Auteur Ingeborg Manshoven ‘resideert’ in Don Bosco Genk

Ingeborg bzm4o4c

Ingeborg Manshoven is auteur en geeft al jaren schrijfcursussen als freelancer aan verschillende Academies voor Muziek en Woord. Dankzij het project 'Auteursresidenties' van Literatuur Vlaanderen gaat zij in het eerste semester van 2022-2023 intensief aan de slag met de leerlingen van het zesde jaar Haarzorg en Office en Retail van Don Bosco Genk.

Een auteursresidentie is een intensief project rond lezen en schrijven. Onderzoek toont immers aan dat creatief schrijven de leesvaardigheid bevordert. Een auteursresidentie werkt toe naar een bepaald doel, dat in onderling overleg wordt vastgelegd. Ingeborg Manshoven begeleidt de workshops creatief schrijven gedurende twintig contacturen in het eerste semester. Zij krijgt ondersteuning van Literatuur Vlaanderen zodat de link met de eindtermen gegarandeerd wordt.

Verbondenheid en motivatie
"Onze school zet volop in op taal", aldus de directie van de Don Boscoschool. "Het schoolteam wil het leesplezier bevorderen, want gemotiveerde lezers scoren beter op begrijpend lezen en halen in het algemeen betere resultaten. Lezen gebeurt dus best in een positieve context. Het engagement van de leerlingen en van Ingeborg zorgt voor verbondenheid en motivatie. De bedoeling is dat de leerlingen trots zijn op de realisatie van hun project en daardoor een positieve waardering krijgen voor taal en lezen."