrum, vorming, peda, oud-leerlingen, ...

Bert Stienaers

Jules

°16-02-1931 +06-05-2023

Vanaf zijn middelbare studies in Don Bosco Hechtel is Jules Reynders zijn hele leven bij Don Bosco gebleven. Na zijn vormingsjaren vertrok hij voor de eerste keer als missionaris naar Congo in 1962. Hij zou er 39 jaar blijven, tot in 2001. Welke opdracht hij ook kreeg, deze zachtaardige en eerder zwijgzame medebroeder bleef altijd een man van de praktijk. Zowel tussen de mensen als in de natuur was hij in zijn nopjes want in alles herkende hij sporen van het goddelijke.

REYNDERS JULES 11

Maria

°13-07-1936 +02-05-2023

Maria Poelmans werd geboren in Houthalen (Limburg) en groeide op als oudste meisje in een gezin met zeven kinderen. Don Bosco leerde ze kennen toen haar oudste broer naar het college van Hechtel trok. Na haar gelofte als Zuster van Don Bosco op 5 augustus 1967 studeert ze verder voor kinderverzorgster en verpleegster. Gedurende vele jaren was ze opvoedster en verpleegster bij de kinderen in Kortrijk en Wijnegem en later voor de medezusters in Wijnegem. Rustig, respectvol en sober, zo kenden we haar. Haar talenten stelde ze steeds ten dienste van de anderen.

Schermafbeelding 2023 05 15 om 10 25 25

Lisa

°03-08-1924 +29-01-2023

Bijna 20 jaar gaf zuster Lisa Peeters les in Kortrijk, Groot-Bijgaarden en Boxbergheide. Dankzij haar rustige uitstraling, hartelijkheid en bezorgdheid kon ze iedere klas kalm houden. Haar specialiteit was poppenkast en ook haar liefde voor dieren deelde ze graag met de kinderen: een hamster kreeg altijd wel een plaats in de klas. Zuster Lisa kon mensen op hun gemak stellen om hen zo naar de essentie van het religieus leven brengen.

L Isa Peeters

Angelina

°02-08-1934 +17-10-2022

Zuster Angelina Breugelmans was een dienstbare zuster die met veel moed dingen kon aanpakken en volhouden omdat ze een sterke wil had. Zo lang het kon, was ze bereid een handje toe te steken waar nodig. Een blije aanwezigheid en een stille beschikbaarheid. Dit alles gedragen door haar gebed, vertrouwend op Maria en Don Bosco. Dank, zuster Angelina, voor je stille en dienende liefde voor kinderen, medezusters en al wie je dierbaar waren.

Angelina Breugelmans

Adri

°17-02-1936 +06-09-2022

Salesiaan Adri Maat heeft gewerkt op de Don Boscoschool in Amsterdam, als parochiepastor in Hoevelaken, als coördinator van 'Jongeren Op Weg' in Assel en als econoom van de Nederlandse provincie / delegatie. Hij heeft veel studie gemaakt van het leven van Don Bosco en heeft met jongeren heel wat reizen gemaakt langs de plaatsen van Don Bosco. Adri preekte graag en besteedde ook veel aandacht aan de voorbereiding ervan.

Adri Maat

Jan

°10-08-1933 +31-08-2020

Jan Van Aken was een salesiaan-coadjuteur met veel aandacht voor de missionarissen: hij was lid van de Missiecommissie, correspondeerde geregeld met missionarissen, reisde het hele land door om missiebusjes te legen en spaarde postzegels waarvan de opbrengst naar missieprojecten ging. Jan heeft in zijn leven heel wat geleden, maar klaagde niet. Nuchter constateerde hij: “Het komt zoals het komt” en hij leefde verder.

Jan van Aken

Piet

°06-03-1931 +27-08-2022

Salesiaan Piet Martens heeft de liefde voor Don Bosco van thuis meegekregen. Na het noviciaat te Groot-Bijgaarden legde hij er de eerste geloften af en werd zo Salesiaan van Don Bosco. Uit zijn curriculum blijkt duidelijk dat hij leidinggevende capaciteiten had: 19 jaar directeur van de gemeenschappen te Zwijnaarde, Hechtel en Helchteren, 23 jaar schooldirecteur en drie jaar provinciaal raadslid. Hechtel was ‘zijn’ huis: samen met de zes jaar humaniora woonde hij er 46 jaar.

Piet Martens

Gerardus

°13-12-1929 +03-08-2022

Reeds in 1959 trok Salesiaan Gerardus Kraan als missionaris naar de Australische provincie, waar hij in verschillende functies werkzaam is geweest: onder meer als leraar, studieprefect, catechist, directeur en parochiepriester. Gedurende de jaren 1993 tot 2003 verbleef hij als missionaris in Samoa (Oceanië). Gerardus stierf in het verzorgingshuis 'John Paul Village' te Heathcote, niet ver van de salesiaanse gemeenschap waartoe hij behoorde.

G Kraan

Sjaak

°30-06-1929 +05-07-2022

Salesiaan-coadjuteur Sjaak Billekens bracht ruim 67 jaar door in Midden-Amerika. Meestal was hij leraar, werkplaatsleider of econoom. Keer op keer werd op hem beroep gedaan omwille van zijn talent en zijn karakter waarmee hij zich wist aan te passen aan moeilijke omstandigheden. Zijn onderscheiding als ridder in de orde van Oranje Nassau is daar een mooi bewijs van. Wat Sjaak vooral raakte, was de armoede en de bedreigde toekomst van de jeugd. Uit zijn brieven blijkt dat dit zijn drijfveer was. Daarin was hij een ware volgeling van Don Bosco.

Sjaak

Lucie

°03-08-1937 +21-06-2022

Zuster Lucie Geys vertrok in 1966 naar het toenmalige Zaïre. Op 31 januari 1988 trok ze naar de wijk Sanga Mamba, waar ze een quasi leeg stuk land van vier hectare vond. Stap voor stap werden vele projecten gerealiseerd. Wat begon met lesgeven onder een boom groeide uit tot een school met 3.000 leerlingen. Dankzij de stroom van energie was zij in staat vele dingen te bereiken. Het deed pijn om haar geliefde Congo achter te laten. Vanuit haar ziekbed, maakte ze de administratie van haar laatste project af.

Lucy

Antoon

°19-10-1940 +06-06-2022

Al vrij vlug werden de leiderschapscapaciteiten van Salesiaan Antoon Boone duidelijk. Hij werd secretaris-generaal van het Verbond van het Vlaams Katholiek Secundair Onderwijs en heeft dat 25 jaar lang met kennis en kunde gedaan. Toon blijft geassocieerd met iemand die kon doorbijten en met een enorme werkkracht zijn taak vervulde. Als een goede herder is hij zijn hele leven een leider geweest. Met aandacht voor de kleinen die hij groot maakte en de zwakken die nooit werden vergeten.

Antoon