Brief van de voorzitter bij het begin van schooljaar 2018-2019

Bouwfoto we4nxbc

Oostende, 1 september 2018

Beste (w)onderwijsmaker

’t Is weer zover. De grote vakantie zit erop! Hopelijk heb je met volle teugen genoten?

Net als jij, zetten meer dan 17.000 verwachtingsvolle leerlingen opnieuw de stap. Sommigen voor de eerste keer, anderen van de kleuter- naar de lagere afdeling of van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, nog anderen naar een nieuwe onderwijsrichting of naar het deeltijds leren…

Dank je wel dat je er opnieuw voor jouw leerlingen bent;

Dank je wel dat je actief met (w)onderwijzen bezig wil zijn: als leraar, zorgleraar, coördinator, technisch adviseur, directeur,…;

Dank je wel dat je jouw visie, meesterschap en leiderschap wil aanwenden om onderwijs te ‘maken’ op maat van wat leerlingen, leraars en de school nodig hebben om verder te ontwikkelen en ons pedagogisch project te realiseren;

Dank je wel dat je dit ‘maken’ nooit laat stoppen, maar dat je constant actief wil zijn om elk van jouw leerlingen aan te zetten om met goesting te leren: leren leren, leren handelen, leren (samen)leven, leren van en in religie, leren zijn… leren-met-ambitie;

Dank je wel dat je je leerlingen opvoedt tot vrijheid en zelfstandigheid, tot verantwoordelijkheid, tot verbondenheid en tot zingeving en geloof;

Dank je wel dat je je laat leiden door verbondenheid, vertrouwen, geloof, groei, vreugde en spel en hoop;

Dank je wel dat je hen elke dag opnieuw het wonder wil wijzen van mens en samenleving in al zijn facetten;

Dank je wel dat, door jouw handelen, onze logo betekenis krijgt:

een huis …

waar jong en oud elkaar, in navolging van Don Bosco, kunnen vinden en thuis kunnen komen …

waar samengewerkt wordt vanuit onze drie pedagogische pijlers:
redelijkheid-rationaliteit, hartelijkheid-emotionaliteit en geloof-zingeving …

waar samen, hand in hand, de toekomst wordt tegemoet gegaan.

Ik wens je, namens het bestuur, een deugddoend schooljaar!

Didier Finet

Voorzitter Don Bosco Onderwijscentrum.