8ste Algemene Vergadering van de Vrijwilligsters van Don Bosco

Unknown m8allti

Zoals de salesianen en de Zusters van Don Bosco organiseren ook de VDB’s om de zes jaar een Algemeen Kapittel. Zij noemen het ‘Algemene Vergadering’.

Vertegenwoordigsters uit de hele wereld komen dan in Rome samen om belangrijke keuzes voor de toekomst te maken en om een nieuwe algemene verantwoordelijke en centrale raad te verkiezen.

Marie M. uit Frankrijk zal de Vrijwilligsters van Don Bosco van onze Regio FRABEL (België-Frankrijk) vertegenwoordigden op de achtste Algemene Vergadering die in juli 2019 te Rome zal plaatsvinden.

Thema van de vergadering luidt ‘Onze missie vandaag, de wereld klopt aan ons hart: “Geef mij te drinken” (Joh. 4,7).’