Brief van de provinciaal 2019-2020/06

Layer201 tfbrijn

Onze provinciaal, Wilfried Wambeke, brengt mededelingen uit de provincie.

Beste medebroeders

Als een nieuw jaar begint, lanceert de Algemeen Overste van de Salesianen, don Ángel Fernández Artime, een nieuwe jaarspreuk voor de Salesiaanse Familie, voor de wereldwijde beweging van mensen die werken in de stijl van Don Bosco en voor allen die zich door hem laten inspireren. Voor 2020 koos de Algemeen Overste een uitdrukking waarmee Don Bosco zelf zijn opvoedingsdoelen omschreef: jonge mensen begeleiden om goede christenen en eerlijke burgers te worden. In zijn begeleidende brief werkt don Ángel dit thema uitvoerig uit. We laten jullie al even meeproeven.

De Algemeen Overste begint met de prangende vraag of het nog wel oké is in deze wereld dergelijke jaarspreuk naar voren te schuiven. In het Italië van de 19de eeuw was het een evidentie, maar we leven nu in heel andere omstandigheden. Veel salesiaanse werken bevinden zich in contexten die weinig geloof hechten aan de christelijke waarden. Het gaat bijvoorbeeld om samenlevingen met verschillende religies, landen met een niet-christelijke meerderheid of culturen die onverschillig of zelfs antireligieus zijn en het gelovig-zijn banaliseren.

Uiteraard zijn er ook in die levensomstandigheden mensen die gelovig in het leven willen staan en als bewust goede christenen en eerlijke burgers willen getuigen van hun levenskeuze en zich van daaruit maatschappelijk willen engageren. Ook in een niet-christelijk milieu kan de jaarspreuk, aldus de Algemeen Overste, goed ontvangen worden als daar ruimte is voor reflectie en dialoog. Ook daar kunnen onze Don Boscowerkers en jonge niet-christenen ze accepteren en begrijpen.

Met een aanmoediging in de richting van landen met een niet-christelijke of post-christelijke meerderheid, en daar durf ik onze provincie ook bij rekenen, schrijft hij: We kunnen veel leren uit de ervaringen van de huidige salesianen die het preventieve systeem beleven in deze landen. Ze hebben zeker veel rijke levenservaringen opgedaan en ze zijn erin geslaagd het gedachtegoed van Don Bosco te interpreteren in multireligieuze en multiculturele contexten die onze stichter Don Bosco zich niet eens had kunnen voorstellen.”

Het moge duidelijk zijn dat we al lang niet meer kunnen kopiëren en herhalen wat Don Bosco deed in de 19de eeuw, maar de eerste intuïtie van onze stichter kan de vertaalslag naar nu wel mee richting geven. Hij ging uit van een harmonie tussen geloof en leven, die ook in zijn eigen leven zichtbaar werd. Onze Constituties (nr. 21) omschrijven Don Bosco daarom als volop mens, rijk bedeeld met de gaven van zijn volk, en volop man van God, rijk aan gaven van de heilige Geest.

Deze harmonie van een ‘leven in geloof’ is vandaag het kostbaarste geschenk dat we kunnen aanbieden. Iedereen heeft er recht op, stelt onze Algemeen Overste, verwijzend naar paus Franciscus die in Christus Vivit, het document dat hij schreef na de synode voor de jongeren, het volgende zegt: “Wees niet bang Christus uit te dragen naar alle milieus, naar mensen aan de rand van de maatschappij, zelfs naar hen die het verst of het meest onverschillig lijken. De Heer is op zoek naar iedereen. Hij wil dat iedereen de warmte van zijn barmhartigheid en zijn liefde voelt.”

Waar geloof en leven elkaar de hand reiken, gebeurt het salesiaans opvoedingswerk. Om dit te onderbouwen, gaat de Algemeen Overste in het grootste deel van zijn brief eerst op zoek naar de grondlijnen van wat een ‘goede christen’ is, om daarna in te zoomen op de wereld waarin we nu leven en te omschrijven waaraan een ‘eerlijke burger’ herkend kan worden.

In een volgende brief komen we hier zeker op terug. Dan zullen we ook beschikken over het verslag van de mensen die vanuit onze provincie deelnemen aan de jaarlijkse spiritualiteitsdagen voor de Salesiaanse Familie die plaatsvinden in Valdocco, Turijn, van 16 tot 19 januari 2020. Deze dagen zijn een jaarlijks hoogfeest voor de Salesiaanse Familie. Vertegenwoordigers van de zowat dertig deelgroepen komen van over de hele wereld samen om zich te verdiepen in het jaarthema.

Dit jaar heeft onze provincie vijf deelnemers: Bart Decancq vanwege de salesianen, zr Greta Van Humbeek en zr Ann Meyvisch vanwege de zusters, en Carine D’Hondt en Mieke Poncelet-Severi vanwege de Medewerkers van Don Bosco. Het zijn diezelfde mensen die op zaterdag 8 februari 2020 in Oud-Heverlee de zogenaamde ‘Strennadag’ (Strenna = jaarspreuk) organiseren voor vertegenwoordigers van alle deelgroepen van de Salesiaanse Familie in onze provincie. Vanuit de spiritualiteitsdagen geven zij inhouden door, zodat de deelnemers aan de ‘Strennadag’ op hun beurt de jaarspreuk kunnen promoten in hun eigen deelgroep.

Zr Hilde Bosmans, nieuwe provinciale van de zusters van Don Bosco

Zr Hilde Uyttersprot, provinciale van de zusters van Don Bosco in Vlaanderen, maakte vandaag bekend dat ze over een half jaar, na zes jaar trouwe dienst, opgevolgd zal worden door zr Hilde Bosmans (° 1965). De nieuwe provinciale groeide op in Dilbeek, waar het gezin heel sterk geëngageerd was in de Savioparochie. Momenteel is zr Hilde Bosmans de vicaria of rechterhand van de huidige provinciale. Ze is tevens overste van de zusters van Don Bosco die in Wijnegem instaan voor het internaat voor schipperskinderen, waarvan ze internaats-beheerder is.

Namens de salesianen van Don Bosco wens ik zr Hilde Bosmans Gods genade en zegen toe bij het opnemen van deze nieuwe opdracht. Dat ze in de spiritualiteit van Maria Domenica Mazzarello en van Don Bosco de Vlaamse provincie met geloof en wijsheid mag animeren en besturen en dat ze daarbij altijd mag rekenen op de nabijheid van Maria, onze Hulp, van haar medezusters en van de vele mensen die samen met de zusters werkzaam zijn voor de vele kinderen en jongeren die aan hun goede zorgen worden toevertrouwd.

Onze zieke medebroeders biddend nabij

Rik Alen (Oud-Heverlee) verblijft al ruim een maand in het Heilig-Hartziekenhuis te Leuven en zal morgen, 16 januari 2020, zijn intrek nemen in het WZC Annuntiaten te Heverlee.

Frans Pottie (Heverlee) werd voor Kerstmis opgenomen in hetzelfde H.-Hartziekenhuis te Leuven opgenomen en zal vandaag, 15 januari 2020, verhuizen naar het WZC Annuntiaten te Heverlee.

Adri Maat (Assel) blijft veel last ondervinden van duizeligheid. Gelukkig heeft hij in Hoevelaken goede mantelzorgers op wie hij altijd een beroep mag doen.

Wilfried Meert (Oud-Heverlee) startte vorige week met een nieuwe chemoreeks.

Albert Sabbe (St.-Denijs-Westrem) werd rond Kerstmis enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Hij is blij met het apostolaat dat hij nog kan doen, maar zal zijn engagementen toch wat moeten afbouwen, onder meer in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent.

Over Wijnand Borst (Assel) schreven we in onze vorige brief dat hij aan de beterhand was. Er zijn inderdaad betere, maar geregeld ook zeer lastige dagen.

We zeggen al deze medebroeders onze steun toe, in de oprechte hoop dat beterschap mogelijk is, en we weten ons biddend met hen verbonden bij het aanvaarden van wat niet meer kan.

Geborgen in Gods eeuwige liefde

In ons gebed zijn we de medebroeders nabij die in hun familie geconfronteerd werden met een overlijden. We mogen erop vertrouwen dat deze dierbare overledenen door God met open armen werden ontvangen in de ruimte van zijn eeuwige liefde en dat ze ons van daaruit op een nieuwe wijze met ons verbonden zijn.

Op tweede kerstdag werd in Gullegem Agnès De Potter begraven: een 88-jarige schoonzus van onze medebroeder José Hanssens (St.-Denijs-Westrem).

Na het overlijden van de jongste zus van onze medebroeder Tinus Spooren (Hechtel) op 11 april 2018 is nu ook haar man Georges Lehaen gestorven op 27 december 2019 in Overpelt.

In de familie van Wim Flapper is een zwager overleden, de man van de jongste zus van Wim.

Tijdens zijn bezoek aan de familie in India moest onze medebroeder Biju Oledath (Oostende) tot twee keer toe afscheid nemen van een dierbare. Eerst overleed op 10 januari 2020 een 87-jarige oom die al twee jaar bedlegerig was en door de moeder van Biju verzorgd werd. Twee dagen later kwam het droevige nieuws dat ook schoonzus Mary, de vrouw van de oudste broer van Biju, na een slepende ziekte overleden is. Biju heeft daarom zijn terugkeer naar Vlaanderen nog even uitgesteld.

Salesiaanse feesten in het vooruitzicht

Don Bosco zei dat, als er geen reden is om te feesten, je er toch af en toe eentje moet zoeken. Voor de maand januari is dat geen noodzaak, want de gedenkdagen en feestdagen volgen elkaar voortdurend op. Vandaag, 15 januari, gedenken we de zalige Luigi Variara, een Italiaanse missionaris die bij de melaatsen ging werken in Colombia en op 48-jarige leeftijd aan de ziekte overleed. Een week later, op 22 januari, gedenken we de zalige Laura Vicuña die als leerlinge van de zusters van Don Bosco stierf toen ze nauwelijks 13 jaar oud was. Door haar levenshouding beseften mensen in haar omgeving, om te beginnen haar eigen moeder, dat ze andere keuzes in hun leven moesten gaan maken om eerlijk te kunnen zijn met zichzelf, met anderen en met God.

Op 24 januari vieren we het feest van de heilige Franciscus van Sales die een model van christelijk leven ontwikkelde dat door de eeuwen heen ontelbare mensen geïnspireerd heeft. Don Bosco keek op naar deze bisschop van Genève en koos hem als patroonheilige voor zijn jongerenwerk en zijn congregatie van salesianen, die naar Francis van Sales genoemd werd.

Ten slotte vieren we op 31 januari het feest van onze stichter, de heilige Johannes Bosco. In onze gemeenschappen bereiden we dit feest biddend voor met een noveen. We bidden dan op voorspraak van Don Bosco voor de intenties die mensen ons doorgeven. In gebed weten we ons verbonden met de jonge mensen, in het bijzonder de armste en meest kwetsbare, met de mensen die het werk van Don Bosco gestalte geven in deze tijd, met de Salesiaanse Familie en met alle mensen die rekenen op een gebed. Een goede voorbereiding is al de helft van een geslaagd feest. Daarom wil ik alle mensen die behoren tot de wereldwijde beweging die door Don Bosco op gang gebracht werd, uitnodigen in de aanloop naar het feest van Don Bosco in onze gebedskring te komen staan. En uiteraard wens ik iedereen in onze gemeenschappen en salesiaanse werken een inspirerende en feestelijke dag toe.

In salesiaanse verbondenheid

Wilfried Wambeke sdb

Provinciaal