149 jaar Zusters van Don Bosco: "Plan de toekomst moedig"

Reungoat yy9z30c

In 1871 kondigde Don Bosco zijn voornemen aan om een congregatie van vrouwen te vormen voor de opvang van meisjes. Hij dacht de kern te hebben gevonden in de Vrome Unie van de Dochters van de Onbevlekte Ontvangenis die zich in Mornese had ontwikkeld en stichtte de congregatie zo'n jaar later, in de zomer van 1872. Zuster Domenica Mazzarello (1837-1881) werd de eerste Algemeen Overste.

Vandaag, op 5 augustus 2021, wordt het derde jaar van de voorbereiding op de 150ste verjaardag van de stichting officieel geopend (1872-2022). Zuster Yvonne Reungoat, de huidige Algemeen Overste van de Zusters van Don Bosco richt zich vanuit het geboortehuis van Moeder Mazzarello in Mornese tot alle zusters.

Moed
"Het thema voor het derde voorbereidingsjaar is 'Plan de toekomst moedig'", legt ze uit. "Laten we voorwaarts gaan met een groot en edelmoedig hart. Het woord van Zuster Mazzarello heeft een diepe weerklank in ons hart in het historische moment dat wij beleven. De bron van hoop is ons geloof, in het geloof dat God altijd aanwezig is en handelt in het hart van de geschiedenis."

"De viering van 5 augustus is een gelegenheid om de zekerheid te vernieuwen dat Maria met ons wandelt, ons steunt en begeleidt, ons beschermt en omhelst. Het is een dag van herinnering en van toekomst, van dankbaarheid en trouw, die het onze stichting hoopvol vooruit stuwt. Mogen de drie jaren van voorbereiding op het jubileum ons helpen om met vreugde de trouw van God en de aanwezigheid van Maria, de Hulp van Christus, te vieren, die deze stichting heeft doen ontstaan en nog steeds begeleidt op zijn weg."

De volledige boodschap van Algemeen Overste Yvonne Reungoat kan u hieronder bekijken.