Jan Van Oycke, sdb, brengt verslag uit over de nieuwe jongerenwerking in Amsterdam.

De tijd gaat vlug … het is bijna vier maanden geleden dat we met onze salesiaanse gemeenschap verhuisden naar ons nieuwe Valdocco, naar Amsterdam Nieuw-West. Tijd dus voor een terugblik, om jullie wat op de hoogte te brengen – en ook tijd om vooruit te kijken en te dromen.

Vrijdag 26 april 2019: de verhuis

Vandaag een bijzondere dag voor de salesiaanse gemeenschap van Amsterdam. We verhuizen met de gemeenschap van de Apollolaan naar de Pieter Calandlaan. Na een zoektocht, voorbereiding, verbouwingswerken, … lukt het om er te gaan wonen. Er is nog veel werk aan de winkel! De kleine kapel en de leefruimtes zijn bruikbaar, er is nog wel wat plaats om alles te schikken, er moet nog veel verhuisd worden van de Apollolaan en van de Lucaskerk en de lokalen daar, maar een belangrijke stap is gezet.

De komende weken zal er vooral gepoetst en verhuisd worden, is het wat zoeken om alles een plaats te geven en van het huis een thuis te maken. Ook de ruimtes van de parochie (secretariaat, ontmoetingsruimte, vergaderlokaal, de kerk,…) moesten gepoetst en ingericht te worden; dankzij vele helpende handen lukte dit.

Zondag 26 mei 2019: de laatste eucharistieviering in Lucaskerk

Tijdens de verbouwingswerken aan de Pauluskerk en de lokalen die erbij horen, gingen de eucharistievieringen door in de Lucaskerk (deze twee parochies fusioneerden tot één geheel).

Vandaag was de laatste eucharistieviering in de Lucaskerk; na de communie was er een processie door het park dat tussen beide kerken ligt. In de Pauluskerk was er dan de zending en de zegen, maar ook een nieuwe start.

Na een aantal toespraken was er in de ontmoetingsruimte tijd en plaats voor een receptie en samenzijn, met gevoelens van vreugde om de vernieuwde kerk, ook met verdriet om het afscheid van een kerk waar zovele mensen zoveel meemaakten en zovele keren samenkwamen om te bidden en eucharistie te vieren.

Vrijdag 14 juni 2019: ruimte voor jongeren

Eén van de opdrachten van de salesiaanse gemeenschap is het opstarten van een jongerenwerking, een oratorio in Amsterdam Nieuw-West.

Iets minder dan een jaar geleden werd een kerngroep opgericht om dit mee te ondersteunen en te sturen, met een 10-tal geëngageerde parochianen. En bij de verbouwingswerken werd een jongerenruimte voorzien. De voorbije periode gingen we op zoek naar wat materiaal voor deze jongerenruimte. Via parochianen kregen we tweedehands zetels, een tv-toestel, kastjes, glazen, borden, tafels, stoelen, een koelkast, een beeld van Don Bosco en één van de jongeren schilderde Don Bosco, ook dat kunstwerk kreeg er een plaats. Deze avond was er ‘een eerste kleine stap’.

Vijf jongeren uit de buurt, die een band hebben met de parochie, kwamen samen, en twee ouders waren ook van de partij. Na een korte kennismaking was er een brainstorm over welke activiteiten deze jongeren graag zouden meemaken in hun vrije tijd, tijdens de komende vakantie. Vier activiteiten werden uitgekozen, vier actiedomeinen: gamen, sport, koken, film. Vier groepjes werden samengesteld om de ideeën daarrond verder uit te werken. En dan brak de examentijd aan.

Zondag 23 juni 2019: concrete zaken aanpakken

Een tweede kleine stap. Na de eucharistieviering op zondag is er in de ontmoetingsruimte koffie en thee voor de parochianen. Wat tijd om mekaar te ontmoeten en wat bij te praten. We merkten dat de jongeren, waaronder de misdienaars, daar een korte tijd bleven en na een tiental minuten naar huis gingen. Van daaruit kwam het idee om na de viering de jongerenruimte open te stellen, een drankje en versnapering te voorzien, en een aantal gezelschapsspelen ter beschikking te stellen.

Woensdag 3 juli 2019: gamen?

Een derde ‘kleine stap’. Het groepje jongeren dat de activiteit rond gamen zou voorbereiden, kwam samen. Een jongere zou zijn spelconsole en een voetbalspel meebrengen, afspraken en plannen werden concreet gemaakt; afspraak volgende woensdag. Intussen was het einde van de examens in zicht en kon er hoopvol uitgekeken worden naar de zomervakantie – die officieel start op vrijdag 12 juli.

Woensdag 10 juli 2019: let's do this!

Een vierde ‘kleine stap’; jongeren kwamen samen in een lokaal voor hen, met een aanbod gebaseerd op hun interesses én samen met hen uitgewerkt en voorbereid. Ja, Don Bosco’s methode werkt ook vandaag nog. Ook vandaag zijn er jongeren die samenkomen, plezier maken, verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten.

Woensdag 17 juli 2019: jongerenwerking wordt gedragen door gemeenschap

Intussen is de zomervakantie van start gegaan. Het plan was in eerste instantie op zondag na de viering en op woensdagnamiddag het jongerenlokaal open te stellen. Zo dus ook vandaag – en dankzij een aantal enthousiaste parochianen, die ten voordele van de jongerenwerking een tweedehandsverkoop organiseerden, kochten we een Xbox aan. Dit na overleg met de jongeren, over welke spelconsole het meest aangewezen leek, en welke afspraken en regels we zouden vastleggen. De organisatie van de tweedehandsverkoop, en de vele parochianen die iets kochten, maakten duidelijk dat de jongerenwerking ook door de parochie gedragen, ondersteund en gewaardeerd wordt.

Het verdere verloop: jongeren vliegen erin

Na deze woensdag vroegen de jongeren of ze ook op donderdag konden komen, en op donderdag vroegen ze of ze vrijdagnamiddag ook konden langskomen… En zo groeit deze werking, stap voor stap. We stellen het jongerenlokaal tijdens deze zomervakantie elke namiddag open, van 14 uur tot 17.30 uur. Er wordt ook iets te drinken voorzien en iets om te eten: een stuk fruit, koekjes, … Een keuze om de jongeren ook op die manier thuis te laten komen. Ook samen met een jongere een lekke band plakken was er al eens bij.

En zo konden er andere ‘kleine stappen’ gezet worden. Jongeren mogen gewoon welkom zijn, zich thuis voelen. Door tweemaal per week een kwartier à een halfuur met de jongeren te overleggen, komen we hun talenten op het spoor, kunnen we hen en hun interesses beter leren kennen, maken we samen de activiteitenplanning op: zo gingen we reeds fietsen in het Amsterdamse Bos, voetballen, waren er kookactiviteiten, werkten we aan de decoratie van het lokaal, … Kleine stappen, het lokaal wat aangenamer maken en mooi versieren zal de komende weken en maanden nog gebeuren, samen met de jongeren. Zo wordt het ook hun lokaal. De jongeren beginnen ook vrienden en vriendinnen mee te brengen, langzaam maar zeker groeit het. Jongeren bouwen samen met de salesianen en de vrijwilligers aan een plaats voor hen, in de gebouwen van de kerk, in hun wijk – om zichzelf te zijn en te ontdekken, gewoon zichzelf te zijn en met hun talenten en interesses aan de slag te gaan.

Zoals Don Bosco zijn werk begon met één jongere en groeide, zo is het hier ook, zo kunnen we ook vandaag jongeren welkom heten en Gods liefde voelbaar maken, door hen een thuis, school, speelplaats en parochie aan te bieden – en dit samen met hen vorm te geven.

En zo zijn we dus gestart, tijd om te zaaien en om groeikansen te geven en te krijgen.De salesianen zijn op zoek naar vrijwilligers. Heb je interesse? Of zit je met een vraag over de werking? Stuur dan gerust en vrijblijvend een berichtje naar jan.vanoycke@donbosco.be.