Advent is een belangrijke tijd van stil worden en verwachten, van waken en vertrouwen, van tijd nemen om ons voor te bereiden op het Mysterie van Kerstmis.

Op dinsdagavond 17 december van 20.00 tot 22.00 nemen Gee Van den Berghe en Stephanie Dethier jullie graag mee op weg naar Betlehem, samen met de profeten, de heilige Familie, de herders en engelen en de Wijzen.

Ze vertellen het Godly Play verhaal van de advent in de mooie Godly Playruimte in de Magdalenakapel, Sint Magdalenaweg in Vaalbeek.

Voor kinderen wordt het verhaal verteld door Marijke Albrechts in twee bijeenkomsten, op zaterdagvoormiddag 7 december en 21 december, telkens van 10.30 tot 12.00.

Wie er graag bij is en/of graag kinderen of kleinkinderen laat deelnemen, schrijft best snel in via godlyplayvaalbeek@gmail.com.

Stephanie, Marijke en Gee zijn reeds jaren actief als Godly Play verhalenvertellers. Gee en Stephanie volgden ook de internationale trainersopleiding en geven training aan vertellers in wording. Marijke is actief bij de jongerenparochie, de voorbereiding van de geloofsbelijdenis en de doopselcatechese.