Deze week kregen wij het bericht dat Ingrid Wyn, pedagogisch begeleider en niveaucoördinator voor het secundair onderwijs bij Don Bosco, overleden is. Ze overleed vorige week donderdag 17 maart in het bijzijn van haar beste vriendin en familie. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden in intieme kring.

"Ingrid was enorm belangrijk in het team van pedagogisch begeleiders en speelde in heel wat scholen een belangrijke rol", klinkt het bij het DBOC en de pedagogische begeleidingsdienst van Don Bosco. "Steeds werd zij gedreven door een grote professionaliteit en authentieke salesiaanse inspiratie. We zullen haar missen. Toch geven we haar ook hoopvol uit handen en vertrouwen haar toe aan onze God van het leven bij wie Ingrid nu rust zal vinden en die haar leven zal voltooien. Het blijft onwezenlijk en moeilijk te aanvaarden, maar we kunnen niet anders dan loslaten."

Hoewel haar overlijden veel te vroeg is gekomen en voor ons allen een schok was, zeker door de onverwacht snelle evolutie van haar ziekte op het einde, kunnen we troost putten uit het feit dat ze niet onnodig heeft geleden en in alle waardigheid afscheid heeft kunnen nemen. De sterkte van Ingrids karakter en positieve levensvisie kan nog het best samengevat worden door de woorden die ze uitsprak kort voor haar overlijden: “Dit is niet het einde, maar de start van iets nieuws.”