"Crisissen en conflicten als leerkransen voor leerlingen"

Natalie y83nkul

Vandalisme, verbaal geweld en fysieke agressie: zo’n 15 jaar geleden was het nog dagelijkse kost op Don Bosco Groenveld in Leuven. Vandaag ziet de situatie er gelukkig heel anders uit, en dat is allemaal te danken aan de LSCI-methodiek. Leerlingenbegeleidster Natalie Franc vertelt aan Plantyn hoe die aanpak tot een veel fijnere en veiligere schoolomgeving leidde.

Controleren kan je afleren
“Hoe meer leerlingen, hoe groter de kans dat je als school te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Dat was ook bij ons het geval. Zo’n anderhalf decennium geleden steeg ons leerlingenaantal aanzienlijk, en zo namen ook de problemen toe”, vertelt Natalie. “We wisten niet goed hoe we daarmee om moesten gaan. Instinctief probeerden we dat gedrag te onderdrukken en onder controle te houden. Maar die aanpak loste niks op. Op een bepaald moment voelden we: dit kunnen we niet meer de baas. Dus moesten we snel op zoek naar een nieuwe, slimmere manier om daarmee om te gaan. En die vonden we bij de LSCI-methodiek, die grensoverschrijdend gedrag eerder onderzoekt dan onderdrukt.”

Conflicten als leerkansen
LSCI, ofwel ‘Life Space Crisis Intervention’, is een verbale methodiek om gedragsverandering tot stand te brengen. “Volgens deze methodiek zijn crisissen en conflicten eigenlijk leerkansen voor de leerling. Samen gaan we na wat er achter dat gedrag schuilt. Welke gedachten en gevoelens sturen het aan? In plaats van de leerling simpelweg te straffen, gaan we in gesprek. Jongeren hebben namelijk zelf nog niet altijd het inzicht om te weten waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. Door dat te onderzoeken, kunnen we hen helpen om de volgende keer anders om te gaan met wat er in hen omgaat. Uiteindelijk worden ze op die manier sterker en vaardiger.”

Het recht om te vluchten
Om de nieuwe methodiek te ondersteunen, introduceerde de school ook nog enkele andere maatregelen. De zogenaamde ‘vluchtheuvel’ is daar één van: “Dit is een plekje op onze school waar leerlingen op elk moment van de dag naar mogen ‘vluchten’ als ze daar behoefte aan hebben. Wij zijn er dan om hen te helpen: waar hebben ze op dat moment nood aan? Soms hebben ze even tijd nodig om tot rust te komen, andere keren kunnen ze na een kort gesprek alweer naar de les.” De nieuwe aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af: “Intussen zijn veel leerkrachten al opgeleid in de LSCI-methodiek en dat heeft ook zijn effect gehad. Er is minder grensoverschrijdend gedrag, het welzijn van de leerlingen is gestegen en er is nu een veel groter veiligheidsgevoel op school. Het is dus duidelijk: we doen zo voort!”

Bekijk de video met leerlingenbegeleidster Natalie hier.