Afscheidsviering 93-jarige salesiaan Henk Hofstede

Jaak gyy7x26

Salesiaan Henk Hofstede ging zondag 17 oktober jl. voor het laatst voor in ‘zijn kerk’ in Vaassen. Op 93-jarige leeftijd nam hij afscheid in deze dienst, waar hij mooie, aansprekende woorden sprak.

Levensloop
Op 29 juni 1959, feestdag van de heilige Petrus en Paulus, ontving Henk Hofstede sdb de priesterwijding in de kerk bij het klooster van Benediktbeuern in Beieren (Duitsland). Zijn wijding was de afsluiting van een vierjarige theologiestudie in datzelfde klooster. Nadat hij werkzaamheden verrichtte in het jeugdwerk in Den Haag, werd hij benoemd tot deken van Schiedam en vervolgens is hij van 1993 tot 2000 pastoor geweest van de St. Martinusparochies in Vaassen en Epe. Op 1 januari 2000 ging hij met emeritaat, maar bleef als emeritus pastoraal actief. Tot voor kort ging hij nog regelmatig voor in Eucharistievieringen op zondag.

Afscheidsviering
Tijdens de afscheidsviering sprak Hofstede mooie, aansprekende woorden. Dit soort overwegingen waren hem altijd wel toevertrouwd. In zijn laatste preek nodigde hij uit tot harmonie met God, met jezelf, met je medemensen en met de natuur. De parochianen wilden hem tot slot hun dank betuigen en zongen hem als afsluiting van de viering gezamenlijk een danklied toe, op de melodie van ‘Dank, dank nu allen God’:

Dank, dank pastor Henk
met hart en mond en handen
die goede dingen deed
hier en in alle dorpen
die ons al jarenlang
zijn pastorale zorg
zijn herderlijke hand
en trouwe aandacht bood.

Lof, eer en prijst zijn werk
hij die ons inspireerde
preekte met geloof en hart
als pastor heel nabij
pastor wij groeten u
dank voor al het goede
Gods zegen zij met u
voor nu en alle tijd.