5 vragen aan 5 schoolondersteunende projecten • deel 2

Plus Lier
Begeleider van het PLUS-project Gil (links) met algemeen directeur Luc (rechts)

In het Don Bosco Magazine van november kan je het verhaal van WelWijzer ontdekken. Deze samenwerking bundelt de krachten van 5 organisaties die schoolondersteunende projecten aanbieden. Dat zijn projecten waarbij men de kloof tussen welzijn (jeugdhulp) en onderwijs probeert te verkleinen. En dat kan op heel wat manieren, zo blijkt. In deel 2 gaan we langs bij het PLUS-project in Lier.

PLUS-project Lier

  • Ouderijstraat 4, 2500 Lier
  • team van zes begeleiders, waarvan een voltijds
  • voor scholen van Stad Lier en jongens van Jongenstehuis Vremde
  • gericht op secundair onderwijs en derde graad basisonderwijs


Aan het woord zijn Gil en Luc. Gil werkt nu iets meer dan een jaar bij het PLUS-project en was daarvoor begeleider in het Don Bosco Jongenstehuis Vremde. Luc is algemeen directeur van Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen.

1 • Wat is het PLUS-project Lier?

“Het PLUS-project is een project om de uitval van leerlingen in Lierse scholen tegen te gaan. Zo'n tien jaar geleden is deze werking in het leven geroepen en het is een samenwerking tussen Don Bosco, Stad Lier, Onderwijs Lier en Arktos. Elk van deze organisaties steekt middelen in PLUS, dus het is niet van Don Bosco alleen. Zo maken er bijvoorbeeld ook leerkrachten van scholen of begeleiders van Arktos deel uit van dit project. Ons doel is om ervoor te zorgen dat een leerling met een moeilijk schooltraject zo snel mogelijk geholpen wordt en zo snel en efficiënt mogelijk de draad weer kan oppikken. Tijdens de aanmelding beluisteren we de nood en plannen we de jongere in als die dat wil. Het is volledig vrijblijvend dus we gaan alleen aan de slag als de jongere dat ook zelf echt wil."

2 • Welke kinderen/jongeren zien we hier vooral?

"Wij werken voor alle schoolgaande jongeren uit Lier én daarnaast hebben wij een speciale samenwerking met het Don Bosco Jongenstehuis Vremde. We werken vooral met jongeren uit het secundair onderwijs, maar ook met de derde graad (leerjaar 5 en 6) basisonderwijs. De vraag uit het basisonderwijs is enorm, net als de vraag van scholen buiten Lier. Maar op dat vlak hebben wij te weinig expertise en bovendien zit de planning bomvol. Welk type jongeren we hier vooral zien? Jongeren die vastzitten en niet weten wat te doen. Ze uiten dat introvert (heel stil gedrag) of extravert (luidruchtig in de klas), maar je voelt wel dat ze worstelen. Niet alleen op school, maar vaak ook door een moeilijke thuiscontext."

Al vanaf de eerste kennismaking maken we duidelijk dat onze hulp vrijblijvend is
Gil & Luc

3 • Hoe komen deze jongeren bij jullie terecht?

“We hebben hier twee types jongeren: leerlingen van Lierse scholen of jongens van het Jongenstehuis Vremde. Het aanmeldingsproces verloopt ook anders. Voor jongeren van het Jongenstehuis hebben we altijd extra plaatsjes, maar voor hen is onze hulp niet vrijblijvend. Zij komen enerzijds naar hier om aan zichzelf te werken, anderzijds kunnen we de werking in Vremde zo wat meer ademruimte geven. Dat is een andere soort werking dan die met de scholen. De leerlingen van de scholen worden aangemeld door de school en zoals ik al zei: tijdens het kennismakingsgesprek gaan we meteen duidelijk maken dat wij vrijblijvende hulp aanbieden. Op zich zouden jongeren hier ook gewoon kunnen binnenwandelen, maar dat gebeurt niet echt. Degenen die we helpen zijn dus altijd jongeren die aangemeld worden."

4 • Welke trajecten bieden jullie aan en hoe verlopen deze?

“We hebben verschillende soorten begeleiding: individuele begeleiding, ateliers, Girls Talk, weerbaarheidstraining en klasbegeleiding. Tijdens de eerste aanmelding brengen we het probleem en de doelstelling in beeld; op basis daarvan bepalen we het traject dat voor die leerling kan helpen. Als er bijvoorbeeld een meisje niet goed in haar vel zit en geen ‘nee’ kan zeggen, kan het doel zijn: weerbaarder opstellen. We gaan dan niet werken rond planning en motivatie, maar richten ons op weerbaarheidstraining. We werken hier met vaste dagen en begeleidingsmomenten, maar proberen de trajecten zo individueel en op maat mogelijk op te stellen."

"De individuele begeleiding gebeurt het vaakst. Ongeveer 5 à 6 keer - 1 keer per week - komt de jongere naar hier. Dan zorgen we ervoor dat die enerzijds niet achter komt te staan met schoolwerk, anderzijds werken we aan zijn of haar doelstellingen. Tijdens de ateliers gaan we op een creatieve manier aan de slag met jongeren die vastlopen in sociale interactie en regels. We werken dan in de moestuin, de keuken, met spelmateriaal ... De activiteit maakt eigenlijk niet zoveel uit. Voor en na de ateliers koppelen we altijd terug om te kijken hoe het verlopen is. Op de weerbaarheidstraining staat een maximum aantal deelnemers en we werken dan 4 halve dagen rond het versterken van weerbaarheid. De Girls Talk is dan weer een training voor meisjes, vaak pubers die moeten kunnen ventileren over het 'vrouw zijn' op die leeftijd. Door ervaringsgericht te werken en met elkaar uit te wisselen, ondergaan zij een hele groei. Tot slot heb je de klasbegeleiding voor 'klassen die niet meer houdbaar zijn'. Na een gesprek en observatie gaan we actief aan de slag. Dat kan eenmalig zijn, maar evengoed een half jaar. We vinden het belangrijk om leerkrachten en scholen sterker te maken zodat ze een betere aanpak vinden voor jongeren die het moeilijk hebben. Daarom bieden we ook supervisie en vorming aan individuele leerkrachten of groepen van leerkrachten. Ook denken we mee met scholen over hun beleid zoals pesten, agressie of het uittekenen van hun speelplaats."

"Onze core business is de individuele begeleiding, maar eigenlijk komt alles aan bod. We zijn nu ook aan het zoeken naar alternatieve organisaties in de buurt om een breder aanbod aan te kunnen bieden. Nu komen de jongeren naar PLUS en zijn er veel 'schoolse dingen', maar voor sommige jongeren - vooral voor de jongens van Don Bosco - is er meer nodig. Het heeft geen zin om hen hele dagen hier te houden. In onze zoektocht naar alternatieven hebben we al contacten met een zorgboerderij, de wereldmissiehulp, een manège, een sociaal restaurant ... Zij staan ervoor open om jongeren die een schooltraject (even) niet meer zien zitten te laten meedraaien. We hopen de interesse en zin op die manier weer aan te wakkeren."

5 • Wat onderscheidt jullie van de andere schoolondersteunende projecten?

"Het grootste verschil is dat wij een samenwerking zijn tussen meerdere partners met allemaal verschillende sterktes. De meeste SOP's werden in het leven geroepen vanuit de jeugdhulp, hier is het echt een overkoepelend gegeven. Onderwijs is mee geïntegreerd, Stad Lier is mee geïntegreerd, enzovoort. Door die sterke samenwerking kan iedereen ook binnen de eigen comfortzone werken. Daarnaast bestaat dit PLUS-project al tien jaar, waardoor het een erg gekend project is in Lier. Scholen, leerllingen en mensen in het algemeen kennen ons, waardoor ze ook vlotter bij ons terecht komen."

Auteur: Tim Bex