Bruno Vanobbergen volgt Lieven Boeve op

Bruno Vanobbergen 07
Bruno Vanobbergen kent Don Bosco goed. Hij was onlangs nog te gast bij Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

Op dinsdag 21 mei heeft de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen prof. dr. Bruno Vanobbergen aangesteld als nieuwe directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij volgt zo Lieven Boeve op die deze functie vervulde sinds 2014.

Bruno Vanobbergen werd geboren te Deinze in 1972 en is Doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Hij is getrouwd met Astrid De Bruycker (Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen te Gent - Vooruit) en vader van drie kinderen. Vanobbergen studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Gent, waar hij zijn masterscriptie schreef in 1995 getiteld ‘Wie is een goede kleuter? Sociale participatiestructuren in de kleuterklas en vereiste sociale competentie bij kleuters’. Hij behaalde zijn doctoraat aan de UGent in 2003 met het proefschrift ‘Geen Kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van de leefwereld van kinderen’.

Na enkele jaren aan het werk te zijn geweest aan de Universiteit van Gent, werd Bruno Vanobbergen als de nieuwe Kinderrechtencommissaris aangeduid door het Vlaams Parlement. Hij nam deze functie op van juni 2009 tot en met februari 2019 en zorgde in deze hoedanigheid voor de stem van kinderen en jongeren met het oog op een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. Het Kinderrechtencommissariaat ziet toe op de naleving van de kinderrechten, onderzoekt en bemiddelt klachten en schendingen van kinderrechten en adviseert beleidsmakers. In 2019 ontving Vanobbergen een eredoctoraat aan de UHasselt om zijn werk als Kinderrechtencommissaris te bekronen: “Als kinderrechtencommissaris geeft hij een stem aan hen die doorgaans moeten zwijgen”. 

In 2019 werd Bruno Vanobbergen aangesteld als algemeen directeur bij het Vlaams Agentschap Opgroeien, met een focus op Jeugdhulp. Sinds eind 2022 werd hij, op vraag van minister Crevits, aangesteld als administrateur-generaal van Opgroeien. De dienstverlening van Opgroeien zorgt voor de realisatie van het recht op kansrijk opgroeien voor elk kind en elke jongere in Vlaanderen en Brussel. De organisatie bestaat uit de dienstverlening van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Auteur: Bron: Thomas Godsdienstonderwijs