Brief van de provinciaal 2021-2022/10

Wilfried20 Wambeke 26j66dz

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over 70 jaar Don Bosco Assel, het werkjaar 2021-2022 en de naderende vakantieperiode.

Beste medebroeders

Omdat het werkjaar naar zijn einde loopt, wordt dit de laatste rondzendbrief van 2021-2022. Zoals ik in mijn brief van 15 oktober 2021 schreef, was dit het jaar waarin het synodaal proces in de Kerk opgestart werd. Op vraag van Paus Franciscus werd wereldwijd materiaal verzameld in voorbereiding op de bisschoppensynode van oktober 2023 over synodaliteit. De term is afgeleid van de Griekse woorden sum (samen) en hodos (weg): samen op weg gaan. Daarbij staat het luisteren naar elkaar centraal. Dat was ook de kern van de eerste fase: luisteren naar mensen uit de hele wereld. Deze cruciale fase is ondertussen afgerond. Luisteren is een kunst! Het is altijd beter eerst te luisteren dan meteen te reageren of een mening klaar te hebben. Ergens las ik dat in het Engels ‘luisteren’ (listen) en stil (silent) met dezelfde letters gespeld worden. Stilte en luisteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gelovig mens luistert in de stilte van zijn hart. Samen op weg zijn, veronderstelt altijd naar elkaar luisteren. Misschien een goed criterium om de vele drukke momenten van het afgelopen jaar te evalueren …

Personalia

Michel Ruyters kwam terug van zijn missie in Rwanda om voor zijn zieke moeder te zorgen. Hij verbleef ruim twee jaar bij haar in Oudsbergen (Meeuwen) en engageerde zich ondertussen in de parochiepastoraal van de regio. Zijn moeder overleed op 9 mei 2022 op 99-jarige leeftijd en zijn engagementen in de parochies worden op het eind van deze maand afgerond. Michel zal dan verhuizen naar de gemeenschap van Boortmeerbeek. Vandaaruit zal hij in het ziekenhuis van Bonheiden enkele uitgestelde medische ingrepen laten uitvoeren. Omdat Michel al enkele jaren in onze provincie verblijft en hij geen plannen heeft om naar Rwanda terug te keren, is er tussen de beide provincies een overeenkomst afgesloten waardoor Michel voor een periode van drie jaar tot onze provincie zal behoren.

Andy Jebarus (Amsterdam) is vorige week teruggekeerd uit Indonesië. Op eigen tempo zal hij zijn taken in de gemeenschap en in de parochies van Amsterdam terug opnemen. We wensen hem en zijn medebroeders Luc Sermeus en Simon Nongrum Gods zegen over hun apostolaat bij de Amsterdamse bevolking in de grote parochie ‘De vier evangelisten’. Nu de coronabeperkingen weggevallen zijn, ervaren onze medebroeders een nieuw elan in het parochiaal leven. Zoals op vele plaatsen zijn de mensen blij dat ze opnieuw naar de vieringen kunnen komen en staan de vrijwilligers weer paraat.

Cirilo de Deus wordt op zaterdag 25 juni 2022 tot diaken gewijd in Rome; een bijzondere genade die aan hem gebeurt. We zijn heel dankbaar dat een medebroeder van onze provincie daartoe geroepen is. Een delegatie uit Vlaanderen zal aanwezig zijn bij de wijdingsplechtigheid in Rome: Koen Timmermans, Gil Dos Santos (evenals Cirilo afkomstig uit Oost-Timor) en ik. Cirilo beëindigt dit academiejaar zijn driejarige bacheloropleiding aan de theologische faculteit van de Università Pontificia Salesiana en komt na de wijding terug naar onze provincie.

Stan Provoost ondervindt dat het niet langer mogelijk is om in Oostende te blijven. Er is geen lift en het is nagenoeg onmogelijk om nog de trap te nemen. Daarom zal hij al op 4 juli 2022 verhuizen naar de gemeenschap van Sint-Denijs-Westrem. We wensen Stan dat hij zich ook in zijn nieuwe gemeenschap snel thuis mag voelen.

Stanley Jayakumar Yesudass (Heverlee) zal op 4 juli 2022 zijn doctoraatsverhandeling verdedigen. Hij heeft de voorbije jaren onder de leiding van prof. dr. Peter De Mey gewerkt aan een studie over oecumenische dialoog, met als titel Is a common vision on the Church a realistic option within faith & order? Op 26 juli 2022 keert Stanley definitief terug naar India waar hij als professor in de theologie wordt aangesteld in de salesiaanse vormingsgemeenschap van Chennai.

Wim Collin, professor aan de Salesiaanse Universiteit te Rome en schrijver van de gewaardeerde maandelijkse bijdragen over Franciscus van Sales, zal de zomermaanden in onze provincie doorbrengen. Al enkele jaren trekt hij graag naar ons huis in Assel waar hij rustig kan werken. Ook dit jaar zal hij daar als welkome gast een aantal weken in de gemeenschap verblijven. De prachtige natuur van de Hoge Veluwe biedt hem verpozing na een druk academiejaar.

Onze zieke medebroeders biddend nabij

Jef Lannoo (St.-Denijs-Westrem) verbleef einde mei 2022 een aantal dagen in het ziekenhuis voor onderzoek. Hij is ondertussen terug in zijn gemeenschap en herstelt goed.

Wilfried Meert (Oud-Heverlee) heeft momenteel niet het gewenste resultaat van de chemo. De combinatie van behandelingen bezorgt hem constant pijn die hij moedig probeert te verdragen.

Luk Verschuere (Groot-Bijgaarden) werd gisteren opgenomen in het ziekenhuis van Halle voor een liesbreukoperatie. Als alles naar wens verloopt, zal hij spoedig weer in zijn gemeenschap zijn.

Biddend voor elkaar weten onze zieke medebroeders zich gesteund en gedragen. We wensen alle zieken in onze provincie en in onze brede Don Boscokring van harte beterschap toe.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

Op Pinkstermaandag 6 juni 2022 is onze medebroeder Toon Boone na een lange tijd van ziekte overleden in het woonzorgcentrum Zonnehove te Sint-Denijs-Westrem. Hij werd geboren te Zomergem op 19 oktober 1940. Na zijn opleiding in Groot-Bijgaarden en Oud-Heverlee werd hij studieleider in Hoboken en Halle. Tijdens de zomervakanties nam hij 20 jaar lang met jongeren deel aan bouwkampen in Tunesië. In 1978 stapte Toon over naar de Guimardstraat waar hij secretaris-generaal werd van het Verbond van het Vlaams Katholiek Secundair Onderwijs. Men zocht er iemand die het technisch- en beroepsonderwijs kende. Hij timmerde mee aan enkele grote hervormingen in het onderwijs: zoals de verlenging van de leerplicht die in 1983 onder minister Daniël Coens van 14 naar 18 jaar ging: leerlingen werden voltijds leerplichtig tot 16 jaar en deeltijds tot 18 jaar. Hij werkte met minister Luc Van den Bossche aan de oprichting van scholengemeenschappen in 1998. Toon was een geduchte gesprekspartner en een sterke onderhandelaar die zijn dossiers zeer goed kende. Een vergadering naar een heldere conclusie leiden, was een sterk talent. Hij werd gewaardeerd voor zijn rechtlijnig doorzettingsvermogen en zijn werkkracht. Zijn salesiaanse ingesteldheid liep doorheen zijn 23 jaar in de Guimardstraat als een rode draad: met een groot hart voor jonge mensen en vooral voor diegenen die het moeilijk hadden, was hij ervan overtuigd dat goede begeleiding en aangepast onderwijs noodzakelijk waren om hun toekomst veilig te stellen. In 2001 ging Toon met pensioen maar stilzitten stond niet in zijn woordenboek; hij bleef actief in het Don Bosco Onderwijscentrum, in scholengemeenschappen in Brussel en Hoboken en in de salesiaanse internaten. Hij bleef echter niet gespaard van ziekte. De jarenlange nierdialyse putte hem uit. Daarom ging hij in 2017 op rust in de salesiaanse gemeenschap van Sint-Denijs-Westrem. Tijdens zijn laatste levensdagen kon hij met dankbaarheid zeggen: “Ik ben altijd gelukkig geweest.” Moge hij nu vredig rusten in het huis van God.

Varia

We vierden in Assel de 70ste verjaardag van de salesiaanse aanwezigheid. Het begon in 1952 als een kloosterboerderij; de ‘Mariahoeve’. Later kwam het noviciaat van de salesianen naar Assel (tot 1967). Al 55 jaar worden er vakantiekampen georganiseerd en eind jaren ’70 werd in de huidige ‘Villa’ een bezinningsproject voor jongeren opgezet: Jongeren-Op-Weg, waar later ook Tieners-Op-Pad bij kwam. In het prachtige domein werd een ‘meditatiebos’ aangelegd. Voor veel mensen redenen genoeg om op zondag 22 mei 2022 aanwezig te zijn op het verjaardagsfeest. Na een stemmige openluchtviering gaven Dominiek Deraeve en Biju Oledath inzage in de toekomstplannen met vier klemtonen: jongerenspiritualiteit, sociaal engagement, ecologie en de internationale dimensie. We hoorden veel positieve reacties van de aanwezigen over het uitdagend toekomstperspectief voor Don Bosco Assel.

Op 24 mei 2022 werd in Oud-Heverlee de 19de editie van de Don Boscocursus afgesloten. Gedurende 17 vormingsdagen, gespreid over 2 jaar, werd opnieuw een gevarieerde groep Don Boscowerkers en salesianen gevormd om het salesiaanse erfgoed te promoten en door te geven aan de volgende generaties. Kandidaten voor de volgende editie kunnen een kijkje nemen op de website van Don Bosco Vorming & Animatie.

Vorige zaterdag was de Ierse provinciaal Eunan McDonnell te gast in Oud-Heverlee voor de jaarlijkse studiedag ‘Opnieuw van Don Bosco vertrekken’. Deze Franciscus van Saleskenner opende de dag met: “We mogen niet vergeten dat we Salesianen zijn en geen Boscanen.” In twee boeiende uiteenzettingen sprak hij over de sales-iaanse invloeden waaraan Don Bosco trouw bleef en over de spiritualiteit van preventie. Het werd duidelijk dat de heilige Franciscus van Sales (1567-1622) een niet te miskennen invloed had op de pedagogische aanpak en de spiritualiteit van Don Bosco. Een boeiende vormingsdag, met dank aan de begenadigde spreker Eunan McDonnell. Wie er volgend jaar bij wil zijn, kan reeds de datum van 25 maart 2023 noteren. Onze Franse medebroeder Jean-Marie Petitclerc is dan de spreker.

We naderen het einde van het werkjaar 2021-2022. Het was godzijdank een jaar waarin we weer, zij het nog steeds met de nodige voorzichtigheid, een aantal zaken konden hernemen: we mochten elkaar weer zonder barrières ontmoeten, leerlingen konden opnieuw gewoon naar school gaan, activiteiten moesten niet voortdurend geannuleerd worden omwille van allerlei coronamaatregelen, vergaderingen en vormingsmomenten konden weer op de gewone manier georganiseerd worden. Het gaf mij de kans om opnieuw veel salesiaans bewogen mensen ‘live’ te ontmoeten. Maar corona of niet: zovelen geven het beste van zichzelf om het charisma van Don Bosco naar onze tijd en naar jonge mensen van vandaag te vertalen. Het einde van een werkjaar is dan ook een goede gelegenheid om die grote beweging van Don Boscomensen in Nederland en Vlaanderen te danken voor onnoemelijk veel mooie dingen.

Voor heel wat mensen staat de vakantie voor de deur. Dat mag gewoon eens een tijd zijn waarin ‘niets moet’: een tijd van ont-moeten en genieten. Deugddoende ‘ont-moetingen’ zijn hoe dan ook een bron die energie geeft om er daarna weer in te vliegen. Vakantie is ook een tijd waarin veel jonge mensen zich zullen engageren voor anderen: in de jeugdbeweging of op het speelplein, in vrijwilligerswerk bij ouderen of bij mensen met een beperking. Wedden dat ze veel meer terug zullen krijgen dan ze kunnen geven? Je kunt het ook vragen aan leerkrachten en opvoeders die zich gedurende een deel van hun vakantietijd inzetten voor kampen met leerlingen en voor activiteiten in binnen- en buitenland. Het is alleszins mijn wens dat de zomervakantie voor ieder die dit leest, een tijd van echte ont-moeting mag zijn.

In de maand juli zal er geen rondzendbrief zijn. Jullie mogen de volgende brief dus verwachten op 15 augustus 2022. Daarin kan ik dan uitvoering ingaan op de inhouden van het conclaaf van de provinciale raad dat dit jaar plaatsvindt in Assel van 31 juli tot 3 augustus 2022.

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal