"Dankzij dit project heb ik weer hoop voor de toekomst"

Water djkiauf

Inwoners van het dorp Ruurumwe in Namibië hebben sinds kort toegang tot proper water dankzij het 'Clean Water Initiative' van Salesian Missions, de Amerikaanse ontwikkelingstak van de Salesianen van Don Bosco. Het project in Ruurumwe zorgt voor een nieuwe boorput, watertank en pomp in het dorp.

De 550 inwoners van Ruurumwe zijn arm en leven van kleinschalige landbouw en overheidssubsidies. De watertoevoer uit een kleine rivier is onregelmatig en onvoldoende. In de zomer overleven de bewoners op water uit kuilen en kleine putten, maar dit water is niet veilig voor menselijke consumptie. De nieuwe boorput en opslagtank van vijfduizend liter zullen het hele dorp van vers en proper water voorzien en de mensen in staat stellen voedsel te verbouwen voor de gemeenschap.

"Dankzij dit project terug naar school"

Ethel, een van de vrouwen uit het dorp, getuigt. "Toen ik zwanger geraakte, moest ik noodgedwongen stoppen met school. Nadien heb ik zitten worstelen met het vinden van werk en was het moeilijk om geld te verdienen voor mezelf en mijn kind. Dankzij dit project heb ik een kleine tuin kunnen aanleggen die me opnieuw hoop geeft. Ik heb wat groenten geplant en mijn leven is veranderd door dit water. Als ik hard werk, zal ik volgend jaar genoeg geld hebben om terug naar school te kunnen gaan."

Armoede met extreme onevenwichtigheden

Volgens de Wereldbank is Namibië slechts één van de negen landen in Afrika die tot de hogere middeninkomens wordt gerekend, maar er heerst nog steeds armoede met extreme onevenwichtigheden in de rijkdom. Het armoedecijfer in Namibië is 32 procent met een werkloosheidspercentage van 29,6 procent. Salesiaanse programma's in Namibië zijn voornamelijk gericht op onderwijs. Salesiaans basis- en middelbaar onderwijs in het land helpt jongeren zich voor te bereiden op latere technische, beroeps- of universitaire studies. Andere programma's helpen arme jongeren en hun families door te voorzien in de basisbehoeften van onderdak, goede voeding en medische zorg.

Meer informatie over het Salesian Missions 'Clean Water Initiative' kan je hier vinden.