Dagcentrum De Takel in zee met Welzijnsschakel De Caproen

Beach 3936382 1280 96jpgxd

In juni 2018 kreeg het dagcentrum fiat van hun Raad van Bestuur om in zee te gaan met partners uit Bredene. Dit met het oog op de ondersteuning van jeugdwerk; het werken met en voor jongeren is immers het handelskenmerk van De Takel. De Takel is een afdeling binnen vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

De verbroedering met welzijnsschakel De Caproen was een feit. Welzijnsschakel De Caproen vzw is gekend als een pluralistische vereniging die zich inzet om mensen in armoede en kwetsbaarheid te versterken binnen de buurt van Bredene- Sas.

In het najaar 2018 startten we samen het project ZetjeBie op woensdagnamiddag voor gezinnen. Deze ontmoetingsmomenten om even op adem te komen, ervaringen uit te wisselen en te spelen vinden plaats op het speelplein en in de binnenruimte van het Sjarelkot van het domein De Caproen. ‘ZetjeBie’ betekent 'Zet je bij', we geven elkaar ook een 'zetje in de rug ' om verder te doen als het eens minder gaat.

Ook zijn we zoekende hoe we de jongeren uit de buurt een eigen stek kunnen geven waar ze zich thuis voelen en kunnen ontplooien. Het Sjarelkot is een fijne ontmoetingsplek, de vroegere jongerenwerking zette een punt achter hun jarenlange werking. De Welzijnsschakel wil een nieuw impuls geven aan deze jongeren. Met de nodige steun van o.a. opbouwwerk Bredene, Uit de Marge en De Takel, bouwen ze stilaan hun ‘eigen’ werking uit. Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van het fonds Celina Ramos – Koning Boudewijnstichting.

Momenteel zijn we op een punt gekomen dat we onze verder projectuitwerking heel graag willen toetsen aan de beleving en ideeën van de buurtbewoners. Op 19 maart organiseren we een open buurtbabbel. Na de paasvakantie willen we ons verder bekendmaken tijdens de buitenspeeldag.