Brief van de provinciaal 2022-2023/2

Wilfried20 Wambeke afie201

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over de heiligverklaring van Artemide Zatti, de consultatie voor de nieuwe provinciaal en de tentoonstelling in Simpelveld.

Beste medebroeders

Deze brief komt met enkele dagen vertraging omdat we op de 15de van de maand in Annecy waren met een groep pelgrims. Het werd een inhoudrijke tocht maar ook een bijzondere ervaring van ‘sales’-ianiteit omdat we één salesiaanse familie vormden met salesianen, zusters en medewerkers van Don Bosco, een aantal mensen uit de ‘salesiaanse kringen’ van de Oblaten en twee priesters-Oblaten van Sint Franciscus van Sales. Deze congregatie kennen we niet in Vlaanderen maar ze is wel aanwezig in Nederland. Op zich was het al de moeite waard om kennis te maken met een groep mensen die in verscheidene tradities heel sterk de spiritualiteit van de heiligen Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal uitdiepen en beleven.

Het bezoeken van de plaatsen waar beide heiligen leefden, werd aan elkaar geweven met bezinnende momenten en eucharistievieringen. De eerste dag verkenden we in Thorens-Glière en La Roche-sur-Foron de kindertijd en de opleidingsjaren van Franciscus van Sales. De viering vond plaats in de parochiekerk van Thorens, het dorp waar Franciscus geboren werd. In deze kerk werd hij gedoopt en 35 jaar later tot bisschop gewijd. De tweede dag vierden we de eucharistie in het prachtige eeuwenoude kapelletje van het kasteel van Les Allinges. Vanuit deze burcht trok Franciscus door de ‘Chablais’, de streek rond Thonon-les-Bains, om het geloof te verkondigen. We hielden ook even halt in het Marclazklooster van de Zusters van de Visitatie in de buurt van Thonon. Onze derde dag brachten we door in Lyon. We bezochten de plaats waar Franciscus van Sales in 1622, precies 400 jaar geleden, overleed. Op een paar honderd meter daarvandaan werd een kerk gebouwd en een parochie opgericht die aan hem werden toegewijd. We droegen de viering op ter nagedachtenis van alle overleden leden van de wereldwijde salesiaanse familie en wisten ons ook verbonden met de geloofsgemeenschap van Hoevelaken die op datzelfde moment afscheid nam van onze medebroeder Adri Maat. De vierde dag bleven we in Annecy zelf waar zeer veel plaatsen herinneren aan de periode dat Franciscus van Sales er bisschop was en aan de geschiedenis van de orde van de Zusters van de Visitatie die hij er samen met de heilige Jeanne de Chantal gesticht heeft. We vierden de eucharistie in de crypte van de basiliek aan het altaar dat in 1877 door Don Bosco aan de Zusters van de Visitatie geschonken werd. Onze laatste dag reden we in de ochtend naar St. Germain-sur-Talloires, een wondermooie plaats met vanuit het gebergte zicht op het meer van Annecy. Daar leefde ooit de kluizenaar St. Germain, afkomstig uit de streek van Tienen in Vlaanderen. Franciscus van Sales dacht eraan om daar zijn oude dag door te brengen; door zijn vroegtijdige dood op 55-jarige leeftijd is dit niet gebeurd. We vierden er de eucharistie in de kapel van de communiteit van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. In de namiddag brachten we nog een bezoek aan Chambéry.

Ik merk dat ik hier nog veel meer zou willen vertellen, want het waren prachtige dagen. Daarom ben ik thuisgekomen met het vaste voornemen om deze reisformule ooit opnieuw aan te bieden voor onze salesiaanse familie, bijvoorbeeld in het aanbod van retraites die we ieder jaar aanbieden.

De heiligverklaring van onze medebroeder Artemide Zatti op 9 oktober 2022

In onze congregatie en in de hele salesiaanse familie heeft God doorheen de geschiedenis velen geroepen om te leven in trouw aan het evangelie. Velen hebben die roeping op een authentieke wijze beleefd en werden daarin ook erkend door de Kerk toen ze zalig of heilig verklaard werden. Bij de heiligen vermelden we op de eerste plaats onze stichters Giovanni Bosco en Maria Domenica Mazzarello. Ook Domenico Savio, een leerling van Don Bosco werd heilig verklaard. Daar kwamen twee martelaren bij: de salesiaan-bisschop Luigi Versiglia en de salesiaan-priester Callisto Caravario. Het maakt ons bijzonder gelukkig dat nu ook de salesiaan-coadjuteur Artemide Zatti zal heilig verklaard worden.

Artemide werd geboren op 12 oktober 1880 in Boretto, Italië. Gedreven door armoede emigreerde het gezin 17 jaar later naar Bahìa Blanca in Argentinië waar ze terechtkwamen in een salesiaanse parochie. De salesiaan-priester Don Carlo Cavalli werd de spirituele gids van Artemide die op 20-jarige leeftijd besloot om zelf ook salesiaan te worden. Tijdens zijn eerste opleidingsjaar raakte hij besmet tijdens de verzorging van een jonge medebroeder met tbc. Hij verhuisde naar Viedma, een salesiaanse missiepost die geleid werd door de medebroeder-verpleger Don Evasio Garrone. Na vurig en aanhoudend gebed tot Maria Hulp der Christenen genas Artemide en nam hij zich voor om de rest van zijn leven zieken te verzorgen. Hij ontdekte zijn roeping als salesiaan-coadjuteur en deed de eerste professie in 1908. Na het overlijden van zijn medebroeder Don Garrone nam Artemide in 1913 de leiding van het hele ziekenhuis over. Hij werd overal geprezen om zijn deskundigheid. Van heinde en ver deed men een beroep op de kennis en de bijstand van deze eenvoudige en zachtmoedige medebroeder.

Hij hield van de zieken en benaderde hen alsof ze Jezus waren die in nood verkeerde. Met zijn diep geloof en een voor hem vanzelfsprekende zelfopoffering gaf hij een sprekend getuigenis van de salesiaanse spiritualiteit. Een dokter van het ziekenhuis zei ooit: “Ik ben in God beginnen te geloven sinds ik mijnheer Zatti ken.”

In 1950 ontdekte Artemide Zatti bij zichzelf symptomen van kanker maar hij bleef dapper doorwerken tot het echt niet meer kon. Hij overleed op 15 maart 1951. In 1997 werd hij door de Kerk eerbiedwaardig en in 2002 zalig verklaard door paus Johannes-Paulus II.

Dat hij op 9 oktober 2022 zal heiligverklaard worden door paus Franciscus is een waarderende erkenning van de roeping van de salesiaan-coadjuteur. Het moge voor onze medebroederscoadjuteur in het bijzonder en bij uitbreiding uiteraard ook voor alle medebroeders-priester een sterke aanmoediging zijn om trouw te blijven aan hun roeping als religieus in de voetsporen van Don Bosco.

Algemeen Overste Ángel Fernández Artime nodigt bij gelegenheid van de heiligverklaring alle provinciaals van de hele wereld en een afvaardiging van de salesianen-coadjuteur uit naar Rome. Voor onze provincie zullen Frans Matthyssen en Hoan Pham mij vergezellen.

Directeursvergadering op 20-21 september 2022 en provinciale raad

Op dinsdag 20 september 2022 worden alle gemeenschapsoversten en de leden van de provinciale raad verwacht in ‘De Oude Abdij’ in Drongen. Centraal thema is het beleidsplan voor onze provincie voor de periode 2022-2025. Dit plan is gebaseerd op de besluiten van het provinciaal kapittel van begin maart 2022 die we gerealiseerd willen zien tegen het provinciaal kapittel van 2025. De kennismaking met het beleidsplan en de bespreking van het realisatietraject zullen gekoppeld worden aan de verdere studie van het boek Animatie en bestuur van de gemeenschap, waarin uitvoering aandacht besteed wordt aan de toekomst van de pastoraalpedagogische identiteit van de salesiaanse werken.

Op woensdag 21 september 2022 zal de voormiddag in het teken staan van het concrete leven in onze salesiaanse gemeenschappen. Doorheen uitwisseling en reflectie over de dagelijkse zorg voor de medebroeders en voor de salesiaanse werken die met een gemeenschap verbonden zijn, kunnen de directeurs en de leden van de provinciale raad elkaar tot steun en bemoediging zijn. Na een werktijd met provinciale mededelingen sluiten we de tweedaagse af met het middagmaal.

In de namiddag vergadert de provinciale raad. Een belangrijk agendapunt is de lancering van de focusgroepen, een beslissing van het provinciaal kapittel van 2022: 'De provinciaal met zijn raad stelt in het werkjaar 2022-2023 focusgroepen samen waar de Don Boscowerkers van de verschillende sectoren en werken, samen nadenken en adviezen formuleren over de gedeelde zending en de toekomst van het Don Boscocharisma in onze provincie.' Het is onze bedoeling 5 focusgroepen van 8 personen op te starten. Daarvoor zijn 5 deskundigen aangesproken die een groep zullen leiden. Met deze 5 mensen zullen we in de provinciale raad van volgende woensdag een startdocument bespreken dat tijdens het conclaaf van augustus 2022 uitgewerkt werd onder leiding van Peter Malfliet die reeds enkele van onze provinciale kapittels modereerde.

De focusgroepen zelf zullen dit werkjaar tweemaal vergaderen. Naast de coördinator zal in iedere groep een salesiaan aanwezig zijn en zes Don Boscowerkers uit verschillende sectoren en werken. Bedoeling is dat de provinciale raad op woensdag 3 mei 2023 opnieuw vergadert met de 5 coördinatoren en dat we dan de verdere weg uitstippelen voor het volgende werkjaar. We gaan er van uit dat we dan meer sectorgericht zullen werken, terwijl we dit werkjaar werken met groepen waarin verscheidene sectoren met elkaar in dialoog treden.

Uiteindelijk staan we voor de grote maar boeiende uitdaging om - met het kleiner wordend aantal actieve salesianen - te garanderen dat de duizenden Don Boscowerkers in onze sectoren en werken trouw kunnen blijven aan het salesiaans charisma in al zijn facetten. Enerzijds steunen we met groot vertrouwen op de salesiaanse kwaliteit van onze Don Boscowerkers en anderzijds zijn we er ons van bewust dat het behoud van onze salesiaanse identiteit niet mogelijk is zonder een duidelijke visie en degelijke vormingskansen. Aan mijn medebroeders en aan veel andere salesiaans bewogen mensen vraag ik dit proces ook te ondersteunen met hun dagelijks gebed.

Consultatie voor de provinciaal

De voorbije dagen hebben alle gemeenschappen informatie ontvangen over het bezoek van onze regionaal Don Roman Jachimowicz die op 26 en 27 de consultatie voor de keuze van de toekomstige provinciaal komt begeleiden. Eric Haelvoet zal gedurende die twee belangrijke dagen voor de toekomst van onze provincie BEN (Vlaanderen en Nederland) de regionaal vergezellen.

Op 25 juni 2022 ontvingen we een brief van onze Algemeen Overste om deze consultatie aan te kondigen. De brief werd toen vertaald en aan de gemeenschappen bezorgd. Op de volgende bladzijde kunnen jullie die brief nog eens lezen. Ik sluit mij aan bij zijn oproep om, ter voorbereiding, in alle gemeenschappen een speciale eucharistieviering op de dragen, de heilige Geest te bidden om licht en Don Bosco te vragen ons bij te staan bij het maken van een keuze.

Wat nu volgt, is een vertaling van de brief van de Algemeen Overste.

Beste medebroeders

Een hartelijke groet in de Heer. E.H. Wilfried Wambeke nadert het einde van zijn dienst als provinciaal (30-07-2023). Aan hem en zijn naaste medewerkers betuig ik mijn dank en die van de Algemene Raad voor het animatiewerk dat de afgelopen zes jaar met overgave en toewijding is verricht.

Ik wil nu de PROVINCIALE RAADPLEGING aankondigen die voorzien is in onze Constituties (C 162). Daarom nodig ik ieder van u uit om schriftelijk drie medebroeders uit uw eigen of een andere provincie aan te duiden van wie u, ten overstaan van de Heer, gelooft dat zij de talenten bezitten om het ambt van provinciaal uit te oefenen.

De raadpleging is een daad van persoonlijke verantwoordelijkheid waarbij het beginsel van participatie en medeverantwoordelijkheid wordt toegepast (C 123). Bovendien biedt de consultatie de gelegenheid om momenten van diepe verbondenheid te beleven tussen alle medebroeders van de provincie, om het geloof te vernieuwen in de Salesiaanse zending die God ons heeft toevertrouwd en om te groeien in broederlijke verbondenheid met de Algemeen Overste (C 161) en met de hele congregatie. Daarom verheugt het mij dat de consultatie zal worden georganiseerd in het kader van een animatiebezoek door uw Regionaal Raadslid, don Roman Jachimowicz, van 26 tot 28 september 2022.

Aan iedereen wordt gevraagd kort de redenen voor zijn keuze aan te geven en zijn voorstellen te ondertekenen. Om de vrijheid en de geheimhouding te waarborgen, moeten de persoonlijke voorstellen vóór 10 oktober 2022 persoonlijk of in een verzegelde omslag worden afgegeven bij don Roman Jachimowicz - Via Marsala 42 - 00185 Rome, Italië.

Het spreekt vanzelf dat dit een ‘raadpleging’ is. Hiermee neemt men deel aan en werkt men mee aan de afweging die de Algemeen Overste met zijn Raad moet maken voor een van de meest delicate opdrachten van zijn bestuur.

Ik dring er daarom bij iedereen op aan mee te werken. Ieders inbreng zal bijdragen tot een betere afbakening van het kader voor een verstandige keuze. Ik vraag de directeurs om hun gemeenschap voor te bereiden met een speciale eucharistieviering en vraag de Heilige Geest om licht. Moge Don Bosco ons bijstaan.

Hartelijk in de Heer

Strenna of jaarspreuk 2023

De jaarlijkse ‘Strenna’ of jaarspreuk voor 2023 is bekend. Met wat zoekwerk zijn we tot de volgende vertaling gekomen: Als gist in onze samenleving. Samen één Don Boscofamilie. Verwijzend naar de evangelietekst in Lucas 13,21 is de Don Boscofamilie een levende en krachtige stimulans in onze samenleving. Voor veel jonge en gewone mensen maken we wel degelijk het verschil door ons engagement en door het getuigenis van één grote familie.

Alles uit liefde: tentoonstelling in Simpelveld

"Doe alles uit liefde en niet omdat het moet." Deze uitspraak van Sint Franciscus van Sales is dé rode draad door een tentoonstelling in Simpelveld, georganiseerd naar aanleiding van de 400ste verjaardag van zijn overlijden. Laat deze unieke kans niet liggen, want je zal er op een visueel aantrekkelijke manier ondergedompeld worden in een spiritualiteit die in onze genen zit: een spiritualiteit van zachtmoedigheid, geduld, vriendschap en vrijheid.

In een eerste luik krijg je een overzicht van het leven en het gedachtegoed van Franciscus. Daarvoor werden unieke stukken verzameld. Je zult er zien hoe door de eeuwen heen de visie van Franciscus mensen tot actie heeft aangezet en hoe veel congregaties bij hun stichting door hem geïnspireerd werden om zich in zetten voor zieke, arme en kwetsbare mensen in gezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulp. Dat brengt ons bij het tweede grote luik van de tentoonstelling waar geïllustreerd wordt hoe Don Bosco de spiritualiteit van Franciscus van Sales vertaald heeft naar een pastoraal-pedagogisch project voor jonge en gewone mensen. Aan dit luik heeft Carlo Loots namens onze provincie een grote bijdrage geleverd. Een derde luik maakt de tentoonstelling aantrekkelijk voor kinderen, met een aangepaste infofilm, een speurtocht en een creatieve tafel. Dat deze tentoonstelling plaatsvindt in Museum de Schat van Simpelveld is geen toeval. Het statige klooster Huize Loreto was voorheen het gebouwencomplex van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Zij lieten zich op velerlei wijze inspireren door de heilige Franciscus van Sales. Zijn spiritualiteit is dan ook op meerdere plekken in het museum terug te vinden.

De tentoonstelling, een organisatie van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales, de Salesianen van Don Bosco en het Museum De Schat van Simpelveld, wordt officieel geopend op 1 oktober 2022 in aanwezigheid van kerkelijke en burgerlijke personaliteiten. Onze medebroeder Wim Collin is op die dag de gastspreker. Vanaf de openingsdatum tot 29 oktober 2023 kunt u 4 dagen per week de tentoonstelling bezoeken: op donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

De voorbije maanden en weken is hard gewerkt om een aantrekkelijke tentoonstelling uit te bouwen. Bij deze doe ik een warme oproep aan salesianen, zusters, medewerkers en allen die met Don Bosco, en dus met Franciscus van Sales, verbonden zijn om een bezoek te brengen aan Simpelveld (bij Heerlen, op 45 km van de Belgische stad Genk): zeker de moeite waard om nader kennis te maken met een heilige die bijzonder inspirerend geweest is voor Don Bosco en tevens een vorm van waardering voor het vele werk dat hieraan voorafgegaan is. Je kunt er bijvoorbeeld een daguitstap van maken voor uw gemeenschap. Er is zelfs een tweedaags arrangement mogelijk (https://www.oblaten.osfs.nl/files/2%20daags%20arrangement%20in%20Zuid-Limburg.pdf) met overnachtingsmogelijkheid in het gastenverblijf van Huize Loreto.

Onze zieke medebroeders biddend nabij

Jos Gregoire (Boortmeerbeek) wordt sedert 16 augustus 2022 dagelijks behandeld in het universitair ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven voor een kanker in de keel. De laatste bestraling is voorzien op 23 september 2022. Samen met Jos hopen we dat de pijnlijke en vermoeiende behandeling een positief effect zal hebben.

Stan Provoost (Sint-Denijs-Westrem) verbleef een paar weken in het Maria Middelaresziekenhuis te Gent. Hij voelt dat zijn krachten snel afnemen. Maandenlange kinesitherapie heeft geen resultaat opgeleverd. Stan zal wellicht in een woonzorgcentrum moeten worden opgenomen.

Velen zijn onze zieken biddend nabij. Voor de zieke medebroeders biedt dit steun en troost. We wensen alle zieken in onze provincie en in onze brede Don Boscokring van harte beterschap toe.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

De Nederlandse oud-medebroeder Anton Burgers (98) overleed te Heerlen op 8 augustus 2022.

Op 19 augustus 2022 is te Ham Michel Alders, priester van het bisdom Hasselt overleden. Deze oud-medebroeder werd salesiaan door de eerste professie op 2 september 1953. Zijn incardinatie in het bisdom Hasselt gebeurde in het jaar 1986. Hij is 91 geworden.

In Gent is op 31 augustus 2022 Tony Depaepe (79) overleden, een schoonbroer van onze medebroeder Adelin Verkerken.

Op 27 augustus 2022 kreeg de jongste zus van onze medebroeder Piet Martens onverwacht een telefoon uit het Salvatorziekenhuis te Hasselt met de melding dat haar broer stervende was. Even later is hij overleden. Piet werd geboren te Hees in 1931. Na de lagere school trok hij naar het Don Boscocollege te Hechtel. Dit zou het salesiaans huis worden waar hij in totaal 46 jaar verbleef: eerst als leerling, later als leraar, gemeenschapsoverste, schooldirecteur en in de laatste fase van zijn leven als econoom van de salesiaanse gemeenschap. Piet was wat men noemt ‘een echte schoolvos’. Hij was gebeten door de microbe van het onderwijs. Elke vernieuwing steunde hij met gedrevenheid, op voorwaarde dat ze een meerwaarde inhield voor de jonge mens en zeker voor de meest kwetsbare onder hen. Zijn leidinggevende functies vulde hij in met deskundigheid omdat hij dit de noodzakelijke weg vond om zijn priesterschap en zijn salesiaan-zijn op een degelijke manier vorm te geven. Velen bewaren van hem het beeld van de directeur die bij de deuropening van het schoolgebouw op de speelplaats stond, robuust en kordaat, maar evengoed minzaam en bereikbaar. Achter de soms eerder gesloten eerste indruk zat een salesiaans hart dat geënt was op het hart van Christus en dat begaan was met de toekomst van iedere jonge mens.

Amper enkele dagen later kwam het bericht uit Wijchen dat onze medebroeder Jan van Aken in de vroege ochtend van 31 augustus 2022 naar de Schepper van alle leven was teruggekeerd. Jan was afkomstig uit Den Haag waar hij geboren werd in 1933. Als dertienjarige trok hij naar de salesianen van Don Bosco in Ugchelen om priester te worden. Toen bleek dat dit niet kon, was het zijn diepste verlangen om bij Don Bosco te blijven. Na het noviciaat sprak hij in 1953 de eerste geloften uit als salesiaan-coadjuteur. Daarna is Jan kok geweest in verscheidene salesiaanse huizen in Nederland. Daarnaast ontwikkelde hij een sterke band met zijn medebroeders die uit Nederland als missionaris naar alle uithoeken van de wereld trokken. In het hele land bouwde hij contacten op met mensen die de missionarissen steunden. Hij verzamelde postzegels die hij te gelde maakte voor de missie in het arme Haïti. Persoonlijk heb ik Jan vooral gekend in zijn laatste levensfase. Hij zal me bijblijven als een eenvoudige, dankbare, gastvrije en diepgelovige medebroeder die ondanks alle fysische kwalen van de oude dag toch nooit klaagde, met het geloof dat het allemaal goed zou komen “want God laat de mens nooit los”.

Een week na Jan van Aken verloor Nederland nog een tweede medebroeder. Adri Maat overleed op 6 september 2022 te Amersfoort. Ook Adri werd geboren te Den Haag, in het jaar 1936. Hij sprak zijn eerste geloften uit in 1957 en werd na zijn theologiestudies in Italië tot priester gewijd te Utrecht in 1966. Eerst werd hij godsdienstleraar in Amsterdam en gaandeweg nam hij meer beleidstaken op in de Nederlandse salesiaanse huizen: als econoom en directeur. Adri werd vooral een gewaardeerde geloofsverkondiger: in Assel bij Jongeren op Weg, in een radioprogramma en in de Paulusparochie te Hoevelaken. Zelf leerde ik Adri kennen in zijn hoedanigheid van Don Boscokenner en organisator van Turijnreizen. Op 51-jarige leeftijd werd Adri lid van de provinciale raad van de toenmalige Nederlandse salesiaanse provincie. Vanaf 2000 werd hij provinciaal econoom. Ook na de fusie met Vlaanderen bleef hij tot het einde van zijn leven de zaken van de Nederlandse medebroeders behartigen als hoofd van het administratief kantoor te Hoevelaken. Als gelovige mensen geven we onze dierbare overledenen uit handen, niet zonder pijn maar met het vertrouwen dat ze door God op handen gedragen worden naar de eeuwige ruimte van zijn oneindige liefde en barmhartigheid. Laten we die doortocht begeleiden met ons gebed.

Varia

Op 21 augustus 2022 vond in Susteren een herdenkingsviering plaats naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het overlijden van de Nederlandse salesiaan-missionaris Laurens Bohnen die zijn hele leven gewijd heeft aan onderwijskansen voor de armste kinderen uit de krottenwijken van Port-au-Prince in Haïti. Na de eucharistieviering verzamelden de gelovigen rond zijn graf op het kerkhof naast de kerk. Deze medebroeder blijft een bron van inspiratie voor heel wat mensen uit zijn geboortestreek. Zij doen er dan ook alles aan om zijn werk in Haïti verder te zetten. De ouderen onder ons herinneren zich zeker nog zijn actie ‘Bonen voor Bohnen’ waarmee hij geld inzamelde om duizenden straatarme kinderen onderwijs en dagelijks een warme maaltijd te kunnen verschaffen.

Momenteel hebben de Zusters van Don Bosco een ‘buitengewone visitatie’. De Rwandese zuster Chantal Mukase, lid van de Algemene Raad van de zusters van Don Bosco, brengt op dit ogenblik een bezoek aan de Vlaamse provincie. Ze leeft een aantal dagen mee in iedere gemeenschap, voert gesprekken met alle zusters en maakt ook kennis met de werken van de zusters. We wensen de zusters een vruchtbare tijd van bezinning en reflectie toe, in een hartelijke salesiaanse sfeer.

Onze provincie was goed vertegenwoordigd op het Forum Salesiano in Turijn. Met allerlei impulsen, werkvormen en uitwisselingsmomenten werd het thema “Ik wil dat je gelukkig bent – begeleiding van jonge mensen vandaag” uitgediept. Deelnemers uit verscheidene Europese salesiaanse provincies stonden garant voor de sterke inhoud van deze bijeenkomst.

Op maandag 5 september 2022 vergaderde de werkgroep ‘Vorming en begeleiding van de jonge medebroeders’ te Oud-Heverlee. Alle jonge medebroeders in vorming sloten aan bij deze vergadering. Centraal gegeven was de invulling van de salesiaanse vorming die we de komende drie jaar zullen plannen. Dit luik van hun vorming krijgt een plaats naast de theologische vorming die ze binnenkort starten aan de KU Leuven.

Op 10 september 2022 dachten we ten huize van Roger Burggraeve verder na over de vorming die Dieter Verpoest het komende jaar zal volgen om zich terdege voor te bereiden op zijn instap in het team van Don Bosco Vorming & Animatie. Waren aanwezig: Roger en Dieter, Bart Decancq, Bert Roebben (vice-decaan van de faculteit theologie in Bonn), Dirk Kerckhoven en ik. Een aantal ideeën die aan bod kwamen, kan je ook beluisteren in de reeks podcasts waar Roger aan het woord is. Je vindt ze zowel op onze website als op Kerknet.

Om deze brief te besluiten doe ik graag nog een oproep aan alle medebroeders om in te schrijven voor onze ontmoetingsdag op zaterdag 22 oktober 2022 in Amsterdam. Na enkele coronajaren kunnen we eindelijk weer deze dag laten plaatsvinden. Hopelijk kunnen we er met velen bij zijn!

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal