Brief van Algemeen Overste aan Salesiaanse Familie

Schermafbeelding 2024 04 24 om 09 46 53
Algemeen Overste Ángel Fernández Artime

Op 19 april, enkele dagen voor zijn bisschopswijding, richtte Algemeen Overste Ángel Fernández Artime zich tot de salesianen en bij uitbreiding de hele Salesiaanse Familie wereldwijd. Hij geeft in zijn brief meer duiding over de toekomst van de congregatie, nu zijn functie als Algemeen Overste op 16 augustus 2024 beëindigd zal worden.

Beste medebroeders
Beste broeders en zusters van de verschillende groepen van de Salesiaanse Familie van over de hele wereld,

Mag ik jullie allemaal mijn groeten doen vol genegenheid en nabijheid. Aan de vooravond van mijn bisschopswijding, na te zijn benoemd door de Heilige Vader Paus Franciscus, schrijf ik jullie om officieel en definitief mijn persoonlijke situatie met betrekking tot onzecongregatie en de Salesiaanse Familie bekend te maken. Enige tijd geleden sprak paus Franciscus de wens uit dat mijn bisschopswijding zou kunnen plaatsvinden tijdens de paastijd, samen met die van onze medebroeder monseigneur Giordano Piccinotti en dat ik mijn dienst zou kunnen voortzetten tot het geschikte moment. Welnu, altijd vertrouwend op de Heer, die de enige borg is van ons leven, informeer ik u over het volgende:


  • De paus heeft mij het document van 'dispensatie' gestuurd (een uitdrukking die 'uitzondering op de wet' betekent) waarmee hij mij toestemming geeft om nog een periode door te gaan als Algemeen Overste, ook al heb ik de bisschopswijding ontvangen. Dit document met de machtiging van de Heilige Vader heeft ons reeds bereikt en wordt bewaard in het archief van de Congregatie.
  • In overeenstemming met paus Franciscus zal ik mijn dienst als Algemeen Overste beëindigen op de avond van 16 augustus 2024, na de viering van de 209ste geboortedag van onze vader Don Bosco. Op dezelfde dag sluiten we de jongerensynode af waaraan 370 jongeren uit de hele wereld zullen deelnemen, ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de negenjarige droom, die voor Don Bosco een droom-visie en een levensprogramma was dat tot ons is gekomen.
    Die avond zal ik met een eenvoudige handeling mijn ontslag ondertekenen volgens art. 128 van onze Constituties en dit document overhandigen aan de vicaris van de Algemeen Overste, pater Stefano Martoglio, die volgens art. 143 ad interim het bestuur van onze congregatie zal overnemen tot de verkiezing van de nieuwe Algemeen Overste op het 29ste Algemeen Kapittel dat vanaf 16 februari 2025 in Valdocco (Turijn) zal worden gehouden.
  • Zeker vanaf nu, en vooral na 16 augustus 2024, zal ik de dienst op mij nemen die paus Franciscus mij zal aangeven en toevertrouwen voor het welzijn van de Kerk.


Ik wil de Heer danken, samen met jullie allemaal, lieve broeders en zusters, voor de manier waarop we de afgelopen tien jaar gezegend zijn, zowel als congregatie en als de Salesiaanse Familie van Don Bosco. De Heer heeft ons bijgestaan met zijn Geest en Moeder Hulp der Christenen, die ons zo dierbaar is, heeft altijd onze hand vastgehouden. We zijn er zeker van dat dit ook in de toekomst zo zal zijn, want "Zij heeft alles gedaan". Op dit moment gaat mijn laatste gedachte uit naar Don Bosco die zonder twijfel zal blijven zorgen voor zijn congregatie en zijn dierbare Familie.

Met ware genegenheid en verenigd in de Heer groet ik u.
Ángel Fernández Artime, Algemeen Overste

Auteur: Ángel Fernández Artime