Bisschop Van Looy: "Blijf werken aan uw geloof!"

IMGM8701 31msaxv

Op de nieuwjaarsreceptie met zijn medewerkers hield de Gentse bisschop een krachtig actueel pleidooi voor geëngageerde christenen.

Woensdagnamiddag 16 januari bracht bisschop Luc Van Looy zijn medewerkers samen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In zijn toespraak bedankte hij hen - vrijwilligers en vrijgestelden - voor alles wat ze doen in het bisdom Gent. Hij maakte hen deelgenoot van zijn zorgen wanneer hij kijkt naar wat er in de wereld gebeurt:

Soms denk ik dezer dagen dat de wereld in brand staat.

Hij verwees ondere andere naar de Brexit, de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico, de twittercultuur van sommige politici, een regering van lopende zaken in ons land, de moeilijkheden die er waren (en soms nog zijn) om in sommige steden en gemeenten een coalitie te vormen, de verkiezingen in Congo, het vluchtelingenbeleid in Europa, het 'fake news' waar we mee om moeten gaan, sociale media als drukkingsmiddel,... Er is het protest van scholieren voor het klimaat, van de 'gele hesjes', ...

Hoe gaan we daarmee om als christenen en als Kerk?

"Wij hebben de plicht om over al wat gebeurt na te denken en een opinie te vormen. Wij hebben ook het recht om die opinie bekend te maken op het publieke forum."

De bisschop verwees naar de opinies van paus Franciscus en hoe die ons kunnen iinspireren. "Ze zijn altijd gebouwd op de zorg voor de integriteit van de persoon. Zijn sleutelwoord - als goede jezuïet - is 'onderscheiding'. Zo overstijgt men persoonlijke belangen en partijbelangen."

Hij verwees ook naar sommige reacties bij de bekendmaking van de actualisatie van de leerplannen rooms-katholieke godsdienst secundair onderwijs: "Men vraagt zich dan af of men de versteviging van een bastion op het oog heeft of de hoop koestert om meer mensen te werven. Wij weten dat het daarover niet gaat, wel gaat het over een integrale opvoeding, in alle openheid naar elke jongere."

Elke vorm van separatisme of van zich opsluiten in het eigen gelijk moet vermeden worden.

Blijf werken aan uw geloof!

Vervolgens hield de bisschop een krachtig pleidooi voor geëngageerde christenen die hun inspiratie vinden in Christus en zich vandaaruit willen inzetten voor de zwakken en de kleinen, voor jong en oud, gelovig of niet, om mensen te helpen integraal mens te zijn.

We mogen ons fundament niet verliezen, ons geloof niet opzij schuiven. We zullen maar echt vrucht dragen als we vertrekken van dezelfde bron.

Tot slot beklemtoonde de bisschop dat dit geen preek of afscheidsrede was ... maar een aansporing!

Portret

"Volgens een "eerbiedwaardige traditie in het bisdom Gent," aldus kanunnik Ludo Collin, "krijgt elke bisschop een geschilderd portret in het bisschopshuis." Dat schilderij werd gisteren onthuld en overhandigd aan de 30ste bisschop van Gent. Het zal een plaats krijgen in het bisschopshuis.

De aanwezigen waren het er over eens: "Hij lijkt erop!" Dat is altijd een mooi compliment voor een portret!

Bekijk hier een fotoreportage van de nieuwjaarsreceptie


Bron: Kerknet