Brief van de provinciaal 2019-2020/05

Layer201 vm25un6

Onze provinciaal, Wilfried Wambeke, brengt mededelingen uit de provincie.

Beste medebroeders

We zijn in de donkerste dagen van het jaar. Vanuit bepaalde oogpunten is dat niet alleen letterlijk zo. We dragen samen het wel en wee van onze provincie en hopen dat na de winter weer de lente mag komen en dat het licht altijd sterker zal zijn dan de duisternis. De advent helpt ons hoopvol te groeien naar het licht. Verlangend zien we uit naar Kerstmis.

Als we straks 2019 afsluiten en een nieuw jaar tegemoet gaan, willen we vooral dankbaar achterom kijken naar al het mooie dat gerealiseerd werd. Zoveel opvoeders, leerkrachten, directieteams, medebroeders en al wie zich inzet in onze salesiaanse werken, geven het beste van zichzelf om met Don Bosco als gids en tochtgenoot groeikansen te bieden aan de jonge mensen die hun worden toevertrouwd.

Spijtig genoeg komen er ook zaken aan de oppervlakte die haaks staan op wat het salesiaans project beoogt. Dit maakt ons verdrietig en zelfs boos. We hopen hartsgrondig dat uiteindelijk de waarheid altijd het laatste woord mag krijgen en dat iedere jonge mens in zijn waardigheid erkend en gerespecteerd mag worden.

Voor het nieuwe jaar wensen we dat alle mensen die zich achter het ideaal van Don Bosco scharen, voldoening mogen vinden in hun engagement voor het welzijn en de integrale ontplooiing van kinderen en jonge mensen en dat God hen mag zegenen in alles wat ze ondernemen.

Onze zieke medebroeders biddend nabij
Rik Alen
(Oud-Heverlee) verblijft al enige tijd in het Heilig-Hartziekenhuis te Leuven voor grondig onderzoek.

Jos Witvrouwen (Hechtel) is al enkele weken niet meer in staat zijn kamer te verlaten. We hopen dat de pijn draaglijk blijft en dat hij spoedig weer beter wordt.

Van Dominiek Deraeve in Assel hoorden we dat Wijnand Borst aan de beterhand is. Een recent bezoek bij de specialist heeft hem gerust gesteld.

Geborgen in Gods eeuwige liefde
Na overlijdens in juni en september 2019 werd de familie van Jos van Lin opnieuw gehuld in verdriet. Op 20 november 2019 werden ze geconfronteerd met de plotse dood van broer Jan die een week later 87 zou geworden zijn. Op 27 november 2019 overleed Piet Hermans, de man van de oudste zus van Jos. Ook hij werd 87. Jos schreef deze treffende woorden: Afscheid nemen van vier dierbare familieleden, dat is het moeilijkste van dit jaar geworden. Woorden zijn niet krachtig genoeg, muziek niet troostend genoeg om op zo’n moment de pijn te verlichten. Toch voel ik me goed bij de gedachten dat we het goed hebben gehad met elkaar, dankbaar om te beseffen dat ik een bevoorrecht mens ben geweest met zulke mensen in ons midden. Daarom durf ik te geloven dat ze nu zijn opgenomen bij de Heer, de Gever van al het leven.”

Ook Norbert Carette ervaarde verdriet en dankbaarheid bij het overlijden van zijn schoonzus Madeleine D’hoore, echtgenote van Hubert Carrette, op 7 december 2019.

Onze provincie nam de voorbije maand afscheid van twee medebroeders in Vlaanderen en van een medebroeder die na zijn vormingsjaren vertrok naar de Verenigde Staten.

Precies drie maanden was onze medebroeder Boudewijn Spittaels op intensieve zorgen in het Sint-Michielsziekenhuis te Etterbeek, toen hij overleed op 23 november 2019. Hij bereikte de leeftijd van 77 jaar. Boudewijn leerde Don Bosco en de salesianen kennen tijdens zijn collegejaren in ons huis van Sint-Denijs-Westrem. Daar groeide bij hem het verlangen om zelf ook salesiaan en priester te worden. Na zijn opleiding werkte hij in onze scholen van Woluwe en Hoboken waar hij zijn lessen met veel creativiteit animeerde, bij voorkeur voor de leerlingen van de beroepsafdeling. Dat hij een geboren animator was, werd nog op een ander domein duidelijk, want hij verwierf grote bekendheid als goochelaar met de naam ‘Bodo Spalty’. Hij stond mee aan de wieg van ‘Lucky Ring’, de eerste Nederlandstalige goochelvereniging in Brussel. Zijn leuze was: “Doe niet wat je zegt, en zeg wat je niet doet. Zó gebeuren er wonderen.” Als hij jonge goochelaars op weg hielp, leerde hij hen om nooit aan je publiek te zeggen dat je een truc deed. Neen, “wij goochelaars doen wonderen!” Boudewijn was de eerste in ons land die met ballonnen allerlei figuren plooide. De voorzitter van goochelvereniging ‘Lucky Ring’ getuigt: “Wat hij heeft betekend voor de goochelwereld is eigenlijk onbeschrijflijk. Hij was een levende encyclopedie en wist alles.” Dank, Boudewijn, voor de ‘wondere’ medebroeder en goochelaar die je was en waarmee je massa’s jonge en minder jonge mensen liet genieten van jouw talenten.

Op zaterdag 30 november 2019 overleed onze medebroeder Paul Grauls in Palm Harbor in Florida op 84-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Etterbeek en liep school in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe. Hij besloot salesiaan te worden, net als zijn oudere broer Jan (die in 2016 te Heverlee overleed op 93-jarige leeftijd). Drie jaar na zijn eerste professie vertrok hij in 1957 voor de eerste keer naar de Verenigde Staten om zich te specialiseren in filosofie en opvoedingswetenschappen. Na zijn theologiestudies in Leuven, die hij onderbrak om enkele jaren les te geven in Sherbrooke (Canada), werd hij in 1962 tot priester gewijd te Oud-Heverlee. Paul was iemand die altijd bleef studeren en in de Verenigde Staten nog verscheidene diploma’s haalde. Een groot deel van zijn leven stond hij in de parochiepastoraal, onder meer in Harlem, New York. Toen hij 80 werd en het wat rustiger aan wilde doen, verhuisde hij naar het rusthuis van de salesianen in Tampa. Daar vervulde hij nog een laatste droom: hij vertaalde het stripverhaal van Jijé over Don Bosco naar het Engels. Hij kon dit werk voltooien in 2018 en niet lang daarna werd hij ernstig ziek. Een Canadese medebroeder en oud-leerling van Paul getuigt: “Hij was een excellent pedagoog, voornaam in de omgang en met een groot hart voor jonge mensen.”

Onze medebroeder Lionel Carbon keerde terug naar het Vaderhuis op 8 december 2019. Hij werd 76. In zijn geboortestad Roeselare volgde Lionel een opleiding mechanica, maar zijn leven nam een andere wending toen hij naar de afdeling Late Roepingen trok in Don Bosco Kortrijk. Daar besloot hij salesiaan te worden. Na zijn studies en zijn priesterwijding werkte hij in de school en het internaat te Sint-Denijs-Westrem en Sint-Pieters-Woluwe. In die jaren ontwikkelde hij zijn artistiek talent, dat evolueerde in de richting van het schrijven van iconen. In 2003 verhuisde hij naar Kortrijk en kreeg daar ruim de tijd om zich te wijden aan het creëren van ontelbare mooie iconen. Langs die weg bracht hij Christus tot bij de mensen en bracht hij vele mensen, jong en oud, tot bij Christus. De sluiting in augustus 2019 van de salesiaanse gemeenschap te Kortrijk, waar hij al die jaren rector was van de buitenkapel, kostte hem veel moeite. Wat we toen nog niet wisten, bleek na zijn aankomst in de gemeenschap te Sint-Denijs-Westrem: Lionel was ongeneeslijk ziek. Met een diepgelovig vertrouwen aanvaardde hij zijn situatie. Hij was ervan overtuigd dat Christus door zijn lijden, dood én verrijzenis de weg geëffend had voor iedere gelovige om te delen in de verrijzenisvreugde. We danken Lionel voor de oproep die ons, door hem en zijn iconen heen, blijvend doet nadenken over verrijzenis en eeuwig leven, geborgen in het licht van Gods liefde.

Enkele berichten allerhande
In Soest (Nederland) werden op zondag 17 november 2019 alle overleden medebroeders van Nederlandse origine herdacht in een zeer stemmige viering, in aanwezigheid van familieleden en medebroeders. Na de viering werden in een familiale sfeer allerlei herinneringen opgehaald.

Op zondag 24 november 2019 vierde de Savioparochie te Dilbeek haar 60-jarig bestaan. Het was Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, die voorging in de feestelijke zondagsviering. Daarna was hij te gast in de salesiaanse gemeenschap van Groot-Bijgaarden.

1 december 2019 was voor mij nog eens een ‘Turijnzondag’. Met een tiental Turijngetrouwen dokterden we het programma uit voor een gezinsreis naar Turijn en Mornese (1-9 augustus 2020), met tussendoor een dagtrip naar Milaan en Genua. Mochten gezinnen met kinderen (vanaf lagere schoolleeftijd) dit lezen en interesse hebben, dan mogen ze mij hierover altijd contacteren.

Dinsdag 3 december 2019 was het verzamelen geblazen in Don Bosco Oud-Heverlee voor de leden van de provinciale raad en voor alle directeurs en vicarissen van onze gemeenschappen. Centraal thema was de salesiaan-coadjuteur. Don Bosco zelf wilde twee vormen van salesiaan zijn: priester en coadjuteur. Ze beleven eenzelfde roeping, als evenwaardige medebroeders, in broederlijke complementariteit, in dienst van de jongeren. Onze twee jongste coadjuteurs, Jan Van Oycke en Hoan Pham, namen ons mee in het verhaal van hun roeping en hun/onze identiteit.

In Groot-Bijgaarden was er alweer voornaam bezoek toen we op donderdagavond 5 december 2019 kardinaal Jozef De Kesel mochten verwelkomen bij Don Bosco Experience. Het werd een boeiende en druk bijgewoonde gespreksavond over de plaats van de Kerk in een multiculturele en multireligieuze samenleving.

Zaterdag 7 december 2019 was ik in Amsterdam om onze uit Indonesië afkomstige medebroeder-missionaris Andy Jebarus aan te stellen als nieuwe overste van de salesiaanse gemeenschap te Amsterdam. Heel wat parochianen waren erbij aanwezig in de zaterdagavondviering.

Van woensdagavond 11 tot vrijdag 13 december 2019 was ik in Rome om adviezen te krijgen en een aantal zaken te bespreken met medebroeders van de Algemene Raad. Graag breng ik de groeten van de Algemeen Overste over naar iedereen van onze provincie. Ik ontmoette er ook onze medebroeders Wim Collin en Cirilo de Deus. Beide stellen het zeer goed.

Na een jaar Heverlee en vier jaar Amsterdam keerde onze medebroeder-missionaris Pedro Ayala twee jaar geleden terug naar Mexico, naar zijn provincie van oorsprong. Het verlangen om van daaruit opnieuw als missionaris te vertrekken, werd steeds sterker. Gisterenavond 14 december 2019 was het dan ook een zeer vreugdevol weerzien toen Pedro landde op Zaventem om zich opnieuw in onze provincie te integreren. Hij maakt vanaf nu deel uit van de salesiaanse gemeenschap te Oostende en zal er samen met zijn medebroeders actief zijn in het plaatselijke jeugdwerk en in de jongerenpastoraal van de omliggende parochies.

Beste medebroeders, ik wil jullie nog een intense voorbereidingstijd wensen naar Kerstmis toe. In onze gemeenschappen zal de komende dagen de noveen van Kerstmis gebeden worden, in verbondenheid met alle mensen die erop rekenen dat we voor hen bidden. We denken dan in het bijzonder aan alle mensen, jong en oud, die leven in barre omstandigheden en die verlangend uitzien naar een menswaardige en rechtvaardige wereld voor iedereen. Moge de geboorte van Christus, die de wereld kwam bevrijden van alle onrecht, een teken van hoop zijn voor velen. Dat het ieder van ons mag uitdagen om er daadwerkelijk aan mee te werken in 2020, met Gods zegen.

In salesiaanse verbondenheid

Wilfried Wambeke sdb

Provinciaal