Brief van de provinciaal - juni/juli 2024

Bart Decancq
provinciaal Bart Decancq

Provinciaal Bart Decancq geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over de vakantie-initiatieven die Don Bosco organiseert en over de aankomende verschuivingen in de salesiaanse gemeenschappen.

Beste medebroeders
Beste vrienden van Don Bosco

De vakantie is aangebroken. We ronden het werkjaar af, nemen wat vakantie en kunnen dan met nieuwe moed en inspiratie de voorbereiding van een nieuw werkjaar verderzetten. Intussen zijn verschillende speelpleinen opgestart en gaan heel wat groepen op vakantiekamp met leerlingen, oud-leerlingen, leraren en opvoeders die instaan voor een onvergetelijke vakantie. Dank aan al die vrijwilligers die na een jaar werken of studeren de energie opbrengen om jonge mensen mooie vakantie-ervaringen te bezorgen.

Personalia

Eind april was er bij de medebroeders een consultatie voor een lid van de provinciale raad en voor de gemeenschapsoverste van Amsterdam. Iets meer dan de helft van de medebroeders heeft de bevraging ingevuld. Dankjewel om mee na te denken over de toekomst van onze salesiaanse provincie. 

Pedro AYALA krijgt een tweede periode van drie jaar als lid van de provinciale raad.
In Amsterdam heeft Luc Sermeus gevraagd om ontheven te worden van zijn taak als directeur. 

Wilfried WAMBEKE heeft aanvaard om directeur te worden van de gemeenschap van Amsterdam en om de leiding van het kerkbestuur op zich te nemen. Luc SERMEUS blijft in Amsterdam en wordt er econoom van de gemeenschap en blijft ingeschakeld in het parochiewerk.

In Oud-Heverlee wordt Wilfried MEERT de nieuwe directeur van de gemeenschap. Naast hem komt een vicaris die ook de studieloopbaan van onze jonge medebroeders zal opvolgen. Er dienen nog een aantal gesprekken te gebeuren en in een volgende brief zal ik de naam meedelen en volgen misschien ook nog een aantal wijzigingen in andere huizen.

Cirilo DE DEUS (Oud-Heverlee) heeft zijn studies beëindigd en zal vanaf september ingeschakeld worden in de zendingsopdrachten van ons huis in Oostende.

Leo ANTONISAMY, Nilesh DODIYAR en Fred WAMARE hebben heel goede resultaten behaald voor hun Bachelor in de Theologie en Religiewetenschappen. In opvolging van de besprekingen en de besluiten van het 22ste Provinciaal Kapittel zijn we in gesprek met het seminarie om volgend academiejaar daar een deel van de specifieke priesteropleiding te volgen. 

Dieter VERPOEST (Oud-Heverlee) had de wens uitgedrukt om te doctoreren en een commissie van de KU Leuven heeft zijn kandidatuur aanvaard. Dieter blijft halftijds actief bij Don Bosco Vorming & Animatie.

Koen TIMMERMANS (Groot-Bijgaarden)werd verkozen in de priesterraad van Mechelen-Brussel.

Sectoren - activiteiten

Het bestuur van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen liet weten dat Joris Van den Baere op 1 januari 2025 zal aantreden als algemeen directeur van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Hij volgt Cyriel Craeghs op die als afgevaardigd bestuurder eind dit jaar met pensioen gaat na 37 jaar dienst. Joris heeft zijn sporen verdient binnen Jeugdhulp; hij was achtereenvolgens directeur in Don Bosco Vremde en in OBC De Waai, OOOC De Bries en De Stormkering in Eeklo en Drongen.

Tim Bex en Anja Hoogeveen van Don Bosco Media nemen van 1 – 7 augustus 2024 in Rome deel aan de Internationale Conferentie voor de communicatie. Dit congres wordt georganiseerd door het Dicasterie van de Sociale Communicatie voor de verantwoordelijken uit de verschillende salesiaanse regio’s van de wereld.

Van 11-16 augustus 2024 nemen Pedro Ayala en Martijn Van Hove (opvoeder in het internaat van Kortrijk) deel aan de Salesiaanse Jongerensynode ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de droom van Don Bosco. Het is tevens de laatse activiteit van Kardinaal Àngel Fernandez Artime als Algemeen Overste van de Salesianen van Don Bosco. Tot aan het Algemeen Kapittel wordt hij opgevolgd door de Algemeen Vicaris don Stefano Martoglio.

Medebroeders die ziek zijn

Eind mei werd Armand CLAEYS (Boortmeerbeek) met spoed opgenomen in het ziekenhuis en werd hij geopereerd voor een obstructie in de darmen. Intussen is Armand terug in de gemeenschap maar moet hij voor verder onderzoek en behandeling regelmatig naar het ziekenhuis.

Guido BATALLIE (Boortmeerbeek) ontving op 17 juni 2024 het sacrament van de zieken in aanwezigheid van medebroeders en familieleden.

Vorige week werd Jef LANNOO (Sint-Denijs-Westrem) opgenomen in het ziekenhuis voor observatie omwille van bloeduitstortingen. Deze week kan hij terug naar het wzc Zilvermolen.

Adelin CATHOIR (Sint-Denijs-Westrem) werd half juni opgenomen in het Maria Middelaresziekenhuis omwille van een longontsteking. Men stelde vast dat Adelin, na zijn periode van revalidatie, een nieuwe hartklep moet krijgen.

Opgenomen in Gods liefde tot altijd

Nadat hij zijn lichaam aan de wetenschap had geschonken, kreeg Albert SABBE op 5 juni 2024 zijn definitieve rustplaats tussen zijn medebroeders op het kerkhof van Hever.

Missionaris Tony MOESTER, geboren op 12 september 1927 te Amsterdam, overleed op 25 mei 2024 in Parkville (Australië). Na het noviciaat in Twello trok Tony in 1950 naar Australië en heeft er verschillende opdrachten gehad als leraar, pastoraal werker, catechist, directeur, provinciaal secretaris, ... Met zijn 96 jaar was hij de oudste medebroeder van die provincie. 

Van 22 tot 25 juli 2024 vergaderen we met de provinciale raad bij de zusters Clarissen in Oostende voor ons jaarlijks ‘conclaaf’. Intussen is de brochure met de besluiten van het 22ste Provinciaal Kapittel gedrukt en verspreid. We nemen deze besluiten mee in de beleidslijnen voor de komende jaren. 

Ik wens jullie een deugddoende en ontspannende periode van vakantie toe!

Auteur: Bart Decancq, provinciaal