5 vragen aan 5 schoolondersteunende projecten • deel 3

Plus Lier 1
Zorgcoördinator Tessa: "Voor sommige kinderen doet de aanwezigheid van dieren wonderen"

In het Don Bosco Magazine van november kan je het verhaal van WelWijzer ontdekken. Deze samenwerking bundelt de krachten van 5 organisaties die schoolondersteunende projecten aanbieden. Dat zijn projecten waarbij men de kloof tussen welzijn (jeugdhulp) en onderwijs probeert te verkleinen. En dat kan op heel wat manieren, zo blijkt. In deel 3 gaan we langs bij De Stormkering in Eeklo.

De Stormkering Eeklo

  • Waaistraat 6, 9900 Eeklo
  • een tiental begeleiders en heel wat vrijwilligers
  • voor jongeren in de buurt van Eeklo
  • gericht op jongeren van 6 t.e.m. 18 jaar


Aan het woord is Tessa De Schepper, zorgcoördinator in De Stormkering. Zij startte 13 jaar geleden met dit schooloverkoepelend project en maakte al een hele groei mee.

1 • Wat is De Stormkering?

“Toen we 13 jaar geleden startten, ontwikkelde De Stormkering een aanbod voor kinderen van 12 tot 15 jaar dat ondersteunend was voor leefgroepen van OOOC (onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum) De Bries en OBC (observatie- en behandelingscentrum) De Waai. We richtten ons specifiek naar jongeren die niet naar school gingen en vastzaten op vlak van (school)oriëntatie. Het doel was om de brug met onderwijs opnieuw te maken. Intussen is De Stormkering enorm geëvolueerd. We werken rond succeservaringen en zoeken de aansluiting met het onderwijs, maar ook met andere levensdomeinen. Bij ons is het kind de ‘kapitein van het schip’. We bekijken samen waar we naar toe willen en hoe we die doelen kunnen bereiken. Daarbij betrekken we de hele context. We gaan dus niet alleen met kind aan de slag, maar met de hele omgeving: de school, de ouders of andere personen die een belangrijke rol spelen in de opvoeding van het kind.”

2 • Welke kinderen/jongeren zien we hier vooral?

“In vergelijking met vroeger is onze doelgroep sterk verbreed. Zo hebben we een aanbod voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Maar zelfs voor jongeren die ouder dan 18 zijn, proberen we ook nog iets te betekenen en samen met hen de stap richting volwassenheid te zetten. We hebben een niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod bestaande uit een samenwerking met OOOC De Bries en OBC De Waai en een rechtstreeks toegankelijk aanbod.”

De jongere is bij ons de kapitein van het schip
Tessa

3 • Hoe komen deze jongeren bij jullie terecht?

“Binnen het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod worden kinderen en jongeren die in de leefgroepen van OOOC De Bries en OBC De Waai verblijven bij ons aangemeld. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag en de doelstellingen wordt een traject op maat van de jongere en de context uitgewerkt. Binnen het rechtstreeks toegankelijk aanbod worden kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar aangemeld door ouders en hulpverleners. Er wordt in een eerste contact met hen bekeken welk aanbod gepast is voor de vraag die ze hebben."

4 • Welke trajecten bieden jullie aan en hoe verlopen deze?

“We hebben een heel divers aanbod: een zorgtraject, ervaringsgerichte trajecten, Rots en Water, onderwijsondersteunend en therapeutisch werken met dieren, kampen in de paas-en zomervakantie, enzovoort. Het belangrijkste is dat we op maat werken van ieder kind. We willen niet alleen de brug naar onderwijs slaan, maar ook naar de sportclub, naar een job ... Een goede vriendenkring, scoutsgroep of sportclub geeft jongeren namelijk kansen. De jongere fungeert bij ons als gids en we gaan soms heel out-of-the-box aan de slag om het traject te doen slagen. Zo was hier bijvoorbeeld een jongen bij wie het bijzonder moeilijk liep op school en bijgevolg bij ons terechtkwam.We lieten hem ervaring opdoen bij een podiumbouwer, waar hij bijzonder veel heeft geleerd. Het is jammer dat zulke trajecten niet gecertificeerd kunnen worden. Hij heeft hier twee jaar hard aan zichzelf gewerkt, maar op papier staat dat hij twee jaar niet naar school geweest is. In een maatschappij die de nadruk legt op het bekrachtigen van jongeren, zou deze jongeren wél een certificaat ontvangen."

“Belangrijk bij ons is het ervaringsgericht leren. We werken samen met stageplaatsen, zorgboerderijen, lassers, podiumbouwers, noem maar op. Op die manier kunnen we de jongeren ondersteunen in de keuzes die ze maken. Voor veel jongeren is zo'n 'alternatieve' vorm van leren ook een positieve ervaring in schooltraject dat niet ideaal verloopt. In De Stormkering willen we kinderen en jongeren in hun kracht zetten en van daaruit vertrekken om de dialoog aan te gaan. De manier waarop is voor iedereen verschillend: de ene heeft nood aan individuele gesprekken, de ander moet zich creatief kunnen uitdrukken en nog iemand anders kan pas vrijuit spreken in het bijzijn van dieren. Op maat werken is de rode draad. (wijst) Mijn stoeltjes gaan overal met me mee! De groene stoel is hetgeen je ziet bij de jongere, met daarbij het vat dat soms vol zit. Met De Stormkering willen we door die groene stoel heen kijken. Dan zie je de oranje stoel: het hart, de binnenkant van de jongere. Dat willen we begrijpen: waar komt dat moeilijk gedrag vandaan? Door samen op pad te gaan, willen we de oranje stoel zichtbaarder maken."

Plus Lier 2
"Met De Stormkering willen we door de zichtbare laag (groen) kijken en naar het hart (oranje) van de jongere luisteren."

5 • Wat onderscheidt jullie van de andere schoolondersteunende projecten?

“Enerzijds onze zeer brede doelgroep. De meeste schoolondersteunende projecten richten zich specifiek op basisonderwijs of op secundair onderwijs, wij werken met kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Dat is een heel brede doelgroep met een erg specifieke aanpak. Daarnaast denk ik dat wij al enorm gegroeid zijn waardoor wij een erg divers aanbod hebben en zeer goed op maat kunnen werken. Denk maar aan samenwerkingen met bedrijven, zelfstandigen of zorgboerderijen, maar anderzijds ook aan ons eigen aanbod: een keuken, een boerderij met moestuin en dieren ... We kunnen op heel veel verschillende manieren met de jongeren aan de slag."

Auteur: Tim Bex