Basishoudingenspel: waardevol instrument voor leerkrachten

Basishoudingenspel tnn7w2n

Twee aanvangsbegeleiders van Don Bosco Groot-Bijgaarden ontwikkelden als eindwerk voor de Don Boscocursus een ‘basishoudingenspel’. Zij zochten een speelse manier om (nieuwe) collega’s met elkaar in gesprek te brengen rond de basishoudingen uit het opvoedingsproject Opvoeden met Don Bosco als Gids en Tochtgenoot.

"Omdat we merkten dat er vanuit verschillende scholen interesse was voor dit spel, werd er in overleg met de ontwikkelaars afgesproken om van het spel een 40-tal exemplaren te laten maken", vertelt Carlo Loots van Don Bosco Vorming & Animatie. "We zijn ervan overtuigd dat de collega’s uit Groot-Bijgaarden een waardevol instrument hebben ontwikkeld om nieuwe leerkrachten vertrouwd te maken met de basishoudingen uit het opvoedingsproject waardoor de inschakeling in het werkveld vlotter kan verlopen."

Scholen kunnen het spel bestellen via vormingenanimatie@donbosco.be. De kostprijs bedraagt €48,50. Het spel kan gespeeld worden met maximum zes spelers en het spelmateriaal leent er zich uitstekend toe om met een minimum aan creativiteit variaties en nieuwe spelen te ontwikkelen.