Collega’s, het tweede jaar in dienst

Schermafbeelding202018 05 0820om2016 18 00 bi92pzp

Hen even voorstellen?

Graag! Jong van geest, gedreven, geëngageerd, soms zoekend, vaak gefocust en voorbereid. Soms overvraagd, soms net iets te vaak vanuit het buikgevoel. Leergierig, gemotiveerd, vernieuwend, met verfrissende visie en verrijkend. Samenwerkend, verbindend, hulpvragend, hulpbiedend. Wat een genoegen omsamen te mogen werken, denken, verdiepen, verfijnen, ...

Op woensdag 7 maart zochten we met een twintigtal collega’s naar de lading achter de vlag van het opvoedingsproject van Don Bosco. Titel van de reflectienamiddag; ‘Je kan niet doorgeven wat je zelf niet mag/kan ervaren in je organisatie. Ondertitel: de vier opvoedingsdoelen, zoals omschreven in het opvoedingsproject: ‘verbondenheid, verantwoordelijkheid, vrijheid, zingeving’ In onze school en in functie van onze doelgroep en hun ouders maakten we de vertaling van deze vier opvoedingsdoelen naar een ‘Cirkel van Veerkracht’ met daarin de universele noden aan verbinding, autonomie, meesterschap en zingeving.

Het werd geen lezing, geen intellectuele benadering van deze opvoedingsdoelen, maar een delen van elkaars ervaringen en het zoeken naar de authenticiteit van deze waarden. We kozen ervoor om per opvoedingsdoel eerst de betekeniste verduidelijken om nadien de collega’s de ruimte te geven tot zelfreflectie en de eigen bedenkingen dan in kleine groep met elkaar te delen om dan, tafel per tafel, met elkaar in gesprek te gaan. Centrale vraag per opvoedingsdoel bleef steeds: ‘In welke mate mag je zelf, binnen je werkcontext, deze waarde ervaren?’ Neem nu het opvoedingsdoel ‘Verbondenheid’. Hoe kan je het belang en de rijkdom ervan aan jongeren doorgeven terwijl je elke dag binnen je werkcontext de ervaring moet ondergaan dat je aanwezigheid er niet toe doet. Dat een directieteam verdiept is in dossiers en net iets te veel vergeet dat het kapitaal van de organisatie schuilt in elke medewerker. Dat je bij het binnenkomen in een leerkrachtenlokaal net iets teveel geconfronteerd wordt met de rug van je collega’s, terwijl je hunkert naar die glinstering in de ogen van de mensen met wie je mag samenwerken.

Tijdens de bewuste woensdagnamiddag mochten we het verhaal van onzecollega’s beluisteren, met hen zoeken naar verbinding en verfijning. Het belangvan de opvoedingsdoelen, zoals omschreven in het opvoedingsproject van Don Bosco, werden door onze medewerkers met klem onderschreven. Er werd zeer duidelijk geponeerd dat, om deze opvoedingsdoelen te kunnen bereiken, men deze moet herkennen in de vier universele noden en dat, in de mate dat men ze zelf mag ervaren, men ze ook op een authentieke wijze kan en wil doorgeven.

Genieten van een eerste hap uit een perfect gekoelde ‘magnum’ is een fijneervaring. Samen mogen bouwen aan een kwaliteitsvolle omgeving met deze medewerkers, mogen bouwen aan een gedragen visie en gedragen cultuur gericht op deze opvoedingswaardenwaarden en zoeken naar antwoorden op de onderliggende noden. Dit is een ervaring van een veel hogere orde.