Brief van de provinciaal - maart 2024

Bart Decancq
provinciaal Bart Decancq

Provinciaal Bart Decancq geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over de inhoud van het Provinciaal Kapittel dat in februari plaatsvond en zijn jaarlijkse visitaties in onze provincie.

Beste medebroeders
Beste vrienden van Don Bosco

Van 14 tot 17 februari waren we met een groep medebroeders samen voor het eerste deel van ons Provinciaal Kapittel. De eerste avond bracht ik het verslag over de situatie van onze provincie. Welke veranderingen zijn er geweest sinds het vorig Provinciaal Kapittel in 2022? Niet alleen cijfergegevens over de medebroeders of over de financiële situatie, maar ook de evolutie in de samenstelling van de gemeenschappen, in de organisatie van de verschillende sectoren en de ondersteunende diensten. Er werd ook feedback gegeven over de opvolging van de besluiten van het vorig kapittel. Daar werd toen onder andere beslist om focusgroepen op te richten met Don Boscowerkers die zouden nadenken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het salesiaanse charisma in de toekomst. Een aantal vertegenwoordigers van de focusgroepen hebben in een panelgesprek hun visie toegelicht.

Nadien volgde een bespreking in gespreksgroepen. Op vrijdag kwamen onze jonge medebroeders-missionarissen aan het woord. Zij getuigden over het onthaal in onze provincie en legden ons de sterktes en zwaktes, de uitdagingen en bedreigingen voor die zij ervaren. Het was een boeiend en uitdagend getuigenis. In gespreksgroepen werd hier verder over nagedacht. De twee thema’s leverden een aantal intentieverklaringen op die nu in een visietekst worden gegoten om dan op zaterdag 13 april tijdens de tweede sessie te worden voorgelegd aan de kapittelleden.

Een derde visietekst gaat over de eventuele reorganisatie van de structuur en de werking van onze congregatie. Vragen over de samenstelling van de hoofdraad en de verschillende animatiestructuren voor de provincies, de termijnen voor benoemingen en opdrachten. Voor dit laatste wordt de vraag gesteld of de leden van de hoofdraad, de provinciaals ... voor 8 jaar benoemd zouden worden in plaats van de huidige periode van 6 jaar. De inbreng van onze visieteksten gaat dan naar Rome en wordt verwerkt in de basisdocumenten voor het Algemeen Kapittel. Tim maakte voor onze website een liveblog van de sessies, via deze link kan je de sfeer nog even herbeleven en hier vind je de foto’s.

Visitaties

Jaarlijks bezoekt de provinciaal de verschillende gemeenschappen van onze provincie. Tijdens deze canonische visitatie is er een gesprek met elke medebroeder en met de verantwoordelijken van de werken die vanuit die gemeenschap of rond het huis actief zijn. Van 27 februari tot 1 maart was ik in de gemeenschap van Heverlee, van 5 tot 8 maart in Assel, van 10 tot 15 maart in Oud-Heverlee. Van 25 tot 27 maart ben ik te gast in Oostende, van 15 tot 19 april in Sint-Denijs-Westrem en van 22 tot 26 april in Boortmeerbeek.

Personalia en info

  • Op woensdag 27 maart 2024 wordt onze medebroeder Jan WAUTERS (Oud-Heverlee) 100! Wie de jarige wil feliciteren, kan een kaartje sturen naar wzc Annunciaten, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee. Een méér dan voldoende reden om hem op paasmaandag 1 april 2024 in de bloemetjes te zetten tijdens de viering in Oud-Heverlee.
  • Luc SERMEUS (Amsterdam) is reeds verschillende jaren assistent van de groep van de Lekenhelpsters van Don Bosco. Op vraag van de verantwoordelijke van de lekenhelpster en na overleg met de betrokkenen wordt hij herbenoemd voor de periode 2024-2027.
  • De Unie van Religieuzen in Vlaanderen (URV) heeft een vernieuwde website. Het is een website ‘in beweging’: een digitaal platform met podcasts, video’s, brieven, verslagen, nieuwsberichten, meditaties, essays … Verschillende vormen dus om elkaar te inspireren en te informeren vanuit een religieus perspectief. De vernieuwde website is (gratis) te raadplegen op www.urv.be.

Medebroeders die ziek zijn

  • Guido BATAILLIE (Boortmeerbeek) heeft een ingreep ondergaan. Omdat een gezwel de galwegen blokkeert, werd een stent geplaatst. Het ziet er naar uit dat Guido niet zal kunnen terugkeren naar de gemeenschap. Er lopen gesprekken voor een opname in het wzc in Kortrijk.
  • Norbert CARRETTE (Sint-Denijs-Westrem) is op maandag 4 maart opgenomen op de geriatrische afdeling van het Maria Middelares ziekenhuis voor een grondig onderzoek. Hij gaat vandaag naar het wzc Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem.
  • Michel RUYTERS (Boortmeerbeek) is vorige zondag onwel geworden toen hij bij zijn zus verbleef in Gruitrode. De brandweer kwam erbij te pas om hem uit het appartement te halen. Hij werd naar het ziekenhuis ZOL in Genk gebracht voor een onderzoek van de hersenen, de longen en het hart. Hij mocht maandag het ziekenhuis verlaten maar moet begin mei terug voor verder onderzoek. De dokter sprak over ‘een eerste verwittiging’.
  • Jan VAN HUYNEGEM (Groot-Bijgaarden) werd een tijdje opgenomen in het ziekenhuis voor een algemene controle. Om hem extra zorg te kunnen bieden, verblijft hij sinds 18 februari 2024 in het wzc QUIETAS, Bezenberg 10 in Dilbeek.
  • Wilfried WAMBEKE (Oud-Heverlee) moet op doktersadvies enkele weken rust nemen. Wilfried heeft aan de Algemeen Overste gemeld dat hij in het najaar de Bijzondere Visitatie aan de provincie AON (Noord-West Afrika) om gezondheidsredenen niet kan opnemen.

Opgenomen in Gods liefde tot altijd

  • Op 22 februari 2024 overleed op 88-jarige leeftijd oud-medebroeder Herman SPRONCK.
  • Paul VANDENDRIESSCHE, broer van onze medebroeder Jozef (Sin-Denijs-Westrem) is op 7 maart 2024 op 81-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis van Waregem.

Pasen is niet los verkrijgbaar.
Het ‘alleluia’ kan pas klinken na het ‘kruisig Hem’.
Pasen is geen zoethoudertje.
Het vindt zijn grond in het leven, in ons eigen leven.
Ons leven is soms een worsteling.
Er ligt een steen op ons hart.
We weten nauwelijks hoe we verder moeten.
We voelen aan den lijve de stille duisternis van het graf.
Maar ook is er iets in ons dat zegt: ‘Leg je daar niet bij neer.
Kom in opstand tegen wat je terneerdrukt.’
En soms is de steen plotseling, ongezien, al weg.
De toegestoken hand van iemand laat je iets zien van een nieuwe dag.
Opstaan uit het graf van onrecht,
uit het graf van geweld en neergang: daaraan mogen we werken.
We mogen voor elkaar een handreiking zijn.
We mogen elkaar telkens laten weten: er is toekomst, ga weg van het graf.
Er is er ons Eén voorgegaan, die - eens en voorgoed - heeft laten zien,
dat na Goede Vrijdag Pasen komt, na dood leven en na ondergang opstanding.
Daarom herinneren we ons vandaag Hem,
die de garantie is dat leven het wint van de dood.
Hij is ons voorgegaan als mens van God, geschreven in zijn handpalm, voorgoed.


- Wim Holterman -

Alvast een zalig Pasen!

Auteur: Bart Decancq, provinciaal