Didier Finet, voorzitter van het Don Bosco Onderwijscentrum, schrijft een open brief naar aanleiding van het einde van het schooljaar.

Beste collega

Tijdens het schooljaar 2018-2019 heb ik onze Don Boscoscholen als brede scholen mogen ervaren. Scholen waar zowel leerlingen, leraars als leidinggevenden …

… zich thuis voelen en groeien naar vrijheid en ’leren zijn’. Plaatsen waar het (w)onderwijs ambitieus, divers, warm, evenwichtig en flexibel is met keuzes … Plaatsen waar mensen, indien nodig, bij de hand worden genomen en naar boven worden getrokken.

… tot leren komen: een hoog gegrepen ‘leren door en voor het leven’ en groeiend naar verantwoordelijkheid en ‘leren leren’, ‘leren handelen’. Plaatsen waar de aanpak zowel vakgericht als thematisch is, maar zeker inclusief. Plaatsen gericht op zowel kennis, vaardigheden als op attitudes. Plaatsen waar planmatig en systematisch wordt gewerkt.

… samen ‘spelen’, naar verbondenheid groeien en ‘leren (samen) leven’. Plaatsen met veel sport en andere toffe activiteiten die de hele mens beogen: muziek, toneel, poëzie, beeldende kunsten, dans, …

… zich kunnen bezinnen, naar zingeving groeien en een antwoord vinden op belangrijke levensvragen: ‘leren van en in religie’?

durven beginnen waar anderen ophouden.

willen geloven dat het goede zijn weg vindt.

leren ontdekken wat in jezelf verborgen ligt.

mogen ervaren dat hoop niet misleidt.

laten gebeuren wat je niet in de hand hebt.

kunnen loslaten om het nieuwe te verwachten.

Dat ik dit in 2018-2019 mocht beleven, is het werk van velen. Een uiting van gemeende, warme appreciatie is op het einde van een schooljaar dan ook zeker op zijn plaats.


Graag wil ik, als man van de zee, dit dankwoordje starten met een gezegde van Antoine de Saint-Exupery:

“Wanneer je een schip wilt bouwen,
breng dan geen mensen bij elkaar
om hout te verzamelen,
de taken te verdelen,
maar leer hen te verlangen naar de eindeloze zee”


Dank je wel:

  • Leraren. Zonder jullie kunnen onze schepen niet varen. Door jullie dagdagelijkse inzet groeien onze leerlingen in vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving. Jullie slagen erin om hen te leren verlangen naar de eindeloze zee;
  • leidinggevenden. Een schip zonder kapitein en stuurmannen is stuurloos. Dank zij jullie worden onze schepen op koers gehouden in de zee van verbondenheid, vertrouwen, geloof, groei, vreugde, spel en hoop.
  • Pedagogische en niet-pedagogische ondersteuners. Jullie zijn loods aan boord die ervoor zorgen dat al onze schepen veilig de haven in- en uitvaren;
  • Leden van de regioraden, de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur. Als reders ligt het beheer van onze schepen veilig in jullie handen;
  • Provinciaal Wilfried Wambeke en provinciale zuster Hilde Uyttersprot. Als scheepseigenaren geven jullie ons het vertrouwen om met Don Bosco als gids en tochtgenoot de wereldzeeën te bevaren.

Het is een eer om met jullie te mogen samenwerken.

Voor straks een welverdiende en zeer deugddoende 'grote vakantie'!

Hartelijke groeten,
mede namens de leden van de raad van bestuur,

Didier Finet
Voorzitter Don Bosco Onderwijscentrum