145 jaar Salesiaanse Medewerkers van Don Bosco

Medewerkers bicw62p

Op 9 mei 1876 ontving Don Bosco's plan om een lekengroep gevormd door mensen die zich geïnspireerd door zijn pedagogisch project inzetten voor de opvoeding en ondersteuning van de meest behoeftige jongeren, de goedkeuring van paus Pius IX. Dit jaar is het dan ook 145 jaar geleden dat de Salesiaanse Medewerkers van Don Bosco, de derde tak van de Salesiaanse familie, het licht zag. Met wereldwijd meer dan 30.000 leden verspreid over ongeveer 1.400 lokale centra in 11 regio's, is deze lekenbeweging meer dan ooit levend.

Don Bosco droomde er al vele jaren van om de groep van helpende, mede-werkende leken die zich in de loop der jaren spontaan rond zijn werken had gevormd, de naam van Salesiaanse Medewerkers te geven. Het was een vrij revolutionair idee om leken ook daadwerkelijk een volwaardige plaats binnen een geestelijke familie te geven. Het duurde dan ook een hele poos voordat zijn tijdsgenoten (en in het bijzonder het geestelijke establishment) het idee konden aanvaarden dat een beweging bestaande uit geestelijken én leken, verbonden door eenzelfde spiritualiteit, zich samen over jongeren kon ontfermen.

Toen Don Bosco in april 1876 naar Rome ging om het definitieve ontwerp in te dienen, kreeg hij de suggestie van de paus om geen aparte tak voor vrouwelijke Medewerkers op te richten, maar ze samen te voegen in één beweging. "Ze zijn door natuurlijke neiging efficiënter en ondernemender dan mannen. Door hen uit te sluiten, zou [de Vereniging] haar meest waardevolle hulp ontnemen," aldus de paus (MB XI 73-74). Voorwaar ook een paus met een revolutionaire visie!

Don Bosco verwelkomde de suggestie van de paus en wijzigde de tekst. Pius IX verleende de 'Vereniging van Salesiaanse Medewerkers van Don Bosco' de aflaten die waren verleend aan de Derde Orde van Leken Franciscanen en keurde de Vereniging impliciet goed in haar juridische vorm.

Don Bosco's creativiteit tekende vanaf het begin de stijl van de Salesiaanse Medewerkers. Ze omvatten leraren, sportcoaches, theater- en muziekartiesten, catechisten en moeders ... en in de loop van deze 145 jaar hebben de Salesiaanse Medewerkers het project van Don Bosco trouw gevolgd en zijn spirituele erfenis in stand gehouden. Na Mamma Margareta, die vaak de eerste Medewerker wordt genoemd, zijn heel wat figuren haar in heiligheid opgevolgd: Attilio Giordani, Edvige Carboni, Alexandrina da Costa en Giuseppe Toniolo om er maar enkele te noemen.

Nu na 145 jaar zijn de Salesiaanse Medewerkers nog steeds mensen die rijk zijn aan menselijkheid, en in dienst van de kerk en hun gemeenschap, gepassioneerd de Salesiaanse missie uitdragen in hun gezin, hun werkplek, vriendenkring en parochie.