Artemide Zatti heilig: "Immense vreugde en dankbaarheid"

Zatti nr3wcif

Deze week werd bekendgemaakt dat salesiaan-coadjuteur Artemide Zatti tot heilige zal worden uitgeroepen. Algemeen Overste Angél Fernández Artime is vereerd: "We staan op het punt een bijzonder Pasen te beleven. Het is met een immense vreugde wij dit grote geschenk ontvangen."

"Wij zijn God en paus Franciscus zeer dankbaar. Vandaag heerst er in de hele Salesiaanse Familie een sfeer van groot enthousiasme", aldus de Algemeen Overste. "In het licht van het Paasfeest van de Heer is dit een boodschap en een kiem van hoop in de dramatische tijden die wij beleven, getekend door de pandemie maar vooral door oorlogen, in het bijzonder de oorlog in Oekraïne, die dood, verdriet en vernietiging brengt. Artemide Zatti moedigt ons aan om hoop te ervaren als een deugd en levenshouding in God. De weg naar heiligheid vereist heel vaak een verandering van waarden en visie. Dit was de weg die Artemide ging. In de beproevingen van het leven ontdekte hij in het kruis een grote kans om herboren te worden tot een nieuw leven."

Vriend van de armen

Artemide Zatti heeft zijn leven gewijd aan God in dienst van de zieken en de armen. "Als verantwoordelijke voor het ziekenhuis San José in Viedma breidde hij de kring uit van de mensen die hij bijstond om – met zijn onafscheidelijke fiets – alle zieken van de stad te bereiken, en vooral de armsten onder hen", gaat Angél Fernández Artime verder. "Hij moest zoveel geld beheren, maar zijn eigen leven was zeer arm: toen hij naar Italië ging voor de heiligverklaring van Don Bosco moest hij een pak, een hoed en een koffer lenen. Hij was zeer geliefd en gerespecteerd, zowel bij de zieken als bij de artsen die het grootste vertrouwen in hem hadden en zich overgaven aan de invloed die door zijn heiligheid kwam: 'Als ik bij Zatti ben, kan ik alleen maar in God geloven', zei een arts die op een dag had gezegd dat hij atheïst was. En het geheim van deze invloed is dit: voor hem was iedere zieke Jezus in eigen persoon. Letterlijk! Zijn oversten zeiden hem dat hij niet meer dan 30 zieken per dag mocht opnemen. Men hoorde hem mompelen: "En wat als de 31ste Jezus in eigen persoon is?" Hijzelf twijfelde er niet aan: hij behandelde iedereen met dezelfde tederheid als Jezus zelf met hen zou zijn omgegaan, door hen desnoods zijn eigen slaapkamer te geven of zelfs het lichaam van een overledene daar neer te leggen in geval van nood. Dikwijls hoorde de zuster die de vestiaire verzorgde hem vragen: 'Heb je wat kleren voor een twaalfjarige Jezus?' Hij zette zijn zending onder de zieken onvermoeibaar en sereen voort tot het einde van zijn leven, zonder een moment rust te nemen."

"Zatti moest zoveel geld beheren, maar zijn eigen leven was zeer arm. Toen hij naar Italië ging voor de heiligverklaring van Don Bosco, moet hij zelfs een pak, een hoed en een koffer lenen"

"Zijn oprechte aanpak herstelt voor ons een salesiaans perspectief op 'weten hoe bij onze zending te blijven' om licht te brengen aan hen die de hoop dreigen te verliezen, om het geloof te versterken van hen die een gevoel van mislukking ervaren, en om een teken van Gods liefde te zijn wanneer het lijkt alsof Hij afwezig is in het leven van elke dag. Artemide's getuigenis als barmhartige Samaritaan, als iemand die even barmhartig was als de Vader, was een missie en een stijl waarbij allen betrokken waren die zich op de een of andere manier voor het ziekenhuis inzetten: dokters, verplegers, verzorgers, religieuzen, vrijwilligers die hun kostbare tijd gaven aan hen die leden. Hij zag erop toe dat er naar patiënten werd geluisterd, dat hun verhalen werden gehoord, hun angsten, hun zorgen. Hij wist dat zelfs als het niet mogelijk was om genezing te brengen, het altijd mogelijk was om voor mensen te zorgen, hen te troosten, hen een nabijheid te laten voelen die getuigde van belangstelling voor de persoon, meer dan voor hun ziekte. Hij kwam langs, luisterde, ging een directe en persoonlijke relatie aan met de zieke, voelde mee met hen, werd door hen geraakt en was betrokken bij hun lijden door het op zich te nemen als een dienst."

Artemide Zatti.


Salesiaan-coadjuteur

Deze charmante figuur van Artemide Zatti is een uitnodiging om aan jongeren de charme van het godgewijde leven voor te stellen. "De roeping van de salesiaan-coadjuteur maakt deel uit van het bijzondere karakter dat Don Bosco aan de salesiaanse congregatie wilde geven. Het is zeker geen gemakkelijk te onderscheiden en aanvaarden roeping; ze komt gemakkelijker tot bloei waar apostolische lekenroepingen worden gepromoot onder jonge mensen en waar hun een vreugdevol en enthousiast getuigenis van religieuze toewijding – zoals dat van Artemide Zatti – wordt aangeboden."

Iemand die de effectieve voorspraak van Artemide Zatti heeft ervaren, juist met betrekking tot de roeping van de gewijde leek, is paus Franciscus zelf toen hij provinciaal was van de jezuïeten in Argentinië. "In een brief van 18 mei 1986 aan salesiaan Cayetano Bruno uit Buenos Aires schrijft hij onder meer: 'In 1976 heb ik tijdens een canoniek bezoek aan jezuïetenmissionarissen in Noord-Argentinië enkele dagen doorgebracht in de residentie van de aartsbisschop in Salta. Het was daar dat aartsbisschop Perez mij vertelde over het leven van broeder Zatti. Hij gaf me ook een boek over zijn leven en vroeg me het te lezen. Wat mijn aandacht trok was zo'n compleet beeld van de coadjuteur. Op dat moment voelde ik dat ik de Heer moest vragen om door de voorspraak van deze grote broeder roepingen naar ons te zenden. Ik deed novenen en vroeg de novicen om ze te doen. […] In juli 1977 trad de eerste jonge broeder in (hij is nu 32). Op 29 oktober van dat jaar trad de tweede in (hij is nu 33).' Verderop in de brief worden de 16 andere broeders die tussen 1978 en 1986 zijn ingetreden, jaar na jaar genoemd. En dan vervolgt hij: 'Sinds we begonnen te bidden tot broeder Zatti zijn er 18 jonge fraters ingetreden en doorgegaan en nog eens 5 die het noviciaat of junioraat verlieten. In totaal 23 roepingen. De novicen, studenten en jonge broeders baden vaak in de noveen ter ere van broeder Zatti, vragend om broederroepingen. Ikzelf heb dat ook gedaan. Ik ben overtuigd van zijn voorspraak omdat het, gezien het aantal, een zeldzaam gegeven is in de Sociëteit. Als erkenning hiervan hebben we in de 2e en 3e editie van het Devotieboek van Heilig Hart de noveen opgenomen om te bidden om de heiligverklaring van broeder Zatti. ... In grote lijnen was dit het verhaal van mijn connecties met broeder Zatti en het probleem van broederroepingen voor de Sociëteit van Jezus. Ik herhaal dat ik overtuigd ben van zijn voorspraak, want ik weet hoeveel we gebeden hebben, met hem als onze pleitbezorger."

Feestjaar

"In dit jaar gewijd aan de heilige Franciscus van Sales herinnert het getuigenis van Artemide Zatti ons aan wat het Tweede Vaticaans Concilie heeft gezegd: '[dat] alle gelovigen, in welke toestand of staat zij zich ook bevinden, door de Heer geroepen zijn, ieder op zijn eigen wijze, tot die volmaakte heiligheid waardoor de Vader zelf volmaakt is.' Franciscus van Sales, Don Bosco en Artemide Zatti maken van het dagelijks leven een uitdrukking van Gods liefde, die ontvangen wordt en ook wederkerig is. Onze heiligen wilden de relatie met God dichter bij het leven brengen en het leven dichter bij de relatie met God. Het is het voorstel van de 'nabije heiligheid' of de 'middenklasse van heiligheid' waarover paus Franciscus met zoveel genegenheid tot ons spreekt."