Brief van de provinciaal 2020-2021/11

Brief20van20de20provinciaal ew2loww

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. Deze maand heeft hij het onder meer over Laudato Si', de tweede encycliek van paus Franciscus.

Beste medebroeders

Met enkele dagen vertraging krijgen jullie de laatste rondzendbrief van dit werkjaar. Het is voor niemand een gemakkelijk jaar geweest. Toen we in maart 2020 de eerste lockdown ingingen, kon geen mens vermoeden dat het leven anderhalf jaar later nog altijd zo sterk zou bepaald worden door het coronavirus. Momenteel evolueren de cijfers gunstig. Steeds meer medebroeders zijn volledig gevaccineerd en voelen zich daardoor een stuk veiliger. De maatregelen zullen eerstdaags wellicht versoepelen en we hebben goede hoop dat we een inhaalbeweging kunnen maken voor de contacten die we zo hard gemist hebben.

Reizen naar het buitenland wordt nog steeds sterk afgeraden. Ook hier mogen we binnenkort versoepelingen verwachten en met het Covid-paspoort komen er vanaf 1 juli meer mogelijkheden, althans voor wie volledig gevaccineerd is (dat is bij mij nog niet zo). Ik moet toegeven dat het mij zwaar begint te wegen dat ik al een jaar niet meer in Nederland geweest ben. In grote delen van Europa en dus ook in onze eigen salesiaanse provincie geldt nog steeds kleurcode oranje. Dat betekent hoogrisicogebied en bijgevolg raadt de overheid het reizen sterk af. Je moet bij aankomst in Nederland een negatieve PCR-test kunnen voorleggen, een quarantaineperiode wordt nadrukkelijk aanbevolen en bij terugkomst in België volgt eveneens 10 dagen quarantaine. Voor een kort verblijf in Nederland zijn de voorwaarden iets minder streng maar ik hoop binnenkort een langere tijd in Nederland te kunnen verblijven om alle medebroeders te bezoeken.

Dat corona nog altijd ons leven beïnvloedt, betekent zeker niet dat de salesiaanse wereld op een lager pitje is gaan draaien. Wel integendeel: er is enorm hard gewerkt, er is permanent geschakeld en bijgestuurd naargelang de opgelegde beperkingen, de besmettingen, de zorgen en het verdriet van mensen. Op alle niveaus heeft zowat iedereen met groot inlevingsvermogen en veel creativiteit het beste van zichzelf gegeven; altijd met de focus op het welbevinden en de toekomst van kinderen en jonge en gewone mensen. Zonder uitzondering richt ik mijn dank naar alle gemeenschappen, sectoren en werken in salesiaans Nederland en Vlaanderen. Om het met de woorden van onze jaarspreuk te zeggen: door hoop bewogen werden ontelbare tekenen van hoop gesteld.

Straks begint de zomervakantie: voor sommigen is het een tijd om tot rust te komen, voor anderen loopt het werk gewoon door en weer anderen zullen zich met hart en ziel vrijwillig engageren in vakantie-initiatieven. Voor iedereen wens ik dat de risico’s mogen afnemen en dat het een zinvolle en leuke tijd wordt om de batterijen weer op te laden.

Laudato Si’

“Het ecologische debat moet gaan over rechtvaardigheid en zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen” (Laudato Si’).

Zoals eerder al aangekondigd (cf. de rondzendbrief van 15 april 2021) moet het thema van de ecologie een grotere rol gaan spelen in onze provincie. De vraag wat we kunnen ‘doen’ om milieugevoeliger te leven, is nog niet meteen aan de orde. Er moet een proces van bewustwording aan voorafgaan waarin we samen met zoveel mogelijk mensen een weg uitstippelen. Voor ons als religieuzen ligt het voor de hand dat we vertrekken vanuit onze christelijke spiritualiteit en vanuit degelijke informatie over de problematiek. Voor de provinciale raad was het vanzelfsprekend dat we ons in het hele proces lieten leiden door Laudato Si’, de in 2015 verschenen tweede encycliek van paus Franciscus.

Sta me toe even te citeren uit Het klimaat verandert ook mij. Over ecologie, rechtvaardigheid en vrede, uitgegeven in 2015 bij Halewijn/Pax Christi/Ecokerk waar Jo De Tavernier schrijft: “De tweede encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ – letterlijk: Geprezen zijt Gij! – is een magistraal stuk. Het document verwoordt bijzonder scherp de eigen positie van het katholieke denken inzake ecologie en ruimt een aantal misverstanden over de kerkelijke milieustandpunten uit het verleden uit de weg. … De kern van Laudato Si’ bestaat in het uitwerken van een genuanceerde en keurige balans tussen medemenselijkheid en medeschepselijkheid, summier samengevat in de notie ‘integrale ecologie’. Zo bekijkt de paus de dreigende klimaatcrisis vanuit het oogpunt van de impact op de leefomstandigheden van miljarden arme mensen en vanuit het bekende standpunt dat armoede onrecht is. Hij wijst op de urgentie van de nodige transitie en appelleert elk van ons tot wat hij noemt een ‘ecologische bekering’”.

De afgelopen maanden hebben we in de provinciale raad de encycliek doorgenomen. Voor elk van de zes hoofdstukken trokken we een uur uit om van gedachten te wisselen en de uitdagingen voor onze provincie op het spoor te komen. We zijn met z’n allen onder de indruk van de sterke inhoud van deze encycliek. Ze is bovendien heel herkenbaar voor ons salesianen, omdat de paus als geen ander voortdurend de zorg voor de schepping koppelt aan de zorg voor de armsten. Het hoeft geen betoog dat dit voor een salesiaanse lezer een ideale inrijpoort is. Daarom herhaal ik graag nog eens aan alle medebroeders mijn oproep om de encycliek te lezen.

Het resultaat van het denkwerk in de provinciale raad wordt nu doorgespeeld naar de commissie die het Provinciaal Kapittel van begin maart 2022 voorbereidt. In de aanloop naar het PK en ook tijdens het PK zullen we nadrukkelijk tijd investeren in dit thema. We willen daar een aantal milieugevoelige mensen, jonge mensen ook, bij betrekken die evengoed en soms zelfs meer dan wij bezig zijn met de zorg voor de schepping en voor de armsten.

Zonder te willen vooruitlopen op de kapittelwerkzaamheden moeten we alleszins komen tot die zogenaamde ‘ecologische bekering’ die dan een vertaling moet krijgen in kapittelbesluiten die de komende jaren gerealiseerd moeten worden.

De zieke medebroeders

Jos Biesmans (Oud-Heverlee) blijft zeer sereen in zijn terminale levensfase: een sterk getuigenis van gelovige aanvaarding. Hij is dankbaar voor elke dag die hij nog krijgt.

In St.-Denijs-Westrem is Toon Boone terug in de gemeenschap na een verblijf van twee weken in het Maria Middelaresziekenhuis.

Etienne Demeyer (Groot-Bijgaarden) is op 6 mei 2021 met spoed opgenomen in het ziekenhuis te Halle wegens een hematoom in de hersenen. Na nieuwe bloedingen werd hij een week later overgebracht naar de Sint-Elisabethkliniek in Ukkel. Op dat moment was zijn toestand zeer zorgwekkend. Nu gaat het weer beter maar het is nog niet duidelijk of er blijvende gevolgen zullen zijn. Sedert 1 juni 2021 verblijft hij in het Revalidatieziekenhuis Inkendaal te Vlezenbeek.

Bij Herman Lieberom (Wijchen) is de ziekte van Parkinson geconstateerd. Tevens ondergaat hij aan beide ogen een staaroperatie.

Voor Wilfried Meert (Oud-Heverlee) was de ontgoocheling groot toen vorige week na de verdere amputatie van zijn been opnieuw een ontsteking vastgesteld werd. Het is afwachten hoe dit verder zal evolueren. Op maandag 14 juni 2021 is hij overgebracht van Gasthuisberg naar Ter Duinen in Nieuwpoort voor een herstelperiode.

Over Jan van Aken (Wijchen) vindt volgende week een multidisciplinair overleg plaats. Een hardnekkige wonde aan de grote teen veroorzaakt veel last. Hij heeft nu zijn rechterbeen in het gips om het genezingsproces te bevorderen.

Peter Van den Borre (Sint-Pieters-Woluwe) krijgt alle tijd die nodig zal zijn om helemaal tot rust te komen. We gaan er van uit dat dit nog meerdere maanden zal vergen.

Leon Verbeek en Dick Zwarthoed zijn om medische redenen uit Congo naar hier gereisd. Leon verblijft in Boortmeerbeek en wordt verzorgd in het ziekenhuis van Bonheiden. Dick is bij zijn familie in Volendam en krijgt daar de nodige verzorging.

Laten we de namen van onze zieke medebroeders blijven noemen in ons dagelijks gebed.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

We kregen een melding van het overlijden van Marcel Reynders, broer van onze medebroeder Jules Reynders (Boortmeerbeek), van Andrea De Dekcer, schoonzus van onze medebroeder Toon Gyselbrecht (Groot-Bijgaarden) en van Leon Van Lindthoudt, schoonbroer van onze medebroeder Jan Van Huynegem (Groot-Bijgaarden).

Onze medebroeder Luc Brackeva stond bij zijn overlijden zijn lichaam af aan de wetenschap (Vesaliusinstituut KU Leuven). Het lichaam werd vrijgegeven en gisteren (woensdag 16 juni 2021) werd tijdens een kort gebedsmoment met enkele medebroeders van Boortmeerbeek de urne bijgezet op de begraafplaats van de salesianen op het kerkhof te Hever.

We gedenken deze dierbare overledenen en hun familie in ons gebed.

Andere mededelingen

Enkele van onze missionarissen zullen voor een vakantieperiode naar België terugkeren: Pol Feyen (Congo), Lionel Lefebvre (Rwanda), Hugo Pareyn (Rwanda), André Saenen (Marokko) en Jean-Luc Vande Kerkhove.

In juli 2021 komt er geen rondzendbrief. De volgende staat gepland op 15 augustus, na het conclaaf van de provinciale raad. We wensen iedereen alvast een fijne en deugddoende vakantie.

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal