Brief van de provinciaal 2022-2023/4

Wilfried20 Wambeke io15flx

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over de retraite met Algemeen Overste Angél Fernández Artime in Turijn-Valdocco.

Retraite met de Algemeen Overste in Turijn-Valdocco

Met alle leden van onze provinciale raad mochten we vorige week, samen met ± 120 provinciale raadsleden van Centraal- en Noord-Europa, een retraite meemaken in Valdocco te Turijn. Onze Algemeen Overste begeleidde deze inspirerende dagen in een bezinnende en broederlijke sfeer. Wie ooit in Valdocco geweest is, beseft dat deze plek op zich al uitnodigt om stil te staan bij het eigen leven en bij de wijze waarop we Don Bosco vertalen naar onze context en naar onze tijd.

De dagorde werd geritmeerd door de momenten waarop de liturgie gevierd werd, de inleidingen van de Algemeen Overste en de stille tijd voor overweging. Iedere ochtend kregen we een onderbouwde impuls van zowat een uur over de thematieken die volgen. Welk profiel van de provinciaal en zijn raad werd doorheen de tijd beschreven door Don Bosco en de opeenvolgende Algemeen Oversten van de congregatie? Worden wij door God bewogen en zijn we authentieke getuigen van Christus en het Evangelie? Welke Salesianen heeft onze tijd nodig voor de jonge mensen van vandaag? Wie zijn de armste en meest noodlijdende jonge mensen en wat kunnen zij van ons verwachten? Hoe kunnen we volgens artikel 2 van onze Constituties “teken en drager zijn van Gods liefde” in deze tijd? Hoe geven we vorm aan het zogenaamde ‘salesiaanse sacrament van de assistentie’ op basis van Don Bosco’s brief van 1884 uit Rome.

In de late namiddag maakte de Algemeen Overste dagelijks anderhalf uur tijd om op vragen te antwoorden. Hij ging daarbij geen enkele vraag uit de weg en antwoordde eerlijk en openhartig vanuit zijn visie op onze wereldcongregatie die in de vijf continenten actief is. In sommige delen van de wereld en zeker in Europa daalt het aantal salesianen fors en is roepingenpastoraal een uitdagend item. Tegelijkertijd staan we voor de grote uitdaging om ons charisma door te geven aan de vele mensen die in onze werken actief zijn en die onze overtuiging delen dat Don Bosco ons een project aanreikt dat voor veel jonge mensen perspectief biedt. In andere delen van de wereld zijn er veel roepingen voor het salesiaans religieus leven; wat onze congregatie noodzaakt te zorgen voor een degelijke opleiding voor deze nieuwe generatie salesianen.

Alleszins zijn we dankbaar dat we deze visie-verbredende ervaring mochten meemaken.

Onze zieke medebroeders biddend nabij

Jos Gregoire (Boortmeerbeek) herstelt langzaam van de reeks bestralingen die hij in augustus-september gehad heeft. Volgende vrijdag zal hij in een gesprek met de behandelende specialist hopelijk goed nieuws krijgen.

Jef Lannoo (Sint-Denijs-Westrem) kreeg op maandag 31 oktober 2022 in het nabijgelegen Maria Middelaresziekenhuis een pacemaker ingeplant.

Herman Lieberom (Wijchen) merkte de laatste tijd dat het niet meer zo goed ging om zelfstandig te wonen in zijn appartementje te Wijchen. Hij is op vrijdag 21 oktober 2022 verhuisd naar verpleeghuis La Verna op dezelfde campus. Zijn nieuw adres: “La Verna – De molen”, Leemweg 134 A-006 te 6603 AM Wijchen. Tijdens de ontmoetingsdag in Amsterdam vertelde Herman dat hij begreep dat deze verhuis noodzakelijk werd, maar dat het zeker nog wat tijd nodig zou hebben om vertrouwd te raken met de nieuwe situatie.

Wilfried Meert (Oud-Heverlee) werd op maandag 31 oktober 2022 geopereerd aan de heup; de ingreep is goed verlopen. Intussen is de dubbele revalidatie opgestart voor de heup en met de prothese aan het andere been. De onderzoeken naar de evolutie van de blaaskanker geven een positieve evolutie aan.

Velen zijn onze zieken biddend nabij. Voor de zieke medebroeders biedt dit steun en troost. We wensen alle zieken in onze provincie en in onze brede Don Boscokring van harte beterschap toe.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

Op 22 oktober 2022 is in Kortrijk Katrien Verschuere overleden, de zus van onze medebroeder Luk. Ze is 81 geworden. Luk kwam terug uit Spanje om voor te gaan in de uitvaartdienst.

Op 23 oktober 2022 is in Mexico een 16-jarige neef van onze medebroeder Pedro Ayala overleden. Pedro reisde naar Mexico om afscheid te nemen en voor te gaan in de uitvaartliturgie voor zijn neef Eric.

Ernest Spronck, oud-medebroeder en broer van Herman Spronck, is op 1 november 2022 overleden te Haarlem, 82 jaar oud.

Als gelovige mensen geven we onze dierbare overledenen uit handen, niet zonder verdriet maar met het vertrouwen dat ze door God op handen gedragen worden naar de eeuwige ruimte van zijn oneindige liefde en barmhartigheid. Laten we die doortocht begeleiden met ons gebed.

Personalia

Onze medebroeder Hoan Pham (Oostende) vertrekt over een week naar Vietnam. Hij stelt zijn salesiaanse roeping in vraag. Om geen overhaaste beslissing te nemen over het verlaten van onze congregatie geeft hij zichzelf nog enkele weken de tijd om in zijn land van herkomst verder na te denken. Hij zal niet meteen naar ons land terugkeren. Als hij salesiaan blijft, is hij hier altijd welkom. We danken hem van harte voor zijn dienstbaarheid en zijn geloofsgetuigenis tijdens de afgelopen jaren. We blijven voor hem bidden opdat hij de juiste beslissingen mag nemen voor zijn toekomstig leven.

Vanalleswat

We mogen met dankbaarheid terugblikken op een zeer geslaagde salesiaanse ontmoetingsdag die in Amsterdam plaatsvond op zaterdag 22 oktober 2022. De medebroeders van Amsterdam hebben ons heel hartelijk ontvangen. Na de viering van de eucharistie, het aperitiefje en een gezellig tafelmoment volgde een rondleiding in de kerk en het woonhuis, doorweven met informatie over de werking en de toekomstplannen.

Van 24 tot 29 oktober 2022 kwamen in het salesiaans huis van Marti-Codolàr in Barcelona de gedelegeerden uit Europa samen voor de vorming en voor de media. Voor onze provincie nam Bart Decancq deel aan de uitwisseling over media en Hans Decancq wisselde met de vormingsverantwoordelijken van gedachten over de opleiding van de jonge salesianen in onze Europese context.

Twee weken geleden verscheen bij Don Bosco Publications in Groot-Brittannië een nieuw boek van Roger Burggraeve met als titel Amorevolezza – Ragione – Religione. Deze titel doet vermoeden dat het boek in het Italiaans geschreven is. De ondertitel Kindness – Reason – Religion maakt duidelijk dat de tekst in het Engels is. Roger hertaalt de drie dimensies als inspiratie voor een hedendaagse holistische opvoeding. Terwijl in veel publicaties de hartelijkheid en de redelijkheid uitvoeriger uitgewerkt worden, heeft Roger zich vooral op de derde dimensie van het geloof geconcentreerd. Tijdens de retraite van vorige week is er een exemplaar overhandigd aan de Algemeen Overste en aan don Ivo Coelho, algemeen raadslid voor de vorming.

Ik herhaal nogmaals mijn uitnodiging om de tentoonstelling over Franciscus van Sales te bezoeken. Zulke tentoonstelling, die bovendien zeer gevarieerd en aantrekkelijk is uitgewerkt, is een unicum in onze salesiaanse wereld. Behalve in Valdocco heb ik geen weet dat er in onze congregatie nog provincies zijn die dergelijk initiatief genomen hebben. Het museum in Simpelveld is gemakkelijk te bereiken: je volgt de E314 tot afrit Simpelveld, zo’n kleine 50 km voorbij Genk.

Op dinsdag 29 november 2022 komen de directeurs van onze gemeenschappen en de leden van de provinciale raad samen in Oud-Heverlee voor de directeursvergadering. De dag zal begeleid worden door mevr. Ria Grommen (auteur van Tussen voltooien en verwachten). Binnenkort wordt de uitnodiging voor deze dag verstuurd.

Volgende zondag vieren we Christus Koning. De tijd vliegt en Kerstmis komt alweer in zicht. De komende adventstijd moge voor ieder van ons een oproep inhouden om de menswording van God mogelijk te maken door kansen te scheppen tot menswording voor iedere mens. De ongelijkheid in onze samenleving is groot en dreigt door allerlei crisissen en mechanismen steeds groter te worden. Met haar campagne brengt Welzijnszorg de impact van digitalisering op het leven van mensen in een armoedesituatie onder de aandacht. Wie geen toegang heeft tot de digitale technologieën dreigt op vele vlakken uitgesloten te worden. Voor salesiaans bewogen mensen is het een vanzelfsprekendheid dat we nooit ongevoelig worden voor de strijd die de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen dagelijks moeten leveren. Hun zorgen moeten ook altijd onze zorgen blijven. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen we straks onmogelijk met een gerust geweten Kerstmis vieren.

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal