Brugfiguur in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem

Brugfiguur b5uczxc

Onderwijscentrum Gent zet al enkele jaren in op brugfiguren in het secundair onderwijs om de relatie tussen school en ouders te ondersteunen. Don Bosco Sint-Denijs-Westrem doet hieraan al 2 jaar mee. Onafhankelijk onderzoek bevestigt dat onze brugfiguren het goed doen!

Brugfiguren Gent geëvalueerd

Al enkele jaren zet de Stad Gent, door middel van een proefproject, brugfiguren in de eerste graad van secundaire scholen in. Ook Don Bosco Sint-Denijs-Westrem heeft zo sinds 2 jaar een brugfiguur, die de partnerschapsrelatie tussen school en ouders ondersteunt. Afgelopen jaar werden de effecten van dit proefproject bestudeerd door de Arteveldehogeschool in samenwerking met het Onderwijscentrum Gent.

Meer samenwerking tussen school en gezin

De overgang van een basisschool naar een secundaire school is niet altijd evident. Zowel voor de jongeren als voor de ouders. De afstand is letterlijk én figuurlijk, de jongere zit niet meer op het schooltje om de hoek. Ook houden de jongeren soms (doelbewust) hun ouders verder af van het schoolgebeuren. Ze eisen als het ware hun vrijheid op. Ouders die vroeger hun kinderen in het basisonderwijs aan de schoolpoort afzetten, komen nu veel minder tot aan de secundaire school omdat de leerling zelfstandig de school weet te bereiken. Voor een optimale schoolloopbaan is het echter zo dat een goede samenwerking tussen school en gezin cruciaal is. Brugfiguren trachten dan ook de drempels voor ouders te verlagen. Dit door ze extra uit te nodigen op oudercontacten, door op huisbezoek te gaan als de ouders zelf niet naar school kunnen komen, door met de school te kijken hoe ook financiële drempels kunnen aangepakt worden, door te zorgen dat de boodschappen ook verstaanbaar zijn voor minder talige ouders, ….

Einde proefproject

Het proefproject loopt stilaan ten einde. De resultaten werden voorgesteld op een studiedag in de Arteveldehogeschool, waar ook de deelnemende secundaire scholen in de bloemetjes werden gezet voor hun medewerking aan het project. Schepen Elke Decruyenaere liet er zich alvast ontvallen dat wat haar betreft het project zeker een vervolg kan krijgen. Dus ook voor Don Bosco Sint-Denijs-Westrem komt er waarschijnlijk nog lang geen einde aan het brugfigurenproject.Op de foto van links naar rechts: Francisa Gruwez - graadcoördinator 1e graad, Pieter Van Welden - brugfiguur, Peter De Muynck - pedagogisch directeur.