Algemeen overste doet een missionaire oproep

Laag201 hhasmuc

Ter gelegenheid van de plechtigheid van de Onbevlekte Ontvangenis brengt de algemeen overste een missionaire oproep uit.

Dierbare broeders,

Twee jaar geleden, op de dag van de van De onbevlekte Ontvangenis van Maria, richtte ik een sterke missionaire oproep aan alle salesianen in de wereld. Ik hernieuw deze oproep en wil ze kracht bijzetten met een video van ongeveer twee minuten.

Paus Franciscus noemde de oktobermaand van 2019 een buitengewone missionaire maand omwille van de 100ste verjaardag van de Apostolische Brief Maximum Illud die paus Benedictus XV schreef aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Harde tijden kunnen gunstige tijden worden. "In dit geval: tijden om het goede te doen”, merkte Dominiek Savio op toen hij in Don Bosco’s bureau de woorden “da mihi animas caetera tolle” zag staan.

Dierbare salesianen, ik nodig jullie uit om de missionaire vrijgevigheid van Don Bosco’s zonen te vieren en te herdenken. De volgende missionaire expeditie zal de 150ste zijn, die zal plaatsvinden op zondag 20 september 2019 in de basiliek van Mara Hulp der Christenen te Valdocco, zoals dat al gebeurde in de tijd van Don Bosco. Ik kijk uit naar het antwoord op de missionaire oproep. Het zou een mooi geschenk zijn dat onze congregatie aanbiedt aan God, paus Franciscus, de Kerk en onze dierbare jongeren.

Ik droom ervan dat iedere provincie dit jaar ten minste één confrater ter beschikking stelt aan de algemeen overste voor demissie ad gentes, ad ex exteros, ad vitam. Is dat te veel gevraagd en gedroomd? Ook de provincies met weinig salesianen, kunnen dit doen.

Er is al een provincie waar zes salesianen hun missionaire roeping hebben laten rijpen en die zich ter beschikking hebben gesteld van de algemeen overste voor de 150ste expeditie van volgend jaar. Dierbare provincialen, ik moedig jullie aan om salesianen met een missionair verlangen te helpen hun missionaire verlangens te cultiveren en hen persoonlijk uit te nodigen voor een gesprek met de algemeen overste.

We delen u mee naar welke provincies we een aanzienlijk aantal salesianen willen zenden in 2019:

  • Naar onze werken in ‘Amazonia’ en naar het nieuwe werk in Colon, Panama;
  • Naar Soedan en andere salesiaanse werken en voor de dienst aan de vluchtelingen in diverse zones van Afrika;
  • Naar Litouwen, Albanië en Kosovo, Bulgarije en naar andere grensgebieden van het Europa;
  • Naar Mongolië, Laos, Nepal, Yakutia.
  • Naar onze talrijke werken in de eilanden van Oceanië
  • Naar sommige missionaire grensgebieden in Latijns-Amerika, indien wij voldoende werkkrachten hebben.

Dat zal natuurlijk afhangen van de gulheid waarmee jullie deze oproep beantwoorden.

De Provinciale Kapittels, op hun voorbereidingsweg naar AK28, baden in een volledig en vruchtbaar onderscheidingswerk over het centrale thema: “Welke salesianen voor de jongeren van vandaag?” Vooraleer duidelijke en inspirerende antwoorden opgesteld zijn, laten wij de gelukkige gezichten van de jongere en de rijpere salesianen tot ons spreken wanneer zij voelen dat zij moeten luisteren naar de missionaire roep die de Heer tot hen richt.

Beste salesianen, daarvoor bid ik en die intentie vertrouw ik toe aan de voorspraak van Maria Hulp der Christenen, Don Bosco vragend dat hij in zijn salesianen dezelfde missionaire ijver zou voeden die hijzelf beleefde.

Ik groet jullie met liefde,

don Ángel Fernández Artime

algemeen overste

Bron: Cagliero 11, nr. 121, januari 2019