Brief van de provinciaal 2019-2020/03

Layer201 rfwcyzs

Onze provinciaal, Wilfried Wambeke, brengt mededelingen uit de provincie.

Beste medebroeders

Zoals ieder jaar is oktober de ‘missiemaand’. Op vraag van paus Franciscus is het dit jaar een ‘buitengewone missiemaand’. Aanleiding is de honderdste verjaardag van Maximum Illud, een apostolische brief van paus Benedictus XV uit 1919, kort na de Eerste Wereldoorlog. Net als in de brief van honderd jaar geleden staat de missionaire verantwoordelijkheid van elke gedoopte centraal. Met het thema ‘Gedoopt en gezonden’ wil paus Franciscus het missionaire karakter van de Kerk een nieuw elan geven. Hij roept alle gelovigen op meer dan ooit hun talenten in te zetten om het goede te doen en het geloof te verspreiden. Immers: iedere gedoopte is gezonden om de evangelische boodschap te verkondigen. Hij noemt dat geen extra taak, “want onze inspiratie en ons geloof schemeren door in alles wat we doen.” Je hoeft dus niet naar de andere kant van de wereld te trekken. Authentiek getuigen van Gods boodschap kan ook vlakbij, in je eigen omgeving. Ook daar zijn veel mensen die de bevrijdende kracht van het evangelie niet (meer) kennen. Onze paus noemt het geloof een ‘geschenk’ dat wij ten dienste moeten stellen van anderen, naar het voorbeeld van zoveel heiligen, martelaren en missionarissen. Als wij ons door God bemind weten, is het onze taak ook anderen dat te laten voelen, en daarom moeten we als gelovigen naar buiten durven treden.

Dat iedere gelovige een verantwoordelijkheid heeft, is evident. Daarnaast zijn er ook nog steeds mensen die als ‘missionaris’ de wijde wereld intrekken. Vorig jaar schreef in ik mijn rondzendbrief van oktober over de jaarlijks terugkerende ‘zending’ van salesianen-missionarissen vanuit Valdocco, een traditie die bij Don Bosco begon in 1875. In 2018 ging het om de 149e zending, dit jaar om de 150e. Vorig jaar werden er 25 medebroeders gezonden, dit jaar waren het er 36. Ze weten zich geroepen om te getuigen van hun geloof. Onze Algemeen Overste zendt hen naar de provincies waar de noden het grootst zijn. Deze keer was onze provincie er niet bij, maar de jaren daarvoor mochten we verscheidene keren jonge medebroeders uit Azië en Afrika welkom heten.

Geregeld krijg ik de vraag waarom deze jonge missionarissen naar hier komen en hoe ze kunnen ingeschakeld worden in het pastoraal-pedagogisch project van onze provincie. Laat mij beginnen met te zeggen dat we heel blij zijn met deze jonge medebroeders die naar ons komen en die hun gelovig-zijn en hun gedrevenheid om het evangelie kenbaar te maken, met ons willen delen. In de loop van onze geschiedenis zijn uit Vlaanderen en Nederland honderden missionarissen vertrokken naar alle werelddelen. Nog steeds zijn er in Afrika, Azië, Australië en Amerika een veertigtal van onze missionarissen actief. Het verheugt ons dat er nu ook een beweging ontstaan is in de andere richting. Geloof en Kerk laat zich niet inperken door landsgrenzen. De boodschap van het evangelie is universeel, bedoeld voor de hele wereld en voor alle mensen. In de congregatie zien we een steeds sterker wordende trend van internationalisering. De uitwisseling van culturen en het internationaal karakter van onze gemeenschappen betekenen zonder meer een verrijking voor ons salesiaans charisma en voor de verkondiging van de evangelische boodschap.

Graag wil ik onze jonge medebroeders-missionarissen even aan jullie voorstellen.

Biju John Oledath (°1974) is afkomstig uit India (Kerala). Hij kwam voor het eerst aan in Nederland in 1999. Na zijn theologiestudies in Leuven was hij werkzaam in Rijswijk en Amsterdam, onder meer als coördinator van Don Bosco YouthNet Nederland. Begin 2017 kwam hij naar Vlaanderen en woont en werkt nu in Oostende. Zijn taak in Jeugdhuis ‘De Takel’ combineert hij met het helpen uitbouwen van de jongerenpastoraal in de stad Oostende, in samenwerking met de deken en de priesters van de regio.

Andreas Jebarus (°1982) kwam in 2009 van het mooie eiland Flores (Indonesië) naar Nederland. Na zijn opleiding werkte hij twee jaar in Oostende en verhuisde daarna naar Amsterdam. Vanaf dit werkjaar is hij directeur van de salesiaanse gemeenschap en administrator van de parochies in Amsterdam Nieuw-West, waar de medebroeders een nieuw jeugd- en jongerenwerk organiseren. Hij is tevens verantwoordelijk voor Don Bosco YouthNet Nederland.

Simon Edward Nongrum (°1984) komt uit het Noorden van India (Shillong) en behoort sinds 2011 tot onze provincie. Na het leren van onze taal werkte hij anderhalf jaar in Jeugdhuis ‘De Takel’ in Oostende en studeerde daarna theologie in Leuven. Hij maakt deel uit van de salesiaanse gemeenschap in Amsterdam en is assistent-priester in de parochies van Amsterdam Nieuw-West.

Hoan Xuan Pham (°1987) uit Vietnam verbleef een jaar in Ierland om Engels te leren en kwam van daar naar onze provincie in november 2016. Na de studie van de taal in Leuven was hij gedurende twee jaar een gewaardeerde aanwezigheid in onze school van Hechtel, waar hij woonde in de oratoriogemeenschap. In juli 2019 is hij verhuisd naar Oostende om zich daar in te zetten voor het Jeugdhuis en de jongerenpastoraal in de stad, samen met Biju. Hoan is een salesiaan-coadjuteur.

Cirilo de Deus (°1988) heeft zijn roots in Oost-Timor en kwam begin 2017 aan in onze provincie. Ook hij leerde eerst onze taal en was dan actief in verschillende salesiaanse contexten: Amsterdam, Woluwe en Oostende. In augustus 2019 is hij vertrokken naar Rome om er theologie te studeren. Tijdens de vakantieperiodes en na zijn studies komt hij terug naar onze provincie.

Nilesh Dodiyar (°1995) uit India, Lawrence Okoli (°1992) uit Nigeria en Fred Wamare (°1992) uit Oeganda kwamen in 2019 naar onze provincie. Ze verblijven in onze gemeenschap van Heverlee en zullen in 2019-2020 taallessen volgen in Leuven. Vanaf volgend schooljaar zullen ze ingeschakeld worden in een salesiaans werk in onze provincie, om daarna hun theologiestudies aan te vatten.

We kijken uit naar de terugkomst van Pedro Ayala (°1978) uit Mexico. Pedro was voorheen al enkele jaren werkzaam in onze provincie (Amsterdam) en wil na enkele jaren onderbreking graag terugkomen naar hier. Bedoeling is dat hij dan deel uitmaakt van de gemeenschap van Oostende en daar ingeschakeld wordt in het Jeugdhuis en de jongerenpastoraal van de stad.

Naast deze medebroeders die de bedoeling hebben definitief tot onze provincie te behoren, zijn er nog enkele medebroeders in Heverlee en Oud-Heverlee die in Leuven een diploma komen behalen om daarna terug te keren naar hun land van oorsprong en daar wellicht ingeschakeld te worden in de opleiding van de jonge medebroeders van hun provincie. Het gaat om Emmanuel Obi (°1979) uit Nigeria, Gil Dos Santos (°1981) uit Oost-Timor, Stanley Jayakumar (°1981) uit India en ten slotte David Tullimelli (°1982) die als Indiër missionaris is in Sudan.

In dit hoofdstukje over ‘Gedoopt en gezonden’ wil ik ook nog vermelden dat Mgr. Bert Vanbuel en Bert Van Hecke een tiental dagen op bezoek zijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zij lagen aan de basis van de eerste salesiaanse aanwezigheid in dat land, nu 25 jaar geleden. Toenmalig provinciaal Bert Van Hecke zond in 1994 vanuit Vlaanderen een eerste groepje salesianen, onder leiding van Bert Vanbuel. Ze waren nu uitgenodigd om het zilveren jubileum mee te vieren.

Onze zieke medebroeders biddend nabij

Wim Boksebeld die begin mei na acht maanden medische behandeling en revalidatie in Nederland naar zijn missie in Port-au-Prince (Haïti) is teruggekeerd, blijft een zwaar gevoel houden in zijn voeten. Hij heeft geen pijn, maar het lopen is lastig (in huis lukt het zonder hulpmiddelen).

Lionel Carbon bracht, op enkele dagen na, de hele voorbije maand door in het Maria Middelares-ziekenhuis in Gent. Vandaag kwam hij terug naar zijn gemeenschap te St.-Denijs-Westrem waar hij ondersteuning zal krijgen van het Wit-Gele Kruis en de Palliatieve Dienst aan huis.

Karel Lievrouw is erg verzwakt en verward. Gisteren heeft zijn directeur Jos Claes hem de ziekenzalving toegediend in het WZC Annuntiaten te Heverlee. Karel werd in dit sereen moment omringd door een tiental medebroeders van Heverlee en Hechtel en door enkele familieleden.

Wilfried Meert heeft een tweede reeks chemo achter de rug. Deze keer is die goed verlopen. Om de botpijnen te verlichten, kreeg hij gisteren een epidurale injectie. Volgende week volgt een botbiopsie die meer duidelijkheid moet brengen.

Louis Poelmans kreeg links een nieuwe heup. Zijn herstel in het Revalidatie & MS Centrum te Overpelt evolueert goed.

Boudewijn Spittaels wordt op de afdeling intensieve zorgen van het St.-Michielsziekenhuis in Etterbeek na bijna twee maanden heel geleidelijk uit de kunstmatige coma gehaald. Het lukt voorlopig nog niet zonder kunstmatige beademing, nierdialyse enz., maar de dokters hebben goede hoop op een (zij het langdurig) herstelproces. Sedert enige dagen is er duidelijk weer contactmogelijkheid op de momenten dat Boudewijn wakker is, maar spreken lukt nog niet.

Walter Van Wouwe is na een verblijf in het ziekenhuis opgenomen in kortverblijf in WZC Zonnehove te St.-Denijs-Westrem, waar ook Marcel Boudrez verblijft.

We weten ons innig verbonden met onze zieke medebroeders. Zij mogen er op rekenen dat we dit ook uitdrukken in ons gebed voor hen.

Geborgen in Gods eeuwige liefde

We weten ons in christelijke deelneming en gebed verbonden met de familie van onze medebroeder Jos van Lin, waar op 20 september 2019 na een slopende ziekte Toos Minten, een schoonzus van Jos, opgenomen werd bij de Gever van het leven.

We vernemen net dat onze medebroeder Jan Wessels vandaag, 15 oktober 2019, overleden is. Na zijn lijdensweg van de laatste weken mag Jan nu opgenomen zijn in de barmhartige liefde van de levende God die hij zo graag diende in zijn gebed en in een mooie liturgie.

Varia

Op 5 en 6 oktober 2019 kwam don Guillermo Basañes, algemeen raadslid voor de salesiaanse missies, op bezoek in onze provincie. Meteen na zijn aankomst woonde hij in Boortmeerbeek de voorstelling bij van het boek over onze in 2014 in India overleden medebroeder-missionaris Jan Lens. Zaterdagavond en zondagvoormiddag sloot hij aan bij de feestelijkheden van 50 jaar VIA Don Bosco. Na zijn bezoek stuurde hij uit Rome een aanmoedigend bericht waarin hij schreef dat hij onder de indruk was van de kwaliteit en de diepgang die hij in onze provincie mocht ervaren.

Tijdens het voorbije weekend vond het regionaal congres van de Medewerkers van Don Bosco plaats in Wenen. Daar werden Carine D’Hondt (als verantwoordelijke voor de vorming) en Jan Daems verkozen in de regionale raad. We mogen dit zonder twijfel zien als een teken van de waardering voor de degelijke werking van de Medewerkers in onze provincie.

Als we terugblikken op de maand die achter ons ligt, waren er heel wat belangrijke bijeenkomsten: de overlegdag van de Animatiegroep van de Salesiaanse Familie (21 september in Ranst), de directeursvergadering (24-25 september in Ranst), het Sjoefoemiweekend van Jeugddienst Don Bosco (27-29 september in Bredene), de gemeenschapsdag van de Nederlandse salesianen (2 oktober in het parochiecentrum van onze medebroeder Bernhard van Welzenes in Nijmegen), de Mondiale Meeting met alle partnerlanden van VIA Don Bosco (30 september tot 4 oktober in Brussel), de afsluiting van de Mondiale Meeting met Hare Majesteit Koningin Mathilde (4 oktober in Don Bosco St.-Pieters-Woluwe), het feestweekend naar aanleiding van 50 jaar VIA Don Bosco (5-6 oktober in Woluwe en Koekelberg) en de viering van 35 jaar SAMEN (6 oktober in Assel).

Ook de jaarlijkse reeks canonieke visitaties van de provinciaal aan onze gemeenschappen is weer van start gegaan. Dit jaar kwam Boortmeerbeek-Wilrijk als eerste aan de beurt (7-14 oktober).

Ten slotte wil ik nog even terugblikken op het definitieve afscheid van de salesianen van Don Bosco in Kortrijk. Op vrijdag 11 oktober 2019 liep de kapel van het college helemaal vol met mensen die hun dankbaarheid kwamen uitdrukken voor de 90 jaar geschiedenis die we daar geschreven hebben. De school was vertegenwoordigd door directie, personeelsleden, oud-personeelsleden, oud-leerlingen en leden van het oudercomité. We verwelkomden de zusters, de Medewerkers van Don Bosco en de vertegenwoordigers van de werken die aan de overkant van de straat door onze zusters in het leven geroepen werden: de basisschool Kinderland, het internaat, de speelpleinwerking en het CKG. Ook de leiding en oud-leiding van Chiro Don Bosco waren er. We waren blij met de aanwezigheid van de mensen van familiehulp die onze ouder wordende medebroeders de voorbije jaren zo goed verzorgd hebben. In concelebratie met de deken van Kortrijk en de medebroeders die in augustus 2019 Kortrijk verlaten hebben (jammer dat Lionel wegens ziekte en Gerard met zijn 95 lentes er niet bij konden zijn) hebben we in de eucharistieviering dankbaar teruggeblikt op de voorbije jaren, maar vooral gebeden om Gods zegen over de toekomst. De viering werd ondersteund door enkele muzikanten van het college, het Kinderlandkoor, een oud-leraar aan het orgel (die met knipoogje naar Jef Lannoo een stuk van Bach speelde) en twee leerkrachten van het college. Met het enthousiasme en de bewogenheid die we tijdens de viering en op de receptie bij al die mensen mochten ervaren, zijn we er zeker van dat de salesiaanse identiteit op die grote Don Boscocampus in Kortrijk niet verloren zal gaan!

In salesiaanse verbondenheid

Wilfried Wambeke sdb

Provinciaal