Brandweer opgeroepen tijdens atelier PLUS

Don Bosco Jeugdhulp Vlaanderen 1d43he5

Lees hier het verslag van onze reporter ter plaatse.

Op een mooie koude dinsdagnamiddag hadden we met onze Pluswerking in het ‘ Kattekot’ een houtatelier (Kattekot) is een lokaal dat we van de stad Lier ter beschikking krijgen om onze ateliers te houden. Het is gesitueerd aan de rand van het prachtige Begijnhof en kijk uit over de sportvelden aldaar.) Samen met 3 jongeren begonnen we vol goede moed aan het uitzagen van houten figuurtjes. Deze figuurtjes hadden ‘Kerst’ als thema. We produceerden een heleboel elanden voor de Kerstmarkt te Lier. Daar zouden ze verkocht worden door Symforosa in hun kerstkraampje.

Tegen het einde van het atelier was het tijd om de houten figuurtjes een kleurtje te geven. Om de indringende geur van de verf in spuitbussen niet in het lokaal te moeten inademen, deden we dit buiten. Zo gezegd zo gedaan. Vol enthousiasme kregen de elanden hun gewenste kleur in goud en zilver. Enkele minuten na het verven stonden er plots 4 brandweermannen in vol ornaat aan het Kattekot. Met mondmaskers en meetapparatuur bestormden ze onze vestiging. Er werd immers door een buurtbewoner een felle gasgeur waargenomen. Al snel bleek het dat onze spuitbussen de oorzaak waren. Die verspreidden immers een felle geur, die de buurtbewoner als gas ervoer. Loos alarm dus. De 4 uitgedoste brandweermannen konden er gelukkig zelf om lachen alsook de buurtbewoner die hen alarmeerde.

We konden weer rustig een de slag en konden onze elanden van een tweede laagje goud en zilver voorzien. We willen we even ter info melden dat de efficiëntie van onze Liers brandweerkorps top is. Reeds enkele minuten na het gebruik van de spuitbussen stonden ze reeds ter plaatse. Onze namiddagatelier kreeg zo een andere wending. De Elanden raakten allen tijdig af en stonden zo te pronken op de Kerstmarkt.

Eind goed, al goed.