Bisschop van Hasselt bezoekt LeOnhuis: “Werking met een ziel”

Leonhuis 50au6pa

Hoog bezoek gisteren in het LeOnhuis te Hasselt. Patrick Hoogmartens, bisschop van de Limburgse centrumstad, kwam er een namiddag op bezoek. Hij kreeg een woordje uitleg over de werking van het LeOnhuis en maakte ook de nodige tijd om in gesprek te gaan met een aantal kinderen.

Het LeOnhuis is een werking die inspeelt op de huidige sociale noden en zo verbinding wil creëren tussen de sectoren Onderwijs en Welzijn. “LeOn staat voor Leren en Ontwikkelen”, legt coördinator Els Herbots uit. “Het doel is om leer- en ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en hun ouders om op die manier de maatschappelijke emancipatie van alle inwoners in een buurt te verhogen. De verwevenheid tussen onderwijs, zorg en ouder- en buurtbetrokkenheid vormt het uitgangspunt.”

‘Perfect match’
De organisatie sloot zich recentelijk aan bij vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Een ‘perfect match’, zo bleek. “We zijn heel gelukkig dat we onderdak hebben gevonden bij Don Bosco”, gaat Els verder. “De verschillende pijlers die wij belangrijk vinden, komen ook bij Don Bosco terug. Ons uiteindelijke doel is om een campus te creëren waar onderwijs en welzijn permanent aanwezig zijn. We voelden meteen dat we bij Don Bosco onze identiteit kunnen bewaren en verder kunnen groeien.”

"Deze mensen leveren schitterend werk voor deze kwetsbare kinderen die vaak al een stevige rugzak hebben" - bisschop Patrick Hoogmartens

Iets wat ook Cyriel Craeghs, afgevaardigd bestuurder van vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, beaamt. “Toen ik hier de eerste keer kwam, was ik meteen getriggerd”, vertelt hij. “Ik herkende hier het oratorio zoals Don Bosco het ooit opstartte. Met tijd voor spel, studie, geloof en spiritualiteit. Maar vooral: als een (t)huis voor kwetsbare jongeren. Hier wilde ik meteen mijn schouders onder zetten.”

Huis met een ziel
Ook bisschop Patrick Hoogmartens was onder de indruk na zijn bezoek. “Ik ben geraakt door wat ik hier zag en hoorde. Deze mensen, grotendeels bestaande uit vrijwilligers, leveren schitterend werk voor deze kwetsbare kinderen die vaak al een stevige rugzak hebben. Ik ben dan ook blij dat Don Bosco zijn schouders hier wil onderzetten, want zo’n werk mag niet verloren gaan. Er zit een ziel in deze werking en het is mooi om te zien dat die op deze manier bewaard kan worden.”

Foto's van het bezoek kan je hieronder bekijken.