De Medewerkers van Don Bosco van Groot- Bijgaarden kwamen deze maand samen om te luisteren naar Alex Vandebril over de Catacomben. De spreker, die burgerlijk ingenieur is, en dus wetenschappelijk gevormd, brengt een grote tijd van zijn leven door in de Catacombe van San Callisto in Rome, die beheerd wordt door de salesianen. Het is een rijke catacombe, die o.m. de cubiculum (privé-ruimte) van de Pausen en de crypte van de H.Cecilia bevat.Talrijke pelgrims in Rome hebben in de loop der eeuwen die catacombe en de heiligengraven bezocht.

Hoewel een aantal van de toehoorders al in die catacombe op bezoek geweest waren, bracht de spreker ons nog verscheidene wetenswaardigheden bij, en brak hij met verkeerde opvattingen. Zo o.m. dat de catacomben ten tijde van de christenvervolging dienst deden als geheime vergaderplaatsen of geheime begraafplaatsen, of safehouses voor de christenen. De Romeinen kenden zeer goed het bestaan van die catacomben en er was niets geheim aan. Wel is het zo dat er eucharistie gevierd werd op de graven van de martelaren en de heiligen, wier relikwieën met de verspreiding van het christendom ondergebracht werden in de nieuw opgerichte kerkgebouwen en op de diverse bedevaartplaatsen.

Belangrijk waren de bemerkingen van de wetenschapper in verband met de dateringsmethodes, de wijze van begraven, het taalgebruik, het groot aantal kindergraven, de fresco’s en vooral de symbolen als de Chi-Rho, de Vis, de Goede Herder enz. Het geheel getuigt van een diep geloof in het Eeuwig Leven. Een heel leerrijke avond vol bezinningsmateriaal.