Cirilo De Deus: "Deze roeping zal me helpen"

Priesterwijding Cirilo 53
Bisschop Luc Van Looy feliciteert Cirilo

Op paasmaandag 10 april 2023 werd salesiaan Cirilo De Deus door bisschop Luc Van Looy tot priester gewijd in de kapel van Don Bosco Oud-Heverlee. Een heuglijk moment voor de Salesianen van Don Bosco en bij uitbreiding voor de hele salesiaanse beweging.

Cirilo werd 35 jaar geleden geboren in Oost-Timor, liep school bij de salesianen en gaf gehoor aan zijn roeping om zelf salesiaan te worden. “Voor mij waren er drie redenen om salesiaan te worden: enerzijds omdat ik zelf mijn hele opleiding bij de salesianen heb gevolgd, anderzijds omdat ik tal van inspirerende missionarissen ontmoet heb en tot slot omdat de missie van de salesiaanse congregatie, namelijk de inzet voor de arme en meest kwetsbare jongeren, me enorm aanspreekt. Ik had een roeping om priester te worden en ben er dan ook van overtuigd dat deze roeping me zal helpen een goed mens te zijn.”

Herbeleef deze heuglijke dag aan de hand van onderstaande foto's.

Priesterwijding Cirilo 69
Priesterwijding Cirilo 70
Priesterwijding Cirilo 09
Priesterwijding Cirilo 14
Priesterwijding Cirilo 32
Priesterwijding Cirilo 38
Priesterwijding Cirilo 52
Priesterwijding Cirilo 78
Priesterwijding Cirilo 80
Priesterwijding Cirilo 24
Priesterwijding Cirilo 07
Priesterwijding Cirilo 45
Priesterwijding Cirilo 69
Priesterwijding Cirilo 70
Priesterwijding Cirilo 09
Priesterwijding Cirilo 14
Priesterwijding Cirilo 32
Priesterwijding Cirilo 38
Priesterwijding Cirilo 52
Priesterwijding Cirilo 78
Priesterwijding Cirilo 80
Priesterwijding Cirilo 24
Priesterwijding Cirilo 07
Priesterwijding Cirilo 45