150 jaar Zusters van Don Bosco: "Toekomst met durf gestalte geven"

Zusters FMA v8h9nxu

Op 5 augustus 1872 gaven elf jonge vrouwen onder leiding van Maria Mazzarello in Mornese het jawoord aan Don Bosco. Het jawoord om een religieuze congregatie in het leven te roepen die zich zou laten inspireren door het voorbeeld van Maria Hulp der Christenen en zich zou wijden aan de opvoeding en evangelisatie van jonge mensen, vooral uit arme gezinnen.

150 jaar zijn voorbijgegaan en de Dochters van Maria Hulp der Christenen, bij ons beter gekend als de Zusters van Don Bosco, vieren een lange en zeer rijke geschiedenis van liefde en zorg voor de jeugd. "Wij zijn geroepen om de uitdagingen van de hedendaagse wereld aan te gaan, om de toekomst met durf vorm te geven en, in deze context, het 150-jarig bestaan te beleven als een kans voor vernieuwing en beroeps- en missionaire revitalisering", aldus Algemeen Overste Chiara Cazzuola.

Onze felicitaties aan de meer dan 10.000 Zusters van Don Bosco die verspreid over 97 landen hun zending gestalte geven.