Bisschop Lode Van Hecke te gast bij salesianen Gent

Lode20van20hecke 77lfir4

Op maandag 13 februari was de bisschop van Gent, Lode Van Hecke, in de salesiaanse gemeenschap van Gent te gast voor een bezinningsnamiddag. Ook de medebroeders uit Oostende waren uitgenodigd. Het werd een boeiende en warme ontmoeting.

"In een eerste deel sprak Mgr. Van Hecke over de kerksituatie van vroeger die intussen grondig veranderd is", vertelt gemeenschapsdirecteur Jos Stevens. "Centraal daarin stond de vraag: hoe ziet de Kerk van de toekomst eruit in een maatschappij waar de Kerk minder aanwezig is? Volgens hem is de grote opdracht om richting toekomst te werken aan iets nieuw. We moeten niet proberen om de oude structuren in stand te houden, maar net werken aan een nieuwe, kleinere, warme Kerk."

Straffe getuigenis

In het tweede deel beantwoordde Lode Van Hecke vragen. "Onder andere over de moeilijkheid van het lijden in de wereld en de goedheid van God", gaat Jos verder. "Heel boeiend was ook zijn persoonlijke getuigenis over zijn roepingsgeschiedenis met deze vraag: wat is de zin van het leven? Zijn antwoord: Leven doorgeven. En wanneer geef je leven door? Als je verzoend bent met de plaats waar je leeft."