Een voormiddag bezinning rond het werk van Don Bosco Vorming en Animatie klaar, duidelijk en degelijk onderbouwd gebracht door Colette Schaumont. In een tweede deel bracht zij in ‘Op weg met de provincie AGL’ een ervaringsverslag over de vormingsdagen die ze in Rwanda gaf aan jonge salesianen in opleiding en aan leken met een oproep om het Muhazi project te steunen.

Na de middag bekeken wij de prachtige videofilm van Xavier, Karlien, Barthé enMarenne, op reis in Lubumbashi van 27 juni tot 7 juli 2017. Het was voor ons een gelegenheid om de salesiaanse werken daar te bezoeken.

Wie deze film ook wil bekijken, kan terecht bij Wilfried Poignie (wilfried.poignie@ donbosco.be).