Boeiende bijeenkomsten voor Medewerkers Don Bosco Hechtel

Hechtel 7napl9o

De Medewerkers van Don Bosco Hechtel kwamen de afgelopen weken tweemaal samen. Eind oktober stond hun bijeenkomst in het teken van Don Rua, de eerste opvolger van Don Bosco. Dit weekend trokken de MDB's naar de tentoonstelling over Franciscus van Sales in Simpelveld.

DON RUA

"Ieder jaar kiezen wij ervoor om een figuur rond Don Bosco nader toe te lichten", legt verantwoordelijke Louisette Ptaszynski uit. "Dit jaar koezen we voor Don Rua, iemand die de meesten enkel kennen als de eerste opvolger van Don Bosco. In dat gebrek aan kennis kwam er al snel verandering. Tijdens onze bijeenkomst van 22 oktober loodste Mark Tips ons door het leven en het werk van Don Rua. Ondanks het feit dat hij de stille kracht achter Don Bosco was, blijkt hij een heel eenvoudig, bescheiden man te zijn geweest. Terwijl het heel duidelijk is dat zonder zijn inzet de Salesiaanse Familie niet zou zijn wat ze nu geworden is. Hij heeft ook altijd heel veel belang gehecht aan de Medewerkers, zodanig zelfs dat hij een congres heeft georganiseerd enkel voor hen. Al de instrumenten die nu nog gehanteerd worden, zoals o.a.de kapittels, rondzendbrieven, visitaties, zijn tot stand gekomen toen hij aan het hoofd van de Salesiaanse congregatie stond."

Bezoek aan Simpelveld

Afgelopen weekend stond er al een nieuwe bijeenkomst op het programma, deze keer trokken de Medewerkers naar het Nederlandse Simpelveld. "Franciscus van Sales is op 28 december 2022 400 jaar geleden overleden", gaat Louisette verder. "Naar aanleiding daarvan is er in Simpelveld een tentoonstelling opgezet rond deze heilige bisschop met als thema 'Alles uit liefde'. Het was een unieke gelegenheid om met een aantal Medewerkers van Hechtel deze expo te bezoeken. Wij hadden tevens het voordeel om een uitmuntende gids in de persoon van Wilfried Wambeke mee te hebben. Eén ding is duidelijk: een bezoek aan deze tentoonstelling is zeker de moeite waard."