5 vragen aan 5 schoolondersteunende projecten • deel 5

IMG 8499
Bisschop Patrick Hoogmartens kwam het straffe werk van het Leonhuis in Hasselt al eens bewonderen

In het Don Bosco Magazine van november kan je het verhaal van WelWijzer ontdekken. Deze samenwerking bundelt de krachten van 5 organisaties die schoolondersteunende projecten aanbieden. Dat zijn projecten waarbij men de kloof tussen welzijn (jeugdhulp) en onderwijs probeert te verkleinen. En dat kan op heel wat manieren, zo blijkt. In deel 5 gaan we langs bij het LeOnhuis in Hasselt.

LeOnhuis Hasselt

  • Hemelrijk 25, 3500 Hasselt
  • team van een aantal vaste krachten en 32 vrijwilligers
  • voor scholen uit Hasselt en omstreken
  • gericht op kleuters en kinderen tussen 6 en 12 jaar


Aan het woord is Ellen Renson, directie van Jeugdhulp Don Bosco Limburg - Junitas.

1 • Wat is het LeOnhuis?

“Het LeOnhuis is ontstaan toen een aantal leerkrachten en schooldirecteurs vaststelden dat de doorstroomkansen van kwetsbare kinderen te laag waren. Het onderwijssysteem bleek voor heel veel kinderen een slagboom te zijn in plaats van een hefboom. Het gevoel heerste dat scholen om hun doelstellingen te bereiken, extra ondersteuning nodig hadden. Om hierop een antwoord te bieden bouwde het LeOnhuis aan een brug tussen onderwijs en welzijn waar we enorm inzetten op talentontwikkeling.. Daarnaast is 'netwerkgericht' een van onze codewoorden. In het LeOnhuis verenigen we verschillende partners om gezinnen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Arktos, Kind en Taal, Academie Hasselt, vrijetijdsclubs en natuurlijk heel wat scholen."

2 • Welke kinderen/jongeren zien we hier vooral?

"Op dit moment ontvangen wij op woensdagnamiddag kleuters, voor de rest richten we ons op het basisonderwijs. Met andere woorden: kinderen van 6 tot 12 jaar. We dromen ook van de eerste graad secundair onderwijs, maar dat is momenteel nog niet haalbaar. Daarnaast komt zo'n 95% van de kinderen uit een thuis waar men een andere taal dan Nederlands spreekt en waar de financiële situatie erg kwetsbaar is. We richten ons dus niet alleen op de kinderen, maar ook op de ouders. Wanneer de kinderen huiswerk maken, gaan we ook met ouders aan de slag. Zo is er een digitaal aanbod (vragen rond laptop, gsm, SmartSchool, …), organiseren we taalles, is er een praatgroep voor mama's, enzovoort. Momenteel komen hier op weekbasis ongeveer 100 kinderen, maar er staan er nog een 50-tal op de wachtlijst. De afgelopen jaren hebben we hier kinderen uit ongeveer 20 verschillende scholen uit het Hasseltse zien komen."

School is te vaak een slagboom in plaats van een hefboom
Ellen

3 • Hoe komen deze leerlingen bij jullie terecht?

"Dat kan op twee manieren. Sommigen worden aangemeld door het CLB of door de zorgleerkracht van een school, anderen wandelen hier zelf binnen. Wanneer iemand aangemeld wordt of binnenwandelt, gaan we bekijken wat er aan de hand is en wat de ouders precies wensen. We werken hier ook niet op korte termijn maar eerder op lange termijn, want van de gezinnen die hier komen, zijn de ouders vaak niet zelfredzaam op vlak van onderwijs. Ze hebben nood aan ondersteuning. Een van de doelstellingen is om de ouders en hun kinderen samen huiswerk te laten maken, zodat de ouders ook leren wat het kind nodig heeft: een rustige omgeving, de juiste spullen, concentratie, enzovoort."

4 • Welke trajecten bieden jullie aan en hoe verlopen deze?

"Onze opstap is huiswerkbegeleiding; op die manier komen de meeste kinderen bij ons terecht. Maar eenmaal een kind of een gezin hier aangemeld is, gaan we verdere stappen zetten. Zo zijn er ook vrijetijdsactiviteiten zoals sport, muziek of knutselen voor de kinderen en voor de ouders zijn er mogelijkheden rond taal, welzijn, armoede, enzovoort. Kinderen kunnen hier één tot vier keer per week na school terecht voor huiswerkbegeleiding. Daarvoor werken we in verschillende klasjes die momenteel ingedeeld zijn op leeftijd. Daarnaast werken we ook op maat: is huiswerkbegeleiding niet meer nodig? Dan het kind alleen voor de vrijetijdsactiviteiten naar hier komen. De bedoeling is om hen zelfstandigheid aan te leren en kinderen te prikkelen en stimuleren in hun talenten."

5 •Wat onderscheidt jullie van de andere schoolondersteunende projecten?

"Heel wat zaken. Enerzijds is het LeOnhuis niet opgericht vanuit de sector jeugdhulp, maar door mensen uit het onderwijs. Ook op andere vlakken sluiten we eerder aan bij het onderwijs. Ik denk bijvoorbeeld aan de structuur van klasjes in plaats van specifieke individuele trajecten. Maar net door die 'schoolse sfeer' wat na te bootsen, merken we op waar het voor het kind moeilijk loopt. Een ander element is dat wij niet alleen nauw samenwerken met kinderen, maar ook met de ouders."

Auteur: Tim Bex