3 jaar Don Bosco Green Alliance: “Ecologische voetafdruk verkleinen”

DBGA 10ozpry

Don Bosco Green Alliance (DBGA) is een internationaal collectief van jongeren uit Don Bosco-organisaties die zich engageren voor het klimaat. Op die manier wil men een nieuwe omgeving creëren die veilig en zorgzaam is voor al het leven op de planeet. Eind april vierde DBGA haar 3-jarig bestaan.

Intussen telt Don Bosco Green Alliance al 428 organisaties uit 74 landen. Bij die leden vinden we ook drie Vlaamse Don Bosco-organisaties: Don Bosco Youth-Net, Jeugddienst Don Bosco en VIA Don Bosco. Wij gingen eens horen waarom zij lid zijn van dit collectief en hoe ze deze visie in hun werking integreren.

Don Bosco Youth-Net: “Milieubewust tijdens vergaderingen en activiteiten”
“Sinds 16 december 2019 zijn wij aangesloten bij Don Bosco Green Alliance”, klinkt het bij Liesbet van Don Bosco Youth-Net. “Om lid te worden, moet je ten eerste een organisatie of institutie in de Don Boscowereld zijn, daarnaast moet je jouw inzet op meerdere manieren kunnen aantonen. Zo kozen wij voor meer vegetarische en seizoensgebonden gerechten tijdens activiteiten, een sessie over duurzaamheid in al onze projecten, het verlagen van de uitstoot door middel van online vergaderingen en het gebruik van gerecycleerde of herbruikbare materialen. We organiseerden in 2020 ook een quiz over het klimaat en hebben toen ook een reeks informatieve posts gedeeld via sociale media."

Jeugddienst Don Bosco: “Poster met richtlijnen gemaakt”
“Wij willen onze ecologische voetafdruk verkleinen op zes verschillende manieren”, legt Lindsey van Jeugddienst Don Bosco uit. “Door energie te sparen, duurzaam materiaal te gebruiken, te ‘winkelhieren’, onze voedselafdruk te verkleinen, ons vervoer verantwoord organiseren en te sensibiliseren. Wij maakten hier ook een poster van die in onze bureau’s hangt. Het is de bedoeling dat elke werknemer zich hieraan houdt. Daarnaast hebben we ook nog een versie gemaakt voor de instructoren op cursus.”

VIA Don Bosco: “Drie verbintenissen aangegaan”
“Wij zijn sinds 2018 lid van DBGA”, vertelt Bram van VIA Don Bosco. “Via uitwisseling van ervaring, gezamenlijke acties en deelname aan wereldwijde campagnes trachten we de krachten te bundelen met andere Don Bosco-organisaties wereldwijd. Wij zijn drie verbintenissen aangegaan met Don Bosco Green Alliance. Ten eerste: een milieuvriendelijk kantoorbeheer, ten tweede: de integratie van ‘milieu’ in onze onderwijsprogramma’s en tot slot: het compenseren van de CO2-uitstoot voor de vluchten die we maken in het kader van onze ontwikkelingsprogramma’s.”