Brief van zuster Leen uit missiegebieden in Afrika

Gabon201 v8mcaqw

Leen Mestdagh, zuster van Don Bosco in verschillende Afrikaanse landen, brengt ons op de hoogte van enkele missies.

Libreville, oktober missiemaand 2018

Beste missievrienden, medezusters,

familie en weldoeners,

In oktober houd ik eraan jullie wat nieuws te sturen vanuit Afrika. Ik ben op dit moment in Abidjan in Ivoorkust waar ik op bezoek ben in het noviciaat waar twee van onze meisjes zich voorbereiden op religieus leven: Agnes Keman E Akorong (Kameroen) en Anyta Makaya (Congo-Brazzaville). Woensdag trek ik naar Lome om aanwezig te zijn bij de intrede in het postulaat van een van de onze: Tatiana Siwe (Kameroen). Het is voor hen een grote aanpassing om hun vorming te volgen in West Afrika waar de culturen zo verschillen van Equatoriaal Afrika, maar het biedt de enorme rijkdom dat ze van bij de start van hun religieus leven, leren leven en werken met mensen uit verschillende landen. Het is op zich reeds een hele missie, een getuigenis vanuit christelijk leven waar we broer en zus worden van elkaar vanuit het geloof in een God die liefde is, Vader van alle mensen. Geschapen naar zijn beeld is ieder, onvoorwaardelijk, alle respect en eerbied waardig.

In Gabon zijn we volop aan het bouwen om een volledige middelbare school af te werken. Een 8-tal klassen worden eind deze maand ingehuldigd. Daarna start een derde gebouw met bibliotheek, laboratorium, vergaderzalen, …

In Equatoriaal Guinea werd ons een missie toevertrouwd met lagere school, lager middelbare school en internaat. Een heel mooi uitgebouwd centrum waar we ook jaarlijks onze retraite en vergaderingen kunnen laten doorgaan.

In Kameroen leven we een eerder in een gespannen klimaat. Vooral in Bafia, waar we werkzaam zijn in het bisdom waar vorig jaar de bisschop werd vermoord, is de spanning voelbaar. Er is onzekerheid, er is wantrouwen, ook binnen de Kerk.

In Congo-Brazzaville wachten we nog wat af om in de « pool », de streek die het meest getroffen werd door de rellen in 2017, de bouwwerken verder te zetten. We hopen op de steun uit West-Vlaanderen om een polyvalente zaal te kunnen bouwen. Door deze zaal kunnen we verschillende activiteiten met de jongeren opstarten.

Dit jaar hebben we een 6-tal meisjes die vragen om zuster te worden. Ze zullen elk in een van onze gemeenschappen meeleven en werken om zo beter hun roeping te onderscheiden. Het is bemoedigend wanneer jonge mensen blijven aansluiten om het missiewerk samen met ons op te nemen.

Vandaag start in Rome de synode met als thema: Jongeren, geloof en onderscheiding. De vele bisschoppen, priesters en ook de jongeren zelf buigen zich over wat ons het dierbaarste is: de jonge mens. Moge de synode, in deze zo delicate periode van wantrouwen en verdachtmaking, nieuwe deuren openen naar toekomst toe, opdat we als kerkgemeenschap (r)echte wegen mogen banen in het spoor van Jezus zelf !


Onze wereld heeft zo nood aan waarachtigheid, aan gerechtigheid, aan vrede … Mochten we ons geroepen weten om net in deze tijd goed, waar en juist te handelen, om op deze manier een betere wereld uit te bouwen. De hoop ligt in onze handen. In de mate dat we er werk van maken op de plek waar we zijn, wordt de wereld beter, ook in moeilijke tijden.

Ik wens dan ook aan ieder van jullie een mooie missiemaand … een maand vol kansen om aan die nieuwe wereld mee te bouwen.

Dank aan elk van jullie om de vele tekens van steun en solidariteit. De financiële steun, het materiaal en de projecten zorgen ervoor dat we - in stilte - kunnen werken, ook daar waar het ons door de sociaal-politieke situaties moeilijk gemaakt wordt.

Dankbaar verbonden bidden we dagelijks voor u en voor al uw intenties.

Zuster Leen Mestdagh