Brief van de provinciaal 2022-2023/7

Wilfried20 Wambeke jdzr1of

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over de aardbeving in Turkije en Syrië, de Strennadag en de nieuwe huisstijl van de provincie.

Beste medebroeders

De voorbije week werden we geconfronteerd met verschrikkelijke berichten over de gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrië. In Turkije zijn de Salesianen van Don Bosco slechts op één plaats werkzaam: in Istanboel, helemaal in het Westen van het land en ver van het rampgebied. In Syrië hebben we drie aanwezigheden: Aleppo in het noorden van het land en Kafroun en Damascus die zuidelijker gelegen zijn. Uit de nieuwsberichten weten we dat het noorden van Syrië zwaar getroffen werd en dat de noodhulp slechts moeizaam op gang gekomen is. Aleppo ligt in het meest getroffen gebied.

De aardbevingen vonden plaats tijdens een bijzonder strenge winter met op sommige plaatsen in Syrië temperaturen onder nul. Op een moment dat de mensen te kampen hebben met ernstige tekorten aan stroom, brandstof en water, was dit een verdere verwoestende klap in de 12 jaar durende oorlog en de gevolgen ervan. De dramatische aardbeving verergert de reeds catastrofale veelzijdige humanitaire en economische crisis in de regio, die miljoenen Syriërs treft. Volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) van de Verenigde Naties zijn meer dan 4 miljoen mensen in het noordwesten van Syrië (waar Aleppo ligt) afhankelijk van humanitaire hulp, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen zijn en meer dan de helft van de inwoners van Syrië in eigen land ontheemd is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in januari dat de aanhoudende cholera-uitbraak sinds augustus 2022 ten minste aan 100 mensen het leven heeft gekost, waaronder 45 mensen in Aleppo.

De salesianen boden reeds onderdak en noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving. Mensen die al zwaar op de proef gesteld waren door de nasleep van meer dan tien jaar oorlog, een diepe economische en financiële crisis en een koude en besneeuwde winter. Zodra de grond begon te schudden, verlieten honderden gezinnen hun huizen en zochten hun toevlucht tot het salesiaanse centrum in het hart van Aleppo, op zoek naar hulp en onderdak. Daar werden ze opgevangen en kregen ze warme kleren, warme maaltijden en troost. Omdat hun huizen reeds zwaar beschadigd waren door de oorlog en zij zich in het salesiaanse centrum veiliger voelen, worden sedert dat moment meer dan 350 mensen permanent in het centrum opgevangen en krijgen zij onderdak, maaltijden, eerste hulp en psychosociale bijstand. Vanwege het grote aantal mensen dat in het centrum wordt opgevangen, zijn de gewone activiteiten een maand lang opgeschort. De salesianen bieden, met de hulp van ongeveer 15 opvoeders, de kinderen van de opgevangen gezinnen twee keer per dag een specifieke reeks activiteiten aan. Als de gezinnen naar hun huizen kunnen terugkeren, zullen de salesianen hun gewone activiteiten hervatten en zullen ook de kinderen die ze momenteel opvangen, hierbij worden betrokken.

Wereldwijd wordt door de salesiaanse congregatie geld ingezameld voor de getroffen gebieden, en meer in het bijzonder ook voor de Syrische bevolking van Aleppo en voor de opvang die in het Don Boscocentrum geboden wordt. De financiële middelen zullen eveneens aangewend worden voor het herstellen van de schade aan de gebouwen.

Onze salesiaanse gemeenschappen en al wie een steentje wil bijdragen om deze noodsituatie te verhelpen kunnen een overschrijving doen naar de Don Bosco Centrale vzw te Sint-Pieters-Woluwe op het rekeningnummer BE27 4272 1008 4573. Wij storten de gelden dan door naar een centraal rekeningnummer van de noodhulpcentrale van onze salesiaanse congregatie die nu in rechtstreekse verbinding staat met de salesianen in Aleppo. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is meer dan welkom. Met dank vanwege alle getroffenen.

Onze zieke medebroeders biddend nabij

Adelin Cathoir (Sint-Denijs-Westrem) onderging onlangs een operatie voor een klein gezwel op het hoofd. Verdere onderzoeken zijn noodzakelijk.

Adrien Kerkhofs (Boortmeerbeek) verbleef een week in het ziekenhuis om de bloeddruk en de suikerspiegel terug op peil te krijgen. Hij is ondertussen gezond en wel terug thuis.

Bij Wilfried Meert (Oud-Heverlee) is men er nog steeds niet in geslaagd om zijn prothese correct af te stellen. Daardoor moet hij langer dan voorzien in het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth te Oostduinkerke blijven. Hoewel er nu ook een klein kankergezwel in een nier is ontdekt, blijft hij moedig verder strijden. Ondertussen blijft hij van op afstand hulp bieden voor het economaat van zijn gemeenschap te Oud-Heverlee en werkt hij aan de voorbereiding van de vakantieweken aan zee voor oudere religieuzen.

Voor Stan Provoost (Sint-Denijs-Westrem) die ALS heeft, wordt een kamer ingericht met de nodige voorzieningen voor een rolstoelgebruiker (bv. een inloopdouche) zodat hij zich nog zoveel mogelijk zelf kan behelpen. Met kine aan huis en revalidatie-oefeningen in het Maria Middelaresziekenhuis probeert men de evolutie van de ziekte zoveel mogelijk te vertragen.

Zieke mensen voelen zich gesterkt als ze weten dat we aan hen denken, voor hen bidden en – indien mogelijk – ook een bezoekje brengen. Laten we hen nabij zijn in het lijden en de pijn die ze moeten doorstaan.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

Als gelovige mensen geven we onze dierbare overledenen uit handen met het vertrouwen dat ze in de eeuwige ruimte van onze barmhartige en liefdevolle God opgenomen worden. Onze medebroeder Piet Moonen (Boortmeerbeek) overleed op 15 januari 2023 in het ziekenhuis te Bonheiden op de leeftijd van 101 jaar. Hij beleefde zijn roeping als salesiaan en priester met vallen en opstaan. We zijn hem dankbaar voor al het goede dat hij in zijn leven heeft gerealiseerd. Met name als pastor in Diest was hij voor velen een steun en toeverlaat. Altijd weer streefde hij er naar om diep verbonden met Christus te leven. Moge hij nu rust gevonden hebben bij de Heer die de uiteindelijke bestemming is van alle leven.

Andere mededelingen

Eind januari 2023 hebben we met de sluiting van de tentoonstelling in Simpelveld het jubileumjaar van Franciscus van Sales afgesloten. Het voorbije jaar bood ons heel wat kansen om ons verder te verdiepen in het leven en de spiritualiteit van deze heilige die een grote stempel gedrukt heeft op Don Bosco en de hele ‘salesiaanse’ beweging. De vertaalde brief van paus Franciscus (zie mijn vorige rondzendbrief) mogen jullie binnenkort nog verwachten.

Het Don Boscofeest is in onze huizen en werken niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op onze website kregen we met heel veel foto’s een mooi overzicht van initiatieven van allerlei aard: bezinning en viering, vormende impulsen, ontspanning, enz. Persoonlijk vond ik de inzegening van een nieuwe Mariakapel in Assel een heel bijzonder moment.

Vorige zaterdag werden we tijdens de Strennadag te Oud-Heverlee op sleeptouw genomen door Dieter Verpoest en Auke Hover die enkele weken eerder deelgenomen hadden aan de spiritualiteitsdagen te Turijn. Het enthousiasme dat ze vandaaruit meekregen, gaven ze met creatieve en boeiende werkvormen door, zodat we als gist in onze samenleving kunnen zijn.

Na de Strennadag heeft Tim Bex, verantwoordelijk voor Don Bosco Media in Vlaanderen, de nieuwe huisstijl van onze provincie voorgesteld. Tim en Anja Hoogeveen die in Nederland onze mediasector behartigt, hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een frisse stijl. Ons gewaardeerd magazine zit reeds op die lijn. Stilaan zal de nieuwe stijl verder uitgerold worden. Dat moet binnenkort ook zichtbaar worden als we onze nieuwe website lanceren.

Onze jongste medebroeders Leo Antonysamy, Nilesh Dodiyar en Fred Wamare hebben hun eerste semester aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven afgerond met goede examenresultaten. Ze hebben hard gewerkt om de leerstof in het Nederlands te verwerken. We wensen hen van harte proficiat. Tijdens het tweede semester zal ook Cirilo de Deus, onze medebroeder die op 10 april 2023 tot priester gewijd wordt, enkele vakken volgen aan dezelfde faculteit.

De canonieke visitaties in onze gemeenschappen zijn grotendeels achter de rug. De komende weken zal ik nog te gast zijn in onze twee kleinste gemeenschappen Oostende en Amsterdam. Deze momenten van broederlijke ontmoeting en dialoog ervaar ik telkens als groeikansen voor ons religieus leven en ons salesiaans charisma.

Op 1 juli 2023 zal Bart Decancq als nieuwe provinciaal de leiding van onze provincie overnemen. Hij was provinciaal vicaris en moet in die functie vervangen worden. Daarom zullen alle medebroeders binnenkort kunnen deelnemen aan een consultatie. Naast een nieuwe vicaris moeten ook nieuwe raadsleden en nieuwe directeurs gevonden worden. Meer uitleg wordt gegeven als jullie het consultatieformulier ontvangen. We doen hier alvast een warme oproep aan alle medebroeders om via de consultatie hun mening te kennen te geven.

Morgen ontvangen de gemeenschappen het retraiteaanbod van onze provincie voor 2023.

Volgende week begint met Aswoensdag de veertigdagentijd. Laten we die tijd van bezinning, vasten en solidariteit intens beleven zodat we goed voorbereid zijn op de Goede Week en de viering van het Paasfeest.

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal