Brief van de provinciaal - september 2023

Bart Decancq
provinciaal Bart Decancq

Provinciaal Bart Decancq geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over een nieuwe medebroeder in onze provincie en het Provinciaal Kapittel.

Welkom in onze salesiaanse provincie

We zijn heel dankbaar dat wij deze avond, zondag 17 september 2023, een nieuwe medebroeder mochten verwelkomen in onze provincie: SAVARINATHAN Mariya Anthiyok. Anthiyok werd op 17 oktober 1996 geboren in Krishnagiri Tamil Nadu (India). Hij deed zijn eerste professie op 24 mei 2019 in de salesiaanse provincie Tiruchy waar ook onze medebroeder Leo Antonysamy (Oud-Heverlee) toe behoorde. Anthiyok wil zich in de toekomst inschakelen in het leven en de zendingsopdrachten van onze provincie. Hij zal tot de gemeenschap van Oud-Heverlee behoren en zal zich de komende tijd vooral toeleggen op de studie van het Nederlands. Don Bosco Media zorgt de komende weken voor een ruimere kennismaking met Anthiyok.

Salesiaanse Ontmoetingsdag

Wellicht staat het al een hele tijd in jouw agenda, maar op zaterdag 23 september 2023 staat de Salesiaanse Ontmoetingsdag gepland naar aanleiding van 150 jaar Zusters van Don Bosco. Het was in 1864 dat Don Bosco in Mornese in contact kwam met Maria Mazzarello en een groepje vrouwen die zich het lot aantrokken van de kinderen uit de streek. Ze vonden elkaar al snel in een droom die ze samen wilden verwezenlijken: het werk dat Don Bosco voor jongens verrichtte, ook voor meisjes realiseren. Zo stichtten ze de Dochters van Maria Hulp der Christenen, bij ons beter gekend als de Zusters van Don Bosco. Op 5 augustus 1872 spraken de eerste zusters hun geloften uit. Op de ontmoetingsdag danken we de Zusters van Don Bosco voor hun toewijding om het salesiaanse charisma mee vorm te geven. De ontmoetingsdag biedt een gevarieerd programma voor jong en oud, inschrijven kan via het formulier in de bovenstaande link.

Provinciaal Kapittel

In mijn vorige brief heb ik gemeld dat onze Algemeen Overste don Angel Fernàndez Artime op 30 september 2023 kardinaal wordt gecreëerd en dat de keuze van een opvolger en van een nieuwe Algemene Raad vervroegd wordt. In de komende weken zal don Angel officieel het Algemeen Kapittel aankondigen voor februari 2025 en zullen de thema’s van het kapittel bekend zijn. Op basis van deze thema’s houden wij een Provinciaal Kapittel van 14 – 17 februari 2024. Voor het PK hoop ik nog de visitatie te kunnen doen in onze gemeenschappen.

Voor een synodale Kerk

Van 4 tot 29 oktober 2023 zal in Rome de synode plaatsvinden. Deze synode gaat over het herontdekken wat het betekent om samen Kerk te zijn en om in deze tijd verantwoordelijkheid nemen voor de geloofsgemeenschap die de Kerk is. De synode begon al in 2021 toen alle gelovigen wereldwijd uitgenodigd werden mee te denken over de Kerk, rond drie kernthema’s: gemeenschap, participatie en missie. In het werkdocument voor de synode worden de belangrijkste kwesties, vragen en pijnpunten genoemd. De deelnemers aan de synode zullen naar elkaar luisteren, spreken en proberen te onderscheiden welke weg de Kerk moet gaan om de gemeenschap te vormen waartoe zij is geroepen. Via Kerknet en Kerk & Leven blijven we zeker op de hoogte van deze gebeurtenis.

Tijdens de directeursvergadering (voor gemeenschapsoversten en de provinciale raad) van 26 – 27 september 2023 zal Geert De Cubber als deelnemer aan de synode ons meenemen in het thema. Van 28 september tot 1 oktober 2023 ben ik in aanloop naar de synode in Rome met een groep lezers van Kerk & Leven.

Godvergeten

De TV-reeks Godvergeten, met getuigenissen van slachtoffers van misbruik, lokt heel wat reacties uit. Terecht zijn mensen verontwaardigd over wat zo lang verzwegen en toegedekt werd. Het is onjuist om de pijn te vergelijken met de nachten waar sommige kerkelijke gezagsdragers wakker liggen van deze situatie. Vele mensenlevens hebben een heel andere en soms dramatische wending genomen en ook tientallen jaren later is de pijn nog heel intens. Een slachtoffer zei mij: “Het is de lange weg terug, van ding tot mens”. Iemand die zich behandeld wist als ‘een ding’. Laten we hen geen tweede keer slachtoffer maken door relativerend te zeggen dat het te wijten is aan de tijdsgeest van toen. Laten we het lef hebben om hen te beluisteren en relativeer het niet door te zeggen dat het ook in andere middens voorvalt. Maak ze niet nogmaals slachtoffer van ongeloof en onbegrip.

Medewerkersgroep Kortrijk

Na overleg en na alles eens op een rijtje te zetten, heeft de medewerkersgroep van Kortrijk beslist om de activiteiten stop te zetten. Voor heel wat leden werd het moeilijk om zich nog verder te engageren. Voor een groot deel van de groep werd het lastig om aan de activiteiten deel te nemen. Het wil natuurlijk niet zeggen dat men niet meer betrokken blijft bij de Don Bosco beweging. Hartelijk dank aan iedereen die betrokken was en die verantwoordelijkheden heeft opgenomen voor deze medewerkersgroep.

Nieuws uit de sectoren

Op vrijdag 13 oktober 2023 stelt Jeugdhulp Don Bosco zijn hulpverleningsvisie voor: Kinderen en jongeren niet loslaten.

Op vrijdag 20 oktober 2023 vieren we in Oud-Heverlee 25 jaar Don Bosco Vorming & Animatie. Bij die gelegenheid onthult men een nieuw visueel project rond Don Bosco en zet men Carlo Loots in de bloemetjes, die na 25 jaar afscheid neemt van de dienst.

Personalia

Op zondag 3 september 2023 werd Bart PLUYMERS priester gewijd in de kerk van Zonhoven. Bart is oud-leerling van onze school van Don Bosco Helchteren. Wij wensen Bart zegen en alle goeds op deze weg! Don Bosco Media heeft nog een interview op de planning staan.

De medebroeders die ziek zijn

Albert SABBE (Gent) heeft op dinsdag 12 september 2023 in het bijzijn van enkele medebroeders en familieleden de ziekenzalving ontvangen in de kapel van het Maria Middelaresziekenhuis. Omdat Albert fel verzwakt is en een medische behandeling geen perspectief kan bieden, werd hij op 13 september 2023 overgebracht naar de palliatieve afdeling van het AZ Jan Palfijn te Gent.

Stan PROVOOST (Gent) krijgt geen extra revalidatie meer in het ziekenhuis; driemaal per week krijgt hij kine aan huis. Ondertussen is hij geregistreerd bij de ALS-liga en wordt er langs die weg verder gezocht naar de nodige ondersteuning.

Mgr. Luc VAN LOOY werd in het ziekenhuis van Herentals behandeld voor een probleem met de heupprothese. Hij verbleef een drietal weken in het ziekenhuis en kwam terug naar Scherpenheuvel op 28 augustus 2023 waar hij verder goed herstelt.

Op 10 oktober 2023 is er om 10.00 u in de kerk van Desselgem een gedachtenisviering voor onze overleden medebroeder-missionaris Etienne SEYNS.

Opgenomen in Gods Liefde tot altijd

In het WZC De Regenboog in Zwijndrecht overleed op 24 augustus 2023 op 92-jarige leeftijd mevrouw Diane DE MEULENAERE, zus van onze medebroeder Marcel (Zwijndrecht/Woluwe).

Woensdag 30 augustus 2023 overleed op 83-jarige leeftijd in het WZC Koning Albert I te Dilbeek de heer Gaspard POTTIE, broer van onze medebroeder Frans (Heverlee).

Op 11 september 2023 overleed op 89-jarige leeftijd in WZC Dellebron te Kortenaken de heer Jos VANDEBERGH, vader van onze medebroeder Dominique (Heverlee). De afscheidsplechtigheid gebeurde in intieme kring.

We proberen tegen het eind van deze maand het Vademecum 2023 – 2024 klaar te hebben met heel wat praktische infromatie over onze provincie.

Hartelijke groet
Bart Decancq, sdb
provinciaal