Brief van de provinciaal - april 2024

Bart Decancq
provinciaal Bart Decancq

Provinciaal Bart Decancq geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over de tweede sessie van het Provinciaal Kapittel van afgelopen weekend en het bezoek van don Ivo Coelho, algemeen raadslid voor de vorming.

Beste medebroeders
Beste vrienden van Don Bosco

In mijn vorige brief ben ik ingegaan op de inhoud van de werkmomenten tijdens de eerste sessie van ons Provinciaal Kapittel. Op zaterdag 13 april hielden we in Oud-Heverlee de tweede sessie. De kapittelcommissie heeft geprobeerd om die inbreng van de deelnemers te verwerken in een reeks voorstellen en besluiten. Deze werden zaterdag voorgesteld en ter stemming voorgelegd. Het werd een uitvoerige reeks die nu de komende jaren concreet vorm moet krijgen. Enerzijds gaat het over de Don Bosco-identiteit van onze werken en voorzieningen; hoe de verschillende dimensies als hartelijkheid, redelijkheid en geloof in de toekomst concreet vorm krijgen in de Don Boscohuizen. Daarnaast gaat het ook over de vorming van onze jonge medebroeders die samen met Don Boscowerkers deze identiteit handen en voeten zullen geven. Het kapittel heeft ons heel wat uitdagingen gegeven!

De Algemeen Overste haalt in de commentaar bij de jaarspreuk ‘De droom die doet dromen’ een belangrijk element aan: “Don Bosco heeft ons zijn leven lang laten zien dat alleen authentieke relaties transformeren en redden. Paus Franciscus zegt ons hetzelfde: ‘Het volstaat dus niet structuren te hebben als daarin geen authentieke relaties worden ontwikkeld. Het is juist de kwaliteit van deze relaties die evangeliseert.’ Daarom spreek ik de wens uit dat elk huis van onze Salesiaanse Familie in de wereld een echt educatieve ruimte is of wordt, een ruimte van respectvolle relaties, een ruimte die helpt om op een gezonde manier te groeien. Hierin kunnen en moeten we het verschil maken, want authentieke relaties liggen aan de oorsprong van ons charisma, aan de oorsprong van de ontmoeting met Bartholomeus Garelli, aan de oorsprong van Don Bosco's eigen roeping”.

Aan ons om de komende jaren in onze huizen en werken te bouwen aan die respectvolle relaties. Aan ons om de ruimte te herontdekken waar jongeren en opvoeders leren aan elkaar.

Personalia

 • Onze medebroeder Guido BATAILLIE (Boortmeerbeek) verblijft sinds 26 maart in het wzc Budastraat 30, 8500 Kortrijk.
 • Op zaterdag 20 april 2024 wordt onze Algemeen Overste, kardinaal Àngel Fernàndez Artime in de kerk van Santa Maria Maggiore te Rome tot bisschop gewijd. Het is nog onduidelijk welke opdracht hij nadien van de paus zal krijgen als hij eind juli 2024 stopt als Algemeen Overste. Op de website van de Agenzia Info Salesiana kan je de verschillende momenten volgen. Ik heb kardinaal Àngel verzekerd van ons gebed en onze steun.

Info

 • Van 5 tot 8 april 2024 kregen we het bezoek van Ivo COELHO, lid van de hoofdraad en verantwoordelijk voor de vorming. Hij was een aantal dagen te gast in de gemeenschap van Oud-Heverlee en had er onder andere gesprekken met onze jonge medebroeders. Zijn aanbevelingen liggen in de lijn van wat we in het provinciaal kapittel hebben besproken. We nemen ze dan ook ter harte bij de uitwerking van het beleid.
 • In de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 april werd voor dag en dauw een grote boormachine naar Groot-Bijgaarden gebracht voor de start van de bouw van het nieuwe provincialaat. In de loop van de week worden de boringen gedaan en worden de palen gegoten.
 • De hoofdzetel en de burelen van VIA Don Bosco zijn verhuisd naar het vroegere provincialaat van de Waalse provincie in Sint-Lambrechts-Woluwe, André Rappegaarde 8.
 • Harold SEESING heeft zijn eeuwige professie gedaan in de trappistenabdij in Zundert. Harold is vanuit onze gemeenschap van Amsterdam in contact gekomen met de salesianen en heeft na het noviciaat een tijdje gewerkt in ons huis van Oostende. Na een tijd van reflectie koos hij voor het leven als monnik. Wij wensen hem alle goeds toe als monnik in de abdij van Zundert.
 • Sinds 3 april loopt in de Sint-Adelbertabdij van Egmond een tentoonstelling rond het thema van de Emmausgangers. Er zijn allerlei beelden, iconen en andere afbeeldingen te bezichtigen uit de collectie van onze medebroeder mgr. Ad van Luyn.
 • Het pand in de Apollolaan in Amsterdam is verkocht. Jarenlang woonde er een salesiaanse gemeenschap en verschillende werken vonden er onderdak.

Medebroeders die ziek zijn

 • Op woensdag 17 april ondergaat onze medebroeders Wilfried MEERT (Oud-Heverlee) een operatie in de strijd tegen de blaaskanker. Graag jullie gebed in verbondenheid met Wilfried. Wilfried verwacht dat zijn verblijf in het ziekenhuis van beperkte duur zal zijn en Piet Stienaers zal tijdelijk de algemene leiding van de gemeenschap overnemen.

Opgenomen in Gods liefde tot altijd

 • Op 26 maart overleed onze medebroeder Jaak KNEVELS (Oud-Heverlee). Jaak werd geboren op 22 januari 1937 en was jaren werkzaam in Haïti en Congo. De laatste decennia was hij nog heel dienstbaar in ons huis van Oud-Heverlee.
 • Op 18 maart 2024 overleed Anna VERHULST, tweede oudste zus van onze medebroeder Marcel VERHULST (Heverlee). Zij was 88 jaar. Twee weken later heeft de familie ook afscheid genomen van Jozef BYTTEBIER, schoonbroer van Marcel.

Van 9 tot 12 mei 2024 ben ik in Warschau voor de bijeenkomst van de provinciaals van onze regio Noord- en Centraal-Europa.

In deze tijd na Pasen staan we meer dan ooit open voor Gods Geest. Dat Hij ons mag bezielen en met ons mag gaan meegaan zoals Hij met de leerlingen van Emmaüs op weg ging. Luisteren en het leven delen met de jongeren en alle Don Boscowerkers die toekomst willen bieden aan elkaar.

Auteur: Bart Decancq, provinciaal