De salesianen nemen afscheid van Kortrijk, maar ook omgekeerd. We verzamelden dankreacties van Eddie Couvreur (oud-leerkracht van het Don Boscocollege), Tuur Ottevaere (directeur van het Don Boscocollege) en Matthijs Roets (leerkracht Don Boscocollege).

In mijn leven onder - beter mét – de paters heb ik zowat 30 salesianen ontmoet. Van velen herinner ik me anekdotes waar ik met heimwee aan terugdenk. In dit korte bestek is het niet mogelijk om over iedereen te schrijven. Velen liggen ook te rusten op het kleine Campo Santo rond de kapel. Ik wil ze niet storen… Maar ik prijs me gelukkig dat ik tochtgenoot heb mogen zijn met de salesianen van Don Bosco.

Eddie Couvreur, oud-leerkracht


Wie Don Bosco Kortrijk zegt, denkt aan een college met salesianen. Het vertrek van de salesianen doet pijn. Met hun vertrek verliezen we een stuk houvast waarop we konden terugvallen. De salesianen in Kortrijk waren onze grootste supporters. Dag in, dag uit bevestigden ze ons dat we het konden, dat we goed bezig waren. Dankjewel voor jullie aanwezigheid, jullie vertrouwen, het samen op weg gaan. We zetten jullie verhaal verder!

Tuur Ottevaere, directeur


Voor de leerlingen uit de derde graad was woensdag jarenlang Jef-dag. In de kapel luisterden ze naar de morgenwijdingen van pater Jef. Hij toonde een wereld van Haïti, gerechtsjeugd, Bach en surfen. Hij leerde hen vergeven en de moed om zacht te zijn. Hij vertelde over de mens in God en God in de mens. Nooit met een blad voor de mond maar altijd authentiek. Dat echte woorden werken, merkten we keer op keer. Zoals een leerling omschreef: “Jef is van ons”. We zijn hem heel dankbaar."

Matthijs Roets, leerkracht

Bron: Don Bosco Vlaanderen 2019/5Lees hier het artikel: "Don Bosco Kortrijk wuift de salesiaanse gemeenschap uit"

Lees hier het interview met Jef Lannoo over vergeving: "Vergeving is het mooiste geschenk dat je kunt geven"