5 vragen aan 5 schoolondersteunende projecten • deel 4

Een thuis voor jongeren 2
Jongerencoaches Rosalie (links) en Hannah (rechts) van P.L.E.K! Brussel

In het Don Bosco Magazine van november kan je het verhaal van WelWijzer ontdekken. Deze samenwerking bundelt de krachten van 5 organisaties die schoolondersteunende projecten aanbieden. Dat zijn projecten waarbij men de kloof tussen welzijn (jeugdhulp) en onderwijs probeert te verkleinen. En dat kan op heel wat manieren, zo blijkt. In deel 4 gaan we langs bij P.L.E.K! Brussel.

P.L.E.K! Brussel

  • François Gaystraat, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
  • team van twee begeleiders
  • voor leerlingen en internen van Don Bosco Brussel
  • gericht op leerlingen secundair onderwijs


Aan het woord zijn Hannah en Rosalie, jongerencoaches / contextbegeleidsters bij P.L.E.K! Brussel. Momenteel een team van twee, maar er komt binnenkort nog iemand extra bij.

1 • Wat is P.L.E.K! Brussel?

“Net als bij P.L.E.K! Zennevallei-Pajottenland staat P.L.E.K! hier voor 'Project voor Leerlingen in Eigen Kracht!' Wij zijn een time-inproject dat in de gebouwen van de school Don Bosco Brussel gevestigd is. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor en na de schooluren, maar ook tijdens de lessen zijn er begeleidingsmomenten gepland. Met andere woorden: zij kunnen een uurtje naar hier komen en nadien weer terugkeren naar de klas of speelplaats. Dat zorgt er ook voor dat de drempel om naar P.L.E.K! te komen erg laag is.”

2 • Welke kinderen/jongeren zien we hier vooral?

“Sowieso leerlingen of internen van de campus in Brussel. Dat zijn hoofdzakelijk jongeren tussen 12 en 17 jaar. Qua problematieken zien we van alles: leerlingen wiens gedrag niet gepast is, die een moeilijke thuissituatie hebben, die alleen naar België zijn gekomen, die worstelen met een laag zelfbeeld, enzovoort. Je moet weten dat het publiek van Don Bosco Brussel voor minstens 90 % bestaat uit jongeren uit een kansarm milieu, de meesten met een migratie-achtergrond. Op dat vlak is onze doelgroep vrij uniek.”

Ons publiek bestaat voor minstens 90 % uit jongeren uit een kansarm milieu
Rosalie & Hannah

3 • Hoe komen deze leerlingen bij jullie terecht?

“Enerzijds heb je de leerlingen die door de school of het internaat aangemeld worden en waarmee we een bepaald traject aangaan. Anderzijds komen hier ook voor of na de schooluren heel wat jongeren over de vloer, zelfs wanneer ze niet aangemeld zijn. Ze kunnen hier ontspannen of met iemand babbelen. P.L.E.K! is bij de meesten gekend als een leuke plaats, wat het ook makkelijker maakt om met de jongeren te werken wanneer ze aangemeld worden."

4 • Welke trajecten bieden jullie aan en hoe verlopen deze?

“Er zijn 3 verschillende trajecten: een individuele begeleiding, ateliers of een ervaringstraject. Bij een individuele begeleiding gaan we de leerling in kwestie één uurtje per week uit de les halen en in gesprek gaan over de persoonlijke doelstellingen, de doelstellingen van de school, enzovoort. We bekijken waar de moeilijkheden liggen en proberen hieraan te werken. Tijdens de ateliers gaan we in kleine groepjes aan de slag. Dat kunnen creatieve ateliers zijn (vb. knutselen), maar evengoed samen koken of sporten. We werken hier vooral rond thema’s zoals sociale vaardigheden, identiteit, mentaal welzijn of hun toekomstbeeld. Bij het ervaringstraject werken we rond diezelfde thema’s, maar gaan we gedurende drie dagen veel intensiever werken. De leerling zit hier dan dagelijks en we vullen die periode op verschillende manieren in. Los van de trajecten hebben we dus ook een ontmoetingsruimte waar leerlingen – aangemeld of niet – altijd terecht kunnen voor ontspanning of een babbel. Heeft iemand thuis problemen? Ruzie op school? Lukt het niet om op te letten tijdens de les? Dan kan die naar hier komen, met toestemming van de school, om het hoofd even leeg te maken.”

5 •Wat onderscheidt jullie van de andere schoolondersteunende projecten?

“Er zijn drie belangrijke zaken die ons onderscheiden: enerzijds het publiek waar we mee werken. De diversiteit, zowel cultureel als op vlak van problematieken, is hier vrij uniek. Anderzijds zijn we aan één school gebonden, terwijl de andere schoolondersteunende projecten met meerdere scholen samenwerken. Het grote voordeel is dat leerlingen ons kennen en omgekeerd. De drempel om even bij P.L.E.K! binnen te wandelen, is erg laag en dat zorgt voor een groot vertrouwen tussen onze organisatie, de school en de leerlingen. Tenslotte kiezen we er bewust voor uit te reiken naar de context van de leerling. We nemen actief contact op met ouders of andere betrokken opvoedingsfiguren om ook hen te ondersteunen. Door breder te gaan kijken dan enkel de leerling bieden we een ondersteuning die duurzaam is."

Auteur: Tim Bex