Overzicht 75 jaar Don Bosco Hoboken

1950 195120 HOBOKEN20 CENTO20 B811 r72kmky

Luk Fabré, oud-leerkracht, brengt een overzicht van 75 jaar salesianen in Hoboken.

In 1939 waren er plannen om ergens aan de rand van de stad een werk van Don Bosco op te starten. De oorlog stak er tijdelijk een stokje voor, maar al in 24 april 1944 hervatte men de zoektocht naar een geschikt, groot stuk grond. Wie zoekt die vindt en na enige tijd liet men het oog vallen op een stuk weiland aan de Sint Bernardsesteenweg. Vlugger dan verwacht stonden ze daar: de salesianen van Don Bosco. Drie priester-salesianen en een broeder (co-adjuteur).

Ze hadden grootse plannen, veel braakliggende gronden maar geen bed of geen dak boven hun hoofd. Toch geloofden zij sterk in hun opzet en dat geloof werd vlug beloond want kijk, goede mensen vond men ook al destijds. Een oude bakkerij in de Windmolenstraat 238 — eigendom van de familie Pichal — kon tijdelijk dienst doen als eerste onderkomen met ruimte voor een kapel.

Uiteraard was hun opdracht zo vlug mogelijk starten, dus bouwen!

A-Blok Don Bosco Hoboken

Als bedelaars zochten zij van alles, maar vooral geld. Omhoog kijken hielp niet; Don Bosco gooit geen geld uit de hemel, maar wijst wel de weg, en zij geloofden erin. Kort daarop zond de provinciaal iemand naar Hoboken met een speciale opdracht, een salesiaan met een grenzeloos vertrouwen in Don Bosco en in de Voorzienigheid … maar ook met een bedeltalent. Hij lukte in zijn opdracht, bezocht industriëlen waar hij het werk van Don Bosco bekend maakte.

Bovendien vond hij gegoede mensen die samen een vriendenkring stichtten en die vooral financieel bleven steunen. Zo rolden in de loop van de jaren vele miljoenen in de schoot van de paters. Van salesianen zegt men dat het ‘doeners’ zijn, zo werd reeds op 20 oktober 1946 de eerste steen gelegd van een groot gebouw (A-Blok) met kapel om het parochieleven verder uit te bouwen, enkele werkhuizen, verschillende klaslokalen en de nodige slaapkamers voor de reeds aanwezige salesianen.

Men zette door: in september 1947 startte in voornoemd gebouw de school. Ook al was het gebouw absoluut nog niet klaar; de eerste lessen werden daarom nog deels in oude legerbarakken gegeven door enkele salesianen en leraars.

Er kwamen meer salesianen om het groter wordend aantal leerlingen mee een gedegen opvoeding én opleiding te geven. Naargelang de noodwendigheden kwamen er salesianen bij en/of werden er verplaatst naar andere kloosters, opvangcentra of scholen. Toch bleven er steeds voldoende salesianen; ooit waren ze er met 19!

Ravotten in Hoboken

In de loop der jaren zijn de paters erin gelukt een reeks gebouwen neer te zetten waar kinderen vanaf hun 3 jaar tot en met de hogere studies terecht kunnen. Met rede heet de straat ‘Salesianenlaan’ die klaarblijkelijk totaal door hen werd volgebouwd. Nog beter had de straat ‘Don Boscolaan’ genoemd, zoals de andere scholen elders zo hun straat mochten noemen. In Hoboken lagen de kaarten anders.

Gelukkig is de inspiratie van Don Bosco er altijd gebleven: men was er graag, men voelde er zich thuis en begrepen. De salesianen waren steeds aanwezig in de klassen, op de speelplaatsen en op de sportterreinen, daar waar de leerlingen waren, zoals het hoort in een Don Boscoschool.

In 1982 hebben de salesianen voor zichzelf een gemeenschapshuis gebouwd, een eigen huis waar ze voldoende ruimte hadden om behoorlijk in gemeenschap te leven. Jammer genoeg niet voor lang. Hun opzet om een Rust- en Verzorgingshuis voor oudere medebroeders (ook uit andere huizen) te bouwen, is niet ten volle gelukt. In augustus 1995 werd dit huis gesloten en verkocht, vandaag is het de thuishaven van WZC Heydehof.

Drie salesianen, pastoor Guido en twee medebroeders, namen hun intrek iets verder in de vroegere klaslokalen van de lagere school op het Macadammeke. Zo bleef het werk van Don Bosco toch nog dienst bewijzen voor de plaatselijke gemeenschap.

De school moest verder zonder salesianen. Gelukkig bleef men inspiratie putten uit het pastoraal-pedagogisch project van Don Bosco. Elk jaar volgen enkele leerkrachten op vrijwillige basis de cursus ‘Het erfgoed van Don Bosco’ om de salesiaanse aanpak te concretiseren in onze school.

Hier past een persoonlijk dankwoord: zoals de Geest waait waar Hij wil, zo is ook de geest van ons aller leidsman Don Bosco 75 jaar aanwezig gebleven in de Salesianenlaan. Wij zijn de Heer, onze God, dankbaar voor al het schone en het goede dat mede dankzij de salesianen is geschied in de parochie, de scholen, de verenigingen, bewegingen, ... , door de krachtige, onverdroten inzet van die vele volgelingen van Don Bosco.


Vind hier de uitnodiging voor het feest naar aanleiding van 75-jarige aanwezig van de salesianen en de 50-jarige kerkwijding.